Bezpečnostní nádoby

Bezpečnostní a přepravní nádoby umožňují bezpečný transport nebezpečných kapalin a zboží na veřejných a interních dopravních komunikacích a bezpečné skladování, dávkování a likvidaci hořlavých a agresivních látek, jakož i kyselin a louhů.

V kategorii Bezpečnostní nádoby Vám nabízíme výrobky následujících značek: Justrite, FALCON, eurokraft pro, CEMO, PRESSOL, ZARGES.

Vaše filtry
  Značka
  Typ produktu
  Trvale udržitelný rozvoj
  Výška [mm]
  Objem [L]
  Vlastnost materiálu
  Vlastnost
  Vhodné pro
  Materiál
  Cena s DPH
  Cena bez DPH
  Relevance
  Počet výrobků: 88

  Bezpečnostní a přepravní nádoby: Optimální řešení pro provozní bezpečnost  Od snadno zápalných kapalin až po agresivní čisticí prostředek – v každém provozu s laboratoří, výrobní linkou nebo dílnou představují nebezpečné látky důležité téma. Zákonodárce k tomu vydal mnoho předpisů, které mají zaručit ochranu životního prostředí, bezpečnost zaměstnanců a bezproblémový chod provozu. Tyto předpisy jsou pro Vás vodítkem, podle kterého najdete v nabídce společnosti kaiserkraft vhodné bezpečnostní a přepravní nádoby. Zde Vám nabízíme přehled nejdůležitějších aspektů pro výběr.  Legislativní předpisy pro použití bezpečnostních a přepravních nádob  Při manipulaci s nebezpečnými látkami je nutné dodržovat různé směrnice a zákony, které jsou ve Vaší firmě aplikovány v závislosti na druhu provozu a výskytu nebezpečných látek a které definují potřebné bezpečnostní výrobky.  Důležité jsou mimo jiné směrnice TRGS 510 „Skladování nebezpečných látek v mobilních nádobách'' a TRGS 526 („Směrnice pro laboratoře'') a vyhláška o provozní bezpečnosti (BetrSichV).  Směrnice TRGS 510 se vztahuje například na používání malého množství látek na pracovišti a předepisuje, že množství připravených nebezpečných látek musí být omezeno na spotřebu odpovídající jednomu dni, popř. jedné směně. Zásoby musí být skladovány v odpovídajících bezpečnostních nádobách, které jsou k tomuto účelu vhodné a jsou označené v souladu s předpisy.  Všechny směrnice mají společnou základní myšlenku: Každá nebezpečná látka, která by jakkoliv mohla poškodit životní prostředí nebo ohrozit bezpečnost či zdraví zaměstnanců, musí být skladována v odpovídajících bezpečnostních nádobách. To platí pro každý logistický úsek – od příjmu zboží přes skladování a dávkování až po likvidaci.  Pro každý z těchto úseků jsou k dispozici vlastní nádoby, skladovací zařízení a doplňující bezpečnostní předpisy. Obecně však platí podobné požadavky:


  • Materiál nádoby musí být bezpodmínečně vhodný pro druh ohrožení obsahu. Kromě toho musí v každém případě vykazovat odolnost proti příslušným látkám.

  • Platí označovací povinnost, za jejíž dodržení odpovídá samotná provozovna.

  • Příslušná velikost nádoby by měla počítat s určitým omezením množství.

  • Manipulace s nebezpečnými látkami podléhá povinnosti pravidelných kontrol a permanentního dokumentování.


  Výběr bezpečnostních a přepravních nádob  Bezpečnostní a přepravní nádoby od společnosti kaiserkraft jsou vyráběny na míru jak pro určité kapaliny, popř. nebezpečné látky, tak i pro určité oblasti použití. Proto byste se při výběru nejprve měli zaměřit právě na oba tyto aspekty.  Pro výběr materiálu doporučujeme, abyste se podívali na náš seznam odolností bezpečnostních nádob, který poskytuje přehled. Druhým důležitým bodem je účel použití: Nádoba pro likvidaci má jinou konstrukci a jiné vlastnosti než mycí a namáčecí nádoba pro čištění drobných součástí.  Jakmile jsou tyto body vyjasněny, můžete přejít na příslušnou stránku s výrobky. Zde je nejdůležitější vlastností potřebný obsah. Přitom byste měli přesně zvážit, jaký obsah je skutečně zapotřebí například u dávkovací nádoby pro pracoviště a pro příslušné použití. Raději nepočítejte příliš velkoryse, protože omezení množství je důležitým aspektem pro minimalizaci nebezpečí.  Na závěr je dobré vyhledat sortiment označovacích prvků a nálepek, abyste zakoupili také výrobky pro dodržování označovací povinnosti – pokud tyto prvky již nejsou součástí bezpečnostní a přepravní nádoby.  Bezpečnostní a přepravní nádoby od kaiserkraft  Každý výrobek pro manipulaci s nebezpečnými látkami od společnosti kaiserkraft splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky. Bližší informace naleznete na příslušné stránce výrobku. Případně nás můžete kontaktovat.  V závislosti na účelu použití a obsahu jsou nádoby vybaveny důležitými prvky, jako jsou samozhášecí zařízení proti šíření plamenů, dávkovací zařízení, prvky pro přenášení nebo přetlakové ventily, které chrání Vaše zaměstnance a usnadňují jim práci.  Naši nabídku doplňuje promyšlené příslušenství, které tuto bezpečnost dále zvyšuje. Podívejte se například na náš sortiment čerpadel speciálně pro nebezpečné látky. Kromě toho nabízíme trychtýře, záchytné vany a příslušenství pro manipulaci se sudy. Nebo se nás jednoduše zeptejte, jak udělat Váš management nebezpečných látek ještě bezpečnějším.