Zábrany proti pronikání kapalin

Jsou vaše sudy a nádoby skutečně těsné? Nejpozději když se tato otázka objeví, je čas pořídit zahrazení pro kapaliny. Zahrazení pro kapaliny neboli flexibilní těsnicí zátky představují bezpečné omezení nebezpečí v případě úniku a chrání vás před většími katastrofami. Předcházejte tedy této situaci a používejte jako prevenci výrobky, které zabrání úniku.

V kategorii Zábrany proti pronikání kapalin Vám nabízíme výrobky následujících značek: eurokraft basic, Justrite, PIG.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Vlastnost
Relevance
Počet výrobků: 20

Zahrazení pro kapaliny: Omezení nebezpečí v pravém slova smysluSamotná netěsnost ještě neznamená katastrofu. Nekontrolované šíření kapaliny však ano. Se zahrazeními pro kapaliny pro manipulaci s nebezpečnými látkami můžete toto nebezpečí doslova zadržet a zastavit katastrofu dříve, než se dostane do kanalizace, vodních toků nebo životního prostředí.Co jsou zahrazení pro kapaliny?K zahrazením pro kapaliny patří těsnicí rohože, hráze, samolepicí záplaty, těsnicí zátky a kryty, které můžete použít jak preventivně při manipulaci s nebezpečnými látkami, tak i v případě nouze v rámci likvidace uniklých látek. S těmito pomocníky vyrobenými ze speciálního PU nebo textilních nosičů s povrchovou úpravou z PU můžete:  • Omezit úniky kapalin kolem sudů nebo nádob

  • Zabránit odtoku do vpustí nebo kanálových šachet

  • Optimalizovat účinnost absorpčních prostředků, jako jsou sorpční granuláty, v případě nouze

  • Dočasně a spolehlivě utěsnit otvory a poškození nádob s nebezpečnými látkami

  • V případě potřeby ucpat kanalizaci a potrubí


Základním cílem zahrazení pro kapaliny je zabránit dalšímu šíření úniků a pronikání chemických látek, kontaminované vody nebo oleje do podzemních vod. Díky tomu jsou zahrazení pro kapaliny důležitým nástrojem pro dodržování zákonných předpisů na ochranu vod.Jaké jsou rozdíly mezi zahrazeními pro kapaliny?Kromě provedení jako flexibilní hráz, těsnicí rohož atd. jsou zahrazení pro kapaliny k dispozici jako jednorázové výrobky pro případ nouze nebo jako varianta pro opakované použití:  • Jednorázové výrobky jsou levnější a jsou součástí souprav pro likvidaci uniklých látek. Jsou také lepší volbou v případě, že došlo k zadržení vysoce nebezpečných kapalin – zde je nezbytná okamžitá a pečlivá likvidace všech pomocných produktů.

  • Verze pro opakované použití jsou ekonomickou volbou pro provozy s velkým objemem nebezpečných látek. Tato zahrazení a těsnicí rohože se doporučují jak pro případ nouze, tak i jako preventivní opatření. Je třeba je vyměnit, jakmile se sníží lepicí schopnost samolepicí spodní strany nebo dojde k poškození materiálu.

  • Nabízíme také trvale použitelné zahrazovací náspy, které můžete instalovat kolem skladů sudů.


Zahrazení pro kapaliny jsou odolná vůči mnoha chemikáliím, olejům a vodnatým kapalinám. Odolnost by však měla být objasněna individuálně s ohledem na stávající média ve vaší firmě v rámci posouzení rizik.Co je třeba zohlednit u zahrazení pro kapaliny?Jako blokáda vám zahrazení pro kapaliny v případě úniku poskytnou čas, ale problém nevyřeší. K dispozici by proto měly být také sorpční textilie, sorpční granuláty a nasákavé hadice. Kromě toho mohou například hráze v případě nouze zadržet kapalinu pouze do určité úrovně – vany pro případ nouze zde dokáží více.Nejbezpečnější je nás v případě jakýchkoli dotazů kontaktovat. Jednoduše nás kontaktujte.