Pojízdná lešení

Kvalitní a protiskluzové systémy pojízdného lešení ověřené praxí jsou profesionálním základem pro bezpečnou práci ve uvnitř i venku. Nabízíme velký výběr modelů v různých pracovních výškách pro pohodlný a bezpečný výstup.

V kategorii Pojízdná lešení Vám nabízíme výrobky následujících značek: Altrex, HYMER, KRAUSE, Layher, MUNK, ZARGES.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Relevance
Počet výrobků: 59

Pro bezpečnou práci ve výškách


Pojízdná lešení patří k profesionální výbavě malířů a montérů. Žádná jiná pomůcka pro práci ve výškách totiž není tak flexibilní - pojízdná lešení s modulární konstrukcí jsou často dokonce sklopná a mohou být proto velmi rychle a snadno nainstalována a opět odstraněna. Kromě toho se snadno přepravují. Pojízdná lešení lze i ve smontovaném stavu rychle přemístit z jednoho pracoviště na druhé. Pokud potřebujete provádět dlouho trvající práce ve velké výšce, pojízdná lešení jsou vhodným řešením. A díky certifikaci podle normy ČSN EN 4422 zároveň bezpečným.Norma pro bezpečná pojízdná lešení


Norma ČSN EN 1004 upravuje používání schválených materiálů pro výrobu pojízdných pracovních plošin a bezpečnostně technické požadavky na jednotlivé konstrukční součásti. Kromě toho vyžaduje podrobný návod pro bezpečnou práci na pojízdných lešeních. Jedná se o důležité zásady, které byste měli vy i vaši zaměstnanci dodržovat. • Musí být dodržován obsah a pokyny návodu k montáži a použití od příslušného výrobce lešení.

 • Podle normy ČSN EN 1004 činí maximální přípustná výška pojízdných lešení 8 metrů ve venkovním prostředí (může docházet k zatížení větrem) a 12 metrů v uzavřených prostorách. Pojízdná lešení ovšem smí být instalována vždy pouze do takové výšky, která je předepsána v přiloženém montážním návodu.

 • Pojízdná lešení smí být montována, demontována a přestavována pouze proškoleným odborným personálem pod dohledem odborníka. Odborník je osoba, která má potřebné odborné znalosti týkající se pojízdných pracovních plošin. K požadavkům patří rovněž odborné vzdělání, zkušenosti v oboru nebo aktuálně vykonávaná příslušná profesní činnost.

 • Schváleny jsou pouze originální konstrukční součásti od výrobce.

 • Podklad pro instalaci pojízdných lešení musí být rovný a nosný.

 • Pokud se kolem lešení pohybují vozidla, pamatujte na zajištění bezpečnosti.

 • Každé pojízdné lešení musí být po montáži před použitím zkontrolováno oprávněnou osobou a kontrola musí být zdokumentována. Při kontrole je dobré se ujistit, že je pojízdné lešení zajištěno proti odjetí a že stojí svisle.

 • Pojízdná lešení nesmí být přemisťována, dokud se na nich nacházejí osoby nebo předměty. Z důvodu nebezpečí převrácení smí být posouvána pouze na rovné ploše.

 • Na lešení smí být vstupováno a z nich sestupováno pouze na místech k tomu určených. Z pojízdných lešení nesmí být přecházeno na jiné pomůcky pro výstup nebo na budovu.

 • Výška podlahy nesmí být zvětšována použitím žebříků, beden ani jiných zařízení.

 • Průchozí poklopy musí být po použití neprodleně uzavřeny.

 • Na pojízdném lešení nesmí být používána žádná zvedací zařízení.


Víte, že pokud jsou vám pojízdná lešení poskytnuta k dispozici v již nainstalovaném stavu, jste povinni je před použitím zkontrolovat z hlediska závad a nedostatků a vše zdokumentovat?Které pojízdné lešení vybrat?


V našem sortimentu naleznete sklopná základní lešení i profesionální pojízdná lešení a bezpečnostní pojízdná lešení pro velké pracovní výšky. V příslušné kategorii můžete pro výběr vhodného pojízdného lešení použít filtr podle požadované pracovní výšky nebo podle potřebné šířky plošiny a délky.