Manipulace s plynovými lahvemi

Při manipulaci s plynovými lahvemi existuje mnoho zdrojů nebezpečí: Pokud nejsou lahve během přepravy dostatečně chráněny, mohou se převrhnout a v nejhorším případě explodovat. To samozřejmě platí i pro skladování! Ale se správnými a vysoce kvalitními výrobky, jako jsou zvedáky plynových lahví, držáky plynových lahví nebo rudly na ocelové lahve, nestojí bezpečnosti vaší profesionální manipulace s plynovými lahvemi nic v cestě. Informujte se hned teď!

V kategorii Manipulace s plynovými lahvemi Vám nabízíme výrobky následujících značek: eurokraft pro, eurokraft basic.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Relevance
Počet výrobků: 21

Manipulace s plynovými lahvemi: Vždy na bezpečné straněJestliže pro skladování plynových lahví již existuje mnoho předpisů, pro manipulaci s nimi jich rozhodně není méně. S držáky plynových lahví, zvedáky plynových lahví a podobně jste na bezpečné straně. Nejen z právního hlediska.Co obnáší manipulace s plynovými lahvemi?Manipulace s plynovými lahvemi zahrnuje všechna bezpečnostní opatření při manipulaci s plynovými lahvemi v provozu. To zahrnuje přepravu, výměnu lahví a jejich skladování nebo přípravu na pracovišti. Obecně jsou tyto výrobky pro manipulaci s nebezpečnými látkami navrženy tak, aby výrazně snižovaly riziko zranění a nehod:  • Držáky plynových lahví pro montáž na stěnu zabraňují převrácení úzkých lahví při skladování a zásobování.

  • Rudly a vozíky na plynové lahve s držáky a optimální ergonomií umožňují bezpečnou přepravu různých provedení plynových lahví.

  • Palety na plynové lahve umožňují bezpečnou přepravu několika lahví vysokozdvižným vozíkem.

  • Regály pro plynové lahve optimalizují skladování nádob a sudů s plynem.


Na co je třeba dbát při manipulaci s plynovými lahvemi?Stejně jako pro dlouhodobé skladování plynových lahví platí i pro manipulaci s těžkými a hořlavými lahvemi řada předpisů – včetně TRGS 510. V zásadě je třeba zabránit poškození lahví, a tím i náhlému úniku stlačených plynů. K tomu může dojít jak prostřednictvím ventilu, tak prostřednictvím tenkých stěn nádob s plynem.Nejdůležitějším základem pro manipulaci s plynovými lahvemi je posouzení rizik a instruktáž obsluhy. Poučení související s manipulací je třeba opakovat minimálně jednou ročně.Pro vnitropodnikovou přepravu plynových lahví platí následující:  • Přepravujte pouze s našroubovaným víčkem ventilu a těsným ventilem.

  • Pohybujte se pouze v ochranném oděvu. Důležité jsou zejména rukavice a bezpečnostní obuv.

  • Plynové lahve přepravujte výhradně na přepravních zařízeních, která jsou k tomu určena. Nekutálejte je, nepřemisťujte ve vodorovné poloze a nepřenášejte.

  • Osoby a plynové lahve nesmí být přepravovány společně ve výtahu.

  • Plynové lahve musí být na každém místě (krátkodobého) skladování zajištěny proti pádu nebo nárazu.

  • Pokud mají být plynové lahve přemisťovány pomocí jeřábů, je to možné pouze s použitím vhodných palet.


Pokud jsou plynové lahve přepravovány po veřejných komunikacích, je třeba dodržovat předpisy ADR pro přepravu nebezpečných věcí. Omezení se vztahují na počet přepravních jednotek a užitečné zatížení. Důležitými prvky jsou zde také zajištění nákladu, označení a vyškolení řidiči.Podrobné informace získáte po prostudování všech příslušných právních textů a pokynů. Pomůže vám také nahlédnout do našich informací o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.