Značky pro označení nebezpečných látek

Nebezpečné zboží potřebuje při skladování a přepravě správné označení. U nás naleznete všechny tabulky pro vaše nádoby, skříně a přepravní prostředky.

Vaše filtry
Typ produktu
Vlastnost
Materiál

Značky pro označení nebezpečných látek: nová jednoznačnostJeště před několika lety byl v označování nebezpečných látek zmatek. Existovaly zvláštní národní specifikace a různé výstražné značky pro přepravu a manipulaci s nebezpečnými látkami. Tomuto chaosu již naštěstí díky novým značkám pro označení nebezpečných látek odzvonilo. Nyní je varování univerzálně srozumitelné, postup při manipulaci je jasný a dochází ke zvýšení bezpečnosti v provozu.Jaké směrnice platí pro značky pro označení nebezpečných látek?S globálním harmonizovaným systémem (GHS) pro klasifikaci a označení chemikálií byla zavedena mezinárodně platná sada značek pro přepravu, skladování nebezpečných látek a manipulaci s nebezpečnými látkami.Tento systém výrazně usnadnil zařazování nebezpečných látek, zjednodušil klasifikaci a díky tomu je označování také jednoznačnější. Na bezpečnostní a přepravní nádobě se nyní například nenacházejí žádné rozporuplné nebo zbytečné značky, což se v minulosti často stávalo.Podmínky pro bezpečné určení látek v provozu zůstaly v zásadě stejné. Proto byste měli například respektovat Technická pravidla pro pracoviště ASR A1.3 „Bezpečnostní značení a značení na ochranu zdraví'' a informaci DGUV 211-041 „Bezpečnostní značení a značení na ochranu zdraví''.Kromě toho se vyplatí nahlédnout do našeho poradce Rozpoznávací vzdálenosti. Zde naleznete informace, jaké velikosti a umístění je třeba u bezpečnostních značek a tabulek dodržet.Jaké značky pro označení nebezpečných látek existují a které jsou nové?Klasifikace používá celkem 28 tříd nebezpečí, z nichž 16 poukazuje na fyzikálně chemické aspekty, dvě na ekologické a deset na zdravotní aspekty. Těmto třídám je přiřazeno celkem devět různých symbolů. Nové značky pro označení nebezpečných látek přitom doplňují již známé piktogramy pro ohrožení životního prostředí, akutní toxicitu a nebezpečí výbuchu a požáru:  • Značka vykřičníku (GHS07) platí u dráždivých látek a látek ohrožujících zdraví

  • Plynová lahev (GHS04) znamená plyn pod tlakem

  • Nebezpečí pro zdraví (GHS08) upozorňuje na více škodlivých účinků ohrožujících zdraví


Proč jsou značky pro označení nebezpečných látek tak důležité?Skříně na nebezpečné látky, nádoby a další přepravní a skladovací prostředky, které musí být používány pro určité látky, nejsou mnoha varovnými značkami označeny nadarmo. Neopatrná manipulace s nimi by mohla být velmi nebezpečná.Díky své barvě a univerzální srozumitelnosti značky nejen navigují zaměstnance k určitým bezpečnostním opatřením, ale jsou také ochranou v závažných situacích z hlediska pojistného práva. Kromě toho v mezičase umožňují okamžitě zavést správná protiopatření, pokud je látka jednoznačně přiřazena podle příslušného nebezpečí.Kromě důležitých tabulek u nás samozřejmě naleznete také další produkty pro bezpečnou manipulaci se sudy, zacházení s nebezpečným materiálem a bezpečnost práce. Stačí nás kontaktovat.