Sorpční granuláty

Se správnými sorpčními prostředky snadno zlikvidujete uniklé látky: sorpční granulát absorbuje nebezpečné kapaliny během několika sekund. Tyto sekundy přitom mohou hrát rozhodující roli. Není skvělé, že si u nás můžete pořídit vše potřebné? Univerzální sorpční granulát, granulát pro chemikálie a příslušenství pro likvidaci uniklých látek pro bezpečnost ve vaší firmě. Skladem máme také udržitelné a biologicky odbouratelné granuláty – čtěte dále!

Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Vhodné pro
Relevance
Počet výrobků: 10

Sorpční granulát: jednoduše absorbuje nebezpečné látkyV nouzové situaci musí vše proběhnout rychle. Sorpční granuláty nejen absorbují nebezpečné kapaliny, ale také je zadrží a zajistí jejich rychlou likvidaci. Díky tomu jsou první volbou pro provozní bezpečnost a ochranu životního prostředí v případě nouze.Co jsou sorpční granuláty?Stejně jako sorpční textilie patří i sorpční granulát k sorpčním prostředkům jako základní pomůcka při likvidaci uniklých látek. Obě varianty absorbují uniklé kapaliny, adhezí je zachytí ve své struktuře a usnadní tak jejich likvidaci.Sorpční granulát absorbuje oleje a chemikálie, laky nebo barvy, pryskyřice nebo jiné kapaliny, které představují problém při manipulaci s nebezpečnými látkami. Aby bylo zabráněno kontaminaci vody nebo půdy samotným granulátem, je většina sorpčních granulátů vyrobena z minerální hlíny, korku, pemzy nebo jiných neproblematických přírodních surovin.Sorpční granulát nebo sorpční textilie: kdy použít co?Jako textilní podložky jsou sorpční textilie vhodné pro všechny práce, při kterých by mohlo dojít k úniku nebezpečných kapalin. Naproti tomu granuláty se používají tam, kde již k úniku došlo. Jsou proto důležitými pomůckami pro případ nouze a součástí mnoha souprav pro likvidaci uniklých látek.Zatímco sorpční textilie dokáže bez problémů zachytit olej i z vodních ploch, posypový sorpční granulát pro chemikálie je především specialistou pro všechny typy pevných povrchů. Sorpční granulát je lepší volbou zejména pro porézní, pórovité nebo nerovné povrchy, protože granule proniknou do malých prohlubní nebo rýh a tam odvedou svou práci. Typickým příkladem použití je odstraňování rozlitého motorového oleje nebo benzinu na asfaltu.Pokud chcete zkombinovat nejlepší vlastnosti obou variant, můžete použít nasákavé hadice a polštáře, stejně jako textilie naplněné granulátem.Který sorpční granulát pro které použití?Univerzální sorpční granulát je všestranným nouzovým produktem pro nejběžnější kapaliny, venkovní i vnitřní použití a většinu zpevněných povrchů. Univerzální granulát dokáže absorbovat oleje, maziva a pohonné hmoty i řadu chemických látek – včetně agresivních kyselin.Pokud se jedná o použití jako sorpční granulát pro chemikálie, je k tomuto účelu vhodná i řada univerzálních sorpčních granulátů, avšak obzvláště vhodné jsou produkty testované společností DEKRA s příslušným certifikátem. Totéž platí pro absorpci bionafty a jiných olejů. Další podrobné informace poskytují požadavky na sorpční prostředky pro olej (1998) Spolkového úřadu pro životní prostředí. Na jejich základě dbejte při výběru na:  • Výtěžnost: V závislosti na materiálu, uniklé látce a složení granulátu může jeden pytel sorpčního prostředku absorbovat různé množství kapaliny. Husté nebo vysoce viskózní látky vyžadují pro bezpečnou a úplnou absorpci více granulátu než nízkoviskózní látky.

  • Vhodnost: Sorpční granulát pro olej je klasifikován podle typu. Typ I je vhodný zejména pro použití na vodních plochách, typ II je schválen pro krátkodobé použití na malých vodních plochách i na souši, typ III je určen pro speciální potřeby na pevném podkladu. Označení „R'' znamená dostatečnou odolnost povrchu vozovky proti smyku po odstranění granulátu.


V případě nouze je důležité mít po ruce správný sorpční prostředek a jednat rychle. Kontaktujte nás, vaše dotazy týkající se výběru rádi zodpovíme osobně.