O nás

Správné nakládání s odpady ve firmě

Evropské nařízení o chemikáliích REACH

Vážený zákazníku,

ochrana životního prostředí je podstatnou součástí naší firemní politiky a naší každodenní práce.

Poté, co Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila první seznam kandidátů, jsme okamžitě provedli rozsáhlé ankety v rámci našeho celého dodavatelského řetězce. Přitom jsme si od našich subdodavatelů nechali potvrdit, že naše výrobky neobsahují žádné obzvlášť znepokojující látky (SVHC). Včas jsme zareagovali na doplnění seznamu kandidátů a intenzivně sledujeme také současný vývoj.

Buďte si jisti, že se i nadále maximálně vynasnažíme, abychom Vám i v budoucnosti mohli nabízet neomezenou bezpečnost výrobků, a to za dodržení příslušných ustanovení pro ochranu životního prostředí.

V případě zpětných dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Plníme evropskou směrnici pro staré elektrické a elektronické přístroje WEEE (waste electrical and electronic equipment)

Evropská směrnice pro staré elektrické a elektronické přístroje WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) upravuje zabraňování, snižování a likvidaci rostoucího množství elektrického šrotu z již nepoužívaných elektrických a elektronických přístrojů.
WEEE zavazuje všechny firmy, které uvádějí toto zboží do oběhu, k přijímání těchto přístrojů zpět a k jejich ekologické likvidaci.

V této souvislosti jsme provedli potřebnou registraci a připojili jsme se k licencovanému systému pro likvidaci odpadu.

Tímto způsobem v plném rozsahu plníme zákonné předpisy Evropské směrnice pro staré elektrické a elektronické přístroje WEEE.