Ochrana proti požáru

Ačkoli si ze všech sil přejeme, abychom je nikdy nepotřebovali, přesto je pro nás velmi důležité je mít: veškeré potřebné vybavení na ochranu proti požáru. Neponechávejte nic náhodě a skladujte vaše prostředky na ochranu proti požáru správně.

Vaše filtry
Typ produktu
Výška [mm]
640
640
800
800
-
Šířka [mm]
300
300
340
340
-
Relevance
Počet výrobků: 19

Chcete uhasit oheň dřív, než vznikne požár?Hoří. Co teď? V nejhorším případě se všichni rozběhnou a chtějí oheň uhasit, avšak nemají ponětí, kde se nacházejí nejbližší protipožární prostředky. V ideálním případě uvidíte požární značky u hasicího přístroje a hasicí deky, vaši kolegové se budou řídit značkou nouzového východu a opustí budovu. V ideálním případě navíc budete vědět, co hoří a jak to můžete nejlépe uhasit. Protože doporučené protipožární prostředky se liší podle vlastností materiálu, který je zdrojem požáru. Abyste věděli, jaká hasiva potřebujete, měli byste proto znát relevantní třídy protipožární ochrany pro vaši firmu.Kolik tříd protipožární ochrany existuje?Protipožární ochrana rozlišuje pět tříd požáru: třída požáru A až D a třída požáru F.Třída požáru A:


Hasí se převážně vodou, pěnou, gelem a ABC práškem. Tyto protipožární prostředky jsou vhodné především k hašení požárů pevných látek jako je papír, dřevo a uhlí, ale i některých textilií a plastů, které při hoření žhnou. Do této třídy kromě toho spadají malé hasicí přístroje jako plácačky na oheň nebo hasicí deky. Hasicí deky jsou vhodné především k hašení menších vznikajících požárů, např. stolních svíček a kuchyňských požárů (hořící tuk a olej).Třída požáru B:


Jako hasivo při požárech kapalin nebo látek, které při hoření přecházejí do kapalného stavu (např. benzín, laky, dehet, vosk a plasty jako termoplast) se používá ABC prášek, BC prášek, pěna a oxid uhličitý.Třída požáru C:


Pokud hoří plyny – například vodík, zemní plyn, butan, propan, metan – může rovněž pomoci ABC prášek a BC prášek. Oxidem uhličitým smíte hasit, pouze pokud je hasicí přístroj vybaven plynovou tryskou.


Pozor: Před hašením požárů plynů musí být nejprve zastaven přívodu plynu. V opačném případě může vzniknout výbušná směs splynu a vzduchu.Třída požáru D:


Pokud hoří kovy, potřebujete speciální hasiva. Nikdy se nepokoušejte hasit požár kovu vodou. Nejlepším hasivem je takzvaný D prášek nebo prášek hasící kovy. Nemáte takový po ruce? V takovém případě pomůže i písek, posypová sůl nebo litinové třísky.Třída požáru F:


Voda rovněž nesmí být používána při požárech jedlých olejů a tuků. K tomuto účelu existují speciální hasiva třídy F, která jsou většinou pěnová.Doplňující poznámka: Třída požáru E (pro požáry v elektrických nízkonapěťových zařízeních) byla zrušena, protože tyto požáry nelze hasit běžnými hasicími přístroji.Prášek nebo pěna?ABC práškem můžete hasit požáry prvních tří tříd. Proto je toto hasivo s oblibou využíváno také v domácnostech. Má vysoký hasicí účinek a působí rychle.


Nevýhoda: ABC prášek kromě zdroje požáru většinou zasáhne také okolí. Hrozí tedy nebezpečí následných škod, které mohou být v některých případech větší než škoda vzniklá při požáru samotném.


Hasicí pěna je naproti tomu vhodná pro třídy požáru A a B a může být cíleně aplikována na zdroj. Okolí bude zasaženo pouze minimálně. Hasicí výkon pěny je však ve srovnání s práškem nižší.Protipožární ochrana – pravděpodobně nejdůležitější součást firemní bezpečnostiPožár může ohrozit existenci vaší firmy. Zastavení výroby a materiální škody jsou jedním smutným důsledkem, druhým je pak pošramocená image značky a ztráta důvěry investorů a zaměstnanců. Propracovanou strategií na ochranu proti požáru můžete tomuto riziku předejít. A víte, co k takové strategii rovněž patří? Skladování protipožárních prostředků. Hasicí přístroje a hasicí deky mohou být uskladněny v nástěnných skříních z oceli pro vnitřní i venkovní použití, v boxech na hasicí přístroje, které lze použít i v nákladních automobilech a dodávkách, a v přístřešcích s popelníkovým nástavcem. Ty jsou vyrobeny speciálně pro tento účel a jsou proto také označeny příslušnými signálními barvami.Dále je nezbytná jasná orientace pomocí požárních značek. V kategorii Požární značky zjistíte, jak je správně umístit a v nákupním poradci pro rozpoznávací vzdálenosti vám ukážeme, v jaké vzdálenosti od nejbližších pracovišť se mají značky nacházet.Upozornění: Čím častěji budete osvěžovat vaše znalosti a čím lépe budete znát bezpečnostní pokyny na vašich protipožárních prostředcích, tím rychleji budete moci správně zareagovat v případě nouze. Dodržován musí být rovněž zákonem stanovený cyklus údržby. Máte dotazy? Kontaktujte nás.