Čističky součástí, čisticí stoly

Čističky drobných součástí jsou nezbytnými pomocníky při odmašťování a čištění strojních součástí, a to nejen v průmyslových výrobních provozech. Speciální směrnice při čištění drobných součástí musí být dodržovány také v dílnách a dodavatelských firmách. Příslušné vybavení naleznete u nás.

V kategorii Čističky součástí, čisticí stoly Vám nabízíme výrobky následujících značek: Bio-Circle, FALCON, IBS Scherer, PRESSOL, Justrite.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Relevance
Počet výrobků: 39

Čističky drobných součástí a čisticí stoly pro čistý provozJakmile se ve Vašem provozu musí provádět pravidelné čištění drobných součástí, částí strojů, povrchů a nástrojů, vyplatí se investice do čističek drobných součástí nebo čisticích stolů od společnosti kaiserkraft. S jejich pomocí nejen zbavíte povrchy tuků, olejů a nečistot, ale také prokážete uvědomělost v oblasti ekologických a bezpečných provozních procesů. Jak přitom postupovat důsledně a podle předpisů, to se dozvíte zde.Použití čističky drobných součástí a čisticího stoluU společnosti kaiserkraft jsou k dostání tři kategorie čističek, které jsou vhodné pro různé oblasti provozu:  • Bezpečné postřikovače dávkují čisticí prostředky pro díly a plochy plošně nebo bodově, a to vždy úsporně.

  • Bezpečnostní zvlhčovače dávkují čisticí prostředky, které chcete nanášet a zpracovávat hadrem.

  • Kompletní řešení v podobě čisticích stolů nabízejí uzavřený okruh, který zahrnuje přípravu čisticího prostředku, profesionální čištění a záchytný systém na odpadní vodu.


Čističky drobných součástí v kompletní variantě jsou dimenzovány především pro potřeby malých a středně velkých provozů, ve kterých se provádí každodenní čištění částí strojů a nástrojů. V tomto případě je opatrná manipulace s nebezpečnými látkami nezbytná. A čisticí stůl přitom hraje důležitou roli.Bezpečnostní zvlhčovače a postřikovací láhve jsou dimenzované speciálně pro použití s čisticími prostředky, které jsou klasifikované jako nebezpečné látky. Proto jsou vždy dobrou volbou, pokud takové prostředky ve Vašem provozu používáte – i když je potřebujete pouze příležitostně nebo pouze pro jedno pracoviště. Vyžaduje to nejen ochrana životního prostředí a zaměstnanců, ale také zákonné předpisy.Nač je nutné dávat pozor při používání čističek drobných součástí a čisticích stolůNejdůležitější ustanovení pro používání a manipulaci s čističkami drobných součástí najdete v příslušných předpisech jako TRGS 510 „Skladování nebezpečných látek v mobilních nádobách'' a ve vyhlášce o provozní bezpečnosti (BetrSichV). Jsou v nich uvedeny údaje o velikosti nádob a kompletním managementu nebezpečných látek, od příjmu zboží až po likvidaci. Tyto předpisy platí jak pro kompletní řešení, tak i pro postřikovací láhve a bezpečnostní zvlhčovače.U čisticích stolů byste navíc měli dbát na to, že tyto stoly musí být bezpodmínečně postaveny na dostatečně dimenzované záchytné vany. I když je okruh nebezpečných látek uzavřený pomocí promyšleného systému čerpadel, musíte udělat vše pro to, aby se rozstřikem nebo únikem nedostaly žádné kapaliny na podlahu. Vzhledem k tomu, že výrobky z našeho sortimentu jsou mobilní, není problém umístit čisticí stůl v blízkosti stávajícího větrání, aniž by bylo nutné instalovat nové větrací zařízení.Nezapomeňte také, že náhradní sudy s čisticím roztokem a sudy s nasycenou kapalinou je nutné skladovat a přepravovat v souladu s platnými předpisy. Příslušenství je rovněž k dostání u nás v e-shopu.Čisticí stoly v provedení bioS našimi stoly pro biologické čištění můžete všechny informace o manipulaci s nebezpečnými látkami ignorovat – přinejmenším při čištění drobných součástí. Systém je založen na činnosti mikroorganismů, které rozkládají oleje a tuky.Nejsou tedy obsaženy žádná rozpouštědla ani těkavé organické sloučeniny (VOC), takže čisticí prostředek není klasifikován jako nebezpečná látka. Z toho profitují především provozy se zanedbatelnou potřebou čištění a firmy, které obzvlášť dbají na trvalou udržitelnost.Rádi Vám poradíme ohledně tohoto sortimentu a jiných výrobků. Samozřejmě u nás dostanete i nové zásoby čisticích prostředků a příslušenství vhodné pro Váš provoz.