tesa Speciální značení

Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj