Únikové značky

Bezpečnostní značení – záchrana je důležitá. Předpokladem je snadná orientace všech osob a záchranných složek na základě správného značení. Jedině tak naleznou vše, co je zapotřebí pro rychlou pomoc nebo rychlou evakuaci nouzovým východem.

Vaše filtry
Typ produktu
Vlastnost
Materiál
Relevance
Počet výrobků: 43

Nouzová situace – víte, kudy kam?Požární alarm, chemikálie v oku, hluboká řezná rána na prstu – kam teď? Většinu záchranných značek známe jako zelenobílé tabulky, které nám v případě požáru ukážou cestu ven nebo do bezpečí. Takzvanou únikovou cestu. Mohou vás však zavést také ke sprše pro nouzový výplach nebo k nejbližší láhvi pro výplach očí.Záchranné značky jsou víc než jen ukazatele směru – jak již jejich název napovídá, mohou pomoci při záchraně a jsou proto nezbytné pro přežití. Z tohoto důvodu jsou rovněž předepsány zákonem, a to ve směrnici pro pracoviště i v normě ČSN EN ISO 7010. Právě u bezpečnostních značek je evropská norma velmi důležitá, protože zaručuje všeobecnou srozumitelnost bezpečnostních značek.Kam nás šipky vedou?Pokud bezpečnostní značka zobrazuje směrovou šipku, měli by všichni vědět, kam mají jít. Jelikož směrnice ASR A1.3 ohledně významu polohy šipky nepodává žádné jednoznačné pokyny, zde jsme je pro vás ještě jednou shrnuli s ohledem na stanovy mezinárodních norem.  • Šipka ukazuje doprava: jděte doprava

  • Šipka ukazuje doleva: jděte doleva

  • Šipka ukazuje nahoru: jděte rovně (případně skrz dveře) nebo o patro výš

  • Šipka ukazuje dolů: jdete o patro níž / dolů (Pozor: tato tabulka někdy bývá používána i pro „jděte rovně''*.)

  • Šipka ukazuje šikmo doprava nahoru: jděte doprava nahoru nebo přejděte volnou plochu šikmo doprava

  • Šipka ukazuje šikmo doleva nahoru: jděte doleva nahoru nebo přejděte volnou plochu šikmo doleva

  • Šipka ukazuje šikmo doprava dolů: jdete doprava dolů

  • Šipka ukazuje šikmo doleva dolů: jdete doleva dolů


*Upozornění: V normě ISO 16069 je stanoveno, že šipka ukazující nahoru má být chápána jako směr chůze „rovně''. To platí i pro umístění nad dveřmi a nouzovými východy. Pokud zde tedy dosud používáte bezpečnostní značku se šipkou dolů, měli byste ji bezpodmínečně vyměnit. Pouze tak budou bezpečnostní značky ve vážné situaci správně pochopeny.Jaké je úloha bezpečnostních značek?Bezpečnostní značky označují nouzové východy, únikové cesty a zařízení první pomoci. Cílem je vždy záchrana lidského života nebo poskytnutí rychlé pomoci v případě neštěstí.Fotoluminiscence je důležitá


Aby únikové cesty zůstaly viditelné i za tmy, musí být bezpečnostní značky podle ČSN 67510 fotoluminiscenční. Tato norma upravuje minimální dobu fluorescence. Kromě toho musí být zaručena viditelnost značek tím, že budou umístěny vždy v přiměřené vzdálenosti. Více informací se dozvíte v našem nákupním poradci pro rozpoznávací vzdálenosti.