Bezpečnostní značky a tabulky

Proč jsou včely černožluté, muchomůrky červené a některé jedovaté žáby modré? Protože jsou nebezpečné. Výstražné barvy okamžitě vzbuzují pozornost: červená v kombinaci s bílou, oranžová a žlutá v kombinaci s černou jsou v rámci evropských zvyklostí obecně uznávány jako barvy pro bezpečnostní značky a tabulky.

Používání bezpečnostních značekNormy ASR A1.3 a EN ISO 7010 předepisují jejich používání a ani lidský rozum se jich už nechce vzdát: bezpečnostní značky a tabulky. Směrnice pro bezpečnost práce a normy jsou však důležité, protože díky nim máme jednotné bezpečnostní informační tabulky, které platí v celé Evropě. Značky pro ochranu zdraví a bezpečnostní značky tak mají na všech pobočkách Vaší firmy stejný význam. Díky tabulkám lze rychle dohledat možnosti ochrany a pomoci, pracovní prostředky, nebezpečné zón a dopravní cesty se díky výstražným a příkazovým značkám používají s rozumem. A jaké bezpečnostní značky potřebujete pro svůj provoz Vy?Kategorie bezpečnostních značekZnáte všechny bezpečnostní tabulky? Naštěstí to není nutné, protože je k dispozici jasné rozdělení do kategorií a tématických oblastí. Podle toho, v jaké oblasti tedy bezpečnostní značky potřebujete, je k dispozici výběr vhodných značek a tabulek.1. Kategorie E: Únikové značky


Zelené tabulky jsou čtvercové, znaky a písmo na nich jsou signálně bílé. Díky nim rychle najdete cestu k zařízením první pomoci, nouzovým východům a únikovým cestám. Únikové značky musejí ve tmě svítit, proto jsou v běžném provozu permanentně osvíceny. Když obecné osvětlení vypadne, jsou nabité a mohou samostatně vydávat fluorescenční světlo.


2. Kategorie P: Zákazové značky


Zde vidíte červenou a signální červenou barvu. To, co se nesmí dělat nebo používat, je většinou výrazně přeškrtnuté.


3. Kategorie W: Výstražné značky


V provozech, na stěnách a strojích: Trojúhelníkové výstražné tabulky označují prostřednictvím černých piktogramů potenciální nebezpečí a sytou signální žlutou barvou vzbuzují pozornost. Osoby by měly v jejich okolí dávat větší pozor.


4. Kategorie M: Příkazové značky


Kulaté příkazové tabulky zabraňují úrazům na pracovišti. Používání pracovních ochranných pomůcek je jasně řízeno pomocí modrých tabulek: piktogramy vyzývají k určitému chování.


5. Kategorie F: Značky pro ochranu proti požáru


Bílé piktogramy na červeném pozadí. Čtvercové tabulky pro ochranu proti požáru Vám v případě požáru ukazují, kde se nacházejí nejbližší požární hlásiče, požární žebříky a hasicí přístroje. Aby zůstaly viditelné i při výpadku obecného osvětlení, musejí tyto tabulky svítit i ve tmě.Rozpoznávací vzdálenosti


Při umisťování Vašich bezpečnostních značek musíte zajistit, aby mezi nimi nebyla příliš velká vzdálenost. To platí především pro tabulky označující únikové cesty. Náš nákupní poradce Vám ukáže, jaké rozpoznávací vzdálenosti musíte při plánování Vašeho bezpečnostního značení dodržet. Pokud byste měli další dotazy, kontaktujte nás.Samolepicí značky


Samolepicí tabulky jsou při vyčištěném povrchu velmi dobrou volbou a doplňkem k ostatním bezpečnostním značkám. To však také znamená, že plochy tapet, skříní a regálových stěn musejí být před polepením samolepicími fóliemi nejprve zbaveny mastných zbytků a nečistot.