Pracoviště ESD

Ať je to klidně napínavé – ovšem jen, pokud se nejedná o citlivé elektronické součástky. Na ESD pracovišti se vše točí kolem kontrolovaného vyrovnávání napětí. A tím tedy také kolem dokonalého vybavení pro profesionály.

Zařizování ESD pracovišť – abyste měli napětí vždy pod kontrolouElektrické napětí nevychází pouze ze zásuvky, nýbrž vzniká při všech činnostech, během nichž dochází k interakci lidí, strojů a povrchů. Obvykle nepředstavuje žádný problém. Pokud se však jedná o ESD pracoviště, je tomu jinak. Zde se dozvíte, co potřebujete k dokonalému vybavení ESD pracoviště.
Čím se vyznačuje ESD pracoviště?Všeobecné vybavení pracovišť v dílnách, průmyslu a administrativě je především o ergonomii, stabilitě a funkčnosti. Při výrobě, instalaci a přepravě elektronických součástek je hlavním zájmem ochrana citlivé techniky před elektrostatickými výboji (Electrostatic Discharge, ESD).I sebemenší nežádoucí vyrovnání napětí mezi různě nabitými povrchy může citlivou techniku poškodit nebo dokonce zničit. To může vést k vysokým následným nákladům v podobě selhání součástí, reklamací a nákladů na opravy. Proto se tyto komponenty mohou zpracovávat pouze v elektrostaticky chráněných prostorech (Electrostatic Protected Areas, EPA), které jsou zařízeny speciálním ESD vybavením pro úplné uzemnění během všech operací.ESD pracoviště pomáhá nejen při zajišťování kvality. Pro určité produkty a odvětví je zákonným požadavkem – a je regulováno v mnoha oblastech od pracovních oděvů až po příslušenství.
Jak vybavit ESD pracoviště?Norma DIN EN 61340-5-1 o ochraně elektronických součástek před elektrostatickými jevy je nejdůležitějším návodem pro vybavení vašeho ESD pracoviště. Popisuje rovněž jejich nejdůležitější zdroje, které neutralizujete pomocí vhodného vybavení: lidé, pracovní povrchy a vybavení místnosti.


Na co dalšího je třeba dávat na ESD pracovišti pozor?  1. Bez ohledu na to, zda zařízení vyhovuje požadavkům ESD, chování vašeho personálu v EPA prostoru je nejdůležitějším faktorem ochrany vašich součástek. Pravidelné školení je nutností.

  2. Na rozdíl například od čistých prostor nemusí být ESD pracoviště zřizována odděleně od ostatních pracovních prostor. Dbejte však na to, aby byl ESD prostor pro všechny rozpoznatelný a aby do něj nikdo nevstupoval bez ochranných opatření. Pokud chybí správný půdorys, mohou jej vyřešit prostorové systémy .

  3. Vaše ESD vybavení podrobujte pravidelným kontrolám. Opotřebením se časem sníží vybíjecí schopnost. Včasná výměna ušetří vysoké náklady a předejde vzniku vadných součástek.


Více informací o vybavení pro EPA prostory naleznete v našem průvodci ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji.Pokud máte dotazy týkající se ESD pracovišť, neváhejte nás kontaktovat!