Ohnivzdorné skříně na nebezpečné látky

Skříně pro nebezpečné látky a skříně pro sudy nebo bezpečnostní skříně FM jsou extrémně robustní, odolné proti zkroucení a mají dlouhou životnost. Nejsilnější modely mají požární odolnost přes 90 minut. Tyto skříně tak mohou v případě nouze zachránit životy a majetek, ale především poskytují dobrý pocit bezpečí v každodenním provozu. Také zákonodárce však ukládá přísné předpisy – více se o tom dozvíte zde v našem článku.

V kategorii Ohnivzdorné skříně na nebezpečné látky Vám nabízíme výrobky následujících značek: asecos, CEMO, Justrite, LaCont, eurokraft pro.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Relevance
Počet výrobků: 91

Ohnivzdorné skříně pro nebezpečné látky: Žádná možnost šíření požáruAni ta nejlepší ohnivzdorná skříň pro nebezpečné látky nemůže zabránit mimořádné události, ale rozhodně může zajistit, aby se malý požár nezměnil v katastrofu. Díky mnoha testovaným bezpečnostním detailům spolehlivě odřízne vzduch od ohně. Není tedy divu, že je součástí standardního provozního vybavení většiny firem.Co by mělo být uloženo v ohnivzdorných skříních?Téměř všechny kapaliny používané v průmyslu a řemeslu patří do skříně pro nebezpečné látky. Ohnivzdorné skříně pro hořlavé kapaliny jsou vhodné pro skladování žíravých, toxických, vodu ohrožujících a dalších problematických médií. Je třeba dbát na to, že hořlavá média musí být vždy skladována v samostatné skříni a odpovídajícím způsobem označena. Toto oddělení a označení platí i pro všechny ostatní skupiny médií.Věděli jste to? Také skříně pro nabíjení akumulátorů jsou klasifikovány jako ohnivzdorné skříně, protože lithium je vysoce reaktivní materiál, který se rychle vznítí. Tato provedení však nejsou vhodná pro kapaliny, protože nemají potřebné příslušenství pro správné skladování nebezpečných látek.Jaké jsou rozdíly mezi bezpečnostními skříněmi pro hořlavé kapaliny?Při výběru ocelových skříní věnujte pozornost výslovně schválení pro ukládání médií v různých zemích:  • Bezpečnostní skříně s klasifikací FM jsou v mnoha jurisdikcích povoleny pro skladování nebezpečných látek, jako jsou žíravé, vodu ohrožující nebo toxické kapaliny, nikoli však pro skladování hořlavých kapalin. V Německu, Švýcarsku, Rakousku a zemích Beneluxu se skříně s označením FM nesmí pro tato média používat.

  • K tomu jsou zapotřebí ohnivzdorné skříně typu 90, ve kterých lze bez omezení uchovávat hořlavá média v pracovních prostorách v souladu s normami DIN EN 14470-1 a TRGS 510. Tyto skříně mají protipožární izolaci, zkoušku požární ochrany, samozavírací dveře v případě požáru a požární odolnost 90 minut – odtud také pochází název.

  • Ohnivzdorné skříně typu 30 jsou povoleny pro omezené skladování hořlavých médií v pracovních prostorách. Rakouské firmy nesmí tento typ používat pro uvedená média.


Skříně FM i skříně typu 30 a 90 mají vysokou nosnost, záchytné vany, vyrovnávací zařízení proti nerovnostem podlahy, bezpečné zámky a absolutní spolehlivost, pokud jde o kvalitu oceli. Jinak by se ani nesměly nazývat bezpečnostními skříněmi.Existuje nespočet otázek, předpisů a podmínek pro skladování nebezpečných nebo hořlavých kapalin. Dobrý přehled získáte v našem produktovém průvodci skříněmi pro skladování ekologických a chemických látek. Zejména u hořlavých médií se podívejte na naše informace o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy. Rádi s Vámi toto složité téma probereme i osobně. Kontaktujte nás.