Nakládací profily

Je náklad menší než příslušná ložná plocha vašeho nákladního vozidla? To není problém, protože pomocí upínacích profilů a rozpěrných tyčí můžete velikost ložné plochy zcela jednoduše zmenšit. Během přepravy tak vše zůstane bezpečně na svém místě!

Upínací profily a rozpěrné tyče – pro bezpečnou ložnou plochu na míruPři zajištění nákladu platí jednoduché pravidlo: Čím plnější je ložná plocha, tím lépe. Protože pak na sebe palety a kartony přiléhají a během přepravy se vzájemně zajišťují proti pádu nebo sklouznutí. Když je však přepravované množství menší než plocha, toto pravidlo nefunguje. Ledaže byste vsadili na upínací profily a rozpěrné tyče.Co umožňují upínací profily a rozpěrné tyče?Upínací profily a rozpěrné tyče jsou něco jako flexibilní stěnové prvky, které podle potřeby zmenšují ložnou plochu nákladního vozidla. Díky tomu dokážou náklad zajistit na omezeném prostoru a minimalizují použití nákladných zajišťovacích systémů. Jako mezistěnový uzavírací systém lze tyče nebo profily umístit tak, aby zužovaly nebo rozšiřovaly prostor a ložnou plochu rozdělovaly v podélné nebo příčné ose, nebo dokonce v horizontále.Jaký systém je ten pravý?Pevně nainstalované systémy pro rozpěrné tyče mají tu výhodu, že zajištění nákladu trvá pár sekund a může být prakticky na milimetr přesné. Mezistěnový uzavírací systém odolává vysokému zatížení a zajišťuje také optimální rozložení tyčí v ložném prostoru.Upínací profily jsou flexibilní a mohou být umístěny v různých výškách a na různých místech. S menší schopností zatížení se hodí obzvlášť pro dodávková vozidla se skříňovými nástavbami, ve kterých jsou množství, resp. hmotnost nákladu, nižší.Materiál hraje roli nejen s ohledem na schopnost zatížení, ale také s ohledem na druh přepravovaného zboží. Rozpěrné tyče a upínací profily pro přepravu potravin – i chlazených – musí být například vyrobeny kompletně z nerezové oceli.Jako pro každý další aspekt zajištění nákladu je i u tématu mezistěnových uzavíracích systémů směrodatná směrnice VDI 2700, pokud jde o druh a konstrukci vhodného výrobku. Dopravně právní předpisy jsou uvedeny ve vyhlášce o silničním provozu. I zde je řidič dopravního prostředku první ručící osobou, pokud jde o správné zajištění nákladu pomocí upínacích profilů a rozpěrných tyčí. Kontrola před zahájením jízdy je nevyhnutelná!