Kladičkové dráhy

Malé kladičky mohou odstranit velké komplikace při přepravě. Právě u kladičkových drah je vidět, jak efektivní může být společné působení mnoha malých jednotek. Takhle vypadá týmová práce.

V kategorii Kladičkové dráhy Vám nabízíme výrobky následujících značek: Gura.

Vaše filtry
Relevance
Počet výrobků: 24

Kladičkové dráhy – hravě zvládnutá logistika přepravyTichý, vhodný pro dané zatížení, plynulý: takové jsou vlastnosti dokonalého dopravního systému, který zajistí výhody Vaší firmě i Vašim zaměstnancům. V takovém systému hrají důležitou roli naše kladičkové dráhy – i když jsou mezi dopravovaným zbožím vhodné spíše pro lehké váhy. Kde se tedy kladičkové dráhy nejlépe uplatní a jak je můžete integrovat ve Vašem provozu? Odpověď naleznete u kaiserkraft.Jak kladičkové dráhy začlenit do dopravního systému?Všechny permanentní dopravníky jsou ideální pro udržení toku materiálu a zboží ve firmě v dokonalém pořádku a bez námahy v chodu. Žádná ze součástí dopravní techniky přitom obecně nemá navrch – nejvyšší efektivity lze dosáhnout teprve individuální kombinací různých prvků.Dopravní pásy jsou ideální k překonání dlouhých vzdáleností při rovnoměrném toku a s motorickou podporou. Jakmile však jde o individuální nakládání a vykládání, odebírání, nebo balení přepravovaného materiálu, lepší volbou jsou permanentní samospádové dopravníky.Motor není zapotřebí ani při přesouvání zboží mezi dvěma pracovišti a dopravní pás je zde většinou kontraproduktivní. V této situaci vstupují do hry válečkové a kladičkové dráhy.Žádný problém samozřejmě není ani sestavit celý dopravní systém pouze z kladičkových drah. Zejména za přehledných prostorových podmínek a při vhodném objemu zboží je toto řešení velmi efektivní z hlediska nákladů, flexibilní a mimořádně tiché.Kladičkové nebo válečkové dráhy – kterou z nich potřebuji?Naše kladičkové a válečkové dráhy jsou v provozu velmi často kombinovány. Důvodem je stejný princip funkce: otáčení válečků a kladiček – a tím i doprava zboží – spočívá na kombinaci gravitace, bodového zatížení, kinetické energie a nízkého tření.Zatímco válečkové dráhy sestávají z dlouhých, paralelně umístěných válečků s určitým průměrem a tím průběžným dopravním povrchem, hnací jednotky u kladičkových drah jsou umístěny jako kotoučky na osách a vždy vzájemně posunuty.Výsledkem je menší kontaktní plocha mezi kladičkami a přepravovaným předmětem, z čehož logicky vyplývá, že k roztočení těchto kladiček je zapotřebí méně energie.Kladičkové dráhy se proto používají pro lehká až středně těžká břemena, která mohou být obecně menší než přepravované zboží, které je zapotřebí pro stálý provoz válečkové dráhy.Problémem není ani propojení kladičkového modulu s válečkovým z nabídky kaiserkraft, pokud je vzájemně sladěná maximální nosnost obou modulů. Pro optimální souhru všech součástí byste navíc měli dbát na to, aby sklon potřebný pro pohon samospádem činil tři až pět procent. V případě většího spádu by měla být dráha zajištěna dodatečným brzdicím systémem.Jak postupovat při výběru kladičkové dráhy?Naše nabídka modulů ve standardním sortimentu je tvořena rovnými prvky kladičkových drah, protože ty tvoří základ sestavy Vašeho dopravního systému. Teprve poté, co přesně určíte potřebu rovných prvků, se vyplatí kalkulace zatáček a průchodů.Pokud se do návrhu chcete pustit sami, měli byste v ideálním případě zohlednit následující aspekty:  • Šířka dráhy: šířka největšího přepravovaného předmětu + x vzdálenost doleva a doprava

  • Vzdálenost os: velikost nejmenšího přepravovaného předmětu – alespoň tři osy musí být vždy v kontaktu s dnem

  • Nákup dodatečných přepravních pomůcek pro nejmenší zboží: dno přepravovaných předmětů musí být rovné, hladké a pevné


Pokud máte dotazy ohledně nabídky kladičkových drah nebo potřebujete poradit z hlediska našeho kompletního plánování, stačí nás kontaktovat.