Příkazové a zákazové značky

Bez příkazových a zákazových značek by byl každodenní průběh prací nebezpečnější nejen pro zaměstnance, ale i pro inventář. Proto zde nabízíme kulaté bezpečnostní značky. Jsou nezbytnou součástí řádného zařízení provozu v souladu se směrnicemi pro pracoviště.

Typ produktu
Vlastnost
Materiál
Relevance
Počet výrobků: 72

Co máme dělat a co nesmíme – příkazové a zákazové značkyJaká nebezpečí hrozí na kterých místech ve vašem provozu? Abyste to vy i vaši zaměstnanci vždy věděli – i když se právě nepohybujete na vašem obvyklém pracovišti – existují příkazové a zákazové značky. Označují nebezpečné zóny a bezpečnostní rizika a zabraňují tak úrazům, ke kterým by mohlo rychle dojít z nevědomosti nebo nepozornosti. Není tedy divu, že bezpečnostní značky jsou předepsány ve směrnici ASR A1.3 – Bezpečnostní značení a značení na ochranu zdraví – a podle celoevropsky platné normy ČSN EN ISO 7010.Proč varovat pomocí příkazových a zákazových značek?Protože jazyk těchto značek každý zná. Ať už se nacházíte v Německu, Španělsku nebo Francii. Značky, kterým nelze nerozumět, hovoří vlastní řečí. To je důležitým aspektem zejména ve firmách s pobočkami po celém světě. Vedle požárních značek a záchranných značek jsou důležité rovněž výstražné značky a příkazové a zákazové značky.


Při umisťování značek hraje velkou roli vzdálenost od pracoviště, resp. rozpoznávací vzdálenost. Určité příkazy a výstražné pokyny musí být umístěny v pevně definovaných vzdálenostech, aby byly ihned rozpoznatelné z každého stanoviště.Jaký je rozdíl mezi příkazovými a zákazovými značkami?Zatímco příkazové značky ukazují, jak se máte v nebezpečné situaci chránit, zákazové značky zakazují určité jednání.Příklady příkazových značek: noste přilbu, antistatickou obuv, ochranu zraku, použijte akustický signál, použijte zábradlíPříklady zákazových značek: odkládání a skladování zakázáno, neoprávněným vstup zakázán, zákaz posouvání, zákaz kouřeníZatímco příkazové značky jsou používány v modrobílém provedení, zákazové značky rozpoznáte podle signální červené barvy. Oba typy značek jsou kulaté.Máte-li další dotazy k tématu bezpečnostních značek, kontaktujte nás.