Zahrazování a označování

Bezpečné ohraničení: zahrazovací systémy pomáhají cíleně označit nebezpečné zóny, dopravní trasy nebo určité pracovní oblasti. Upozorňují na potenciální nebezpečí nebo zabraňují přístupu nepovolaných osob do určitých oblastí. Od pásek pro označení uzavřených oblastí až po bezpečnostní zahrazení – objevte nabídku v e-shopu kaiserkraft. Tímto způsobem zajistíte bezpečnost v celém areálu firmy.

Zahrazení a označeníPozor! Stát! Musíte tudy! Mohli byste se pokusit vysvětlit zaměstnancům a návštěvám všechna pravidla chování pro zachování bezpečnosti a plynulý proces slovně. Nebo vsaďte na vizuálně jednoznačnou sílu zahrazení a označení. Koneckonců vysílají mnohem zřetelnější signály než slova.V jakých provozních úsecích jsou zahrazení a označení nezbytná?V zásadě ve všech. Všude tam, kde se na sebe narážejí lidé, stroje a pracovní činnost, je zahrazení nebo označení velmi důležité. Pokaždé, když chcete řídit, vést, zajistit nebo informovat osoby nebo procesy, udělejte to ze všeho nejdříve pomocí těchto vizuálních prostředků. A to se ve skutečnosti týká kompletní kategorie produktů Provoz:  • Ve skladových nebo dopravních zónách regulují zahrazení a označení bezpečné soužití chodců, dopravních prostředků a skladových míst.


  • Ve firemním areálu omezíte pomocí prahů pro vozovky, závor a značkovací barvy přístup, zregulujete dopravu a beze slov vymezíte parkovací zóny podle vlastních požadavků.


  • V budově se dveřní štítky a informační tabule postarají o dobrou orientaci návštěv a zaměstnanců.


  • I v kanceláři a v celé oblasti logistiky jsou nálepky a spol. nejjednodušší cestou pro cílené nalezení věcí a produktů a jejich přemístění z bodu A do bodu B.Důležité je především to, abyste označení a zahrazení pravidelně obnovovali – především po zimě. Má to vysoce reprezentativní efekt a kromě toho to zaručuje, že signály jsou stále dobře viditelné a srozumitelné.Jaké druhy zahrazení a označení by se měly používat?Pro všechny provozní úseky platí: U zahrazení nebo označení vždy záleží na tom, jaké ze čtyř faktorů (řízení, vedení, zajištění, informování) jsou v popředí. A při realizaci je nutné dosáhnout ideální hodnoty: Jakmile si znaky nebo upozornění protiřečí, je toho příliš.Nepostradatelné jsou označení, resp. vhodné produkty tam, kde by mohlo vznikat bezpečnostní riziko:  • Pomocí kabelových můstků odstraníte hrozbu klopýtnutí a zabráníte poškození kabelů při přejíždění. Současně tím nabádáte řidiče nebo chodce k rozvážnému pohybu.


  • Protinárazová ochrana hraje důležitou roli všude tam, kde by kolize měly následky pro stroje, zařízení, lidi a vozidla.


  • Jedním z nejnovějších produktů na trhu je flexibilní protinárazová ochrana, která se po kolizi opět vrátí do svého původního stavu a výrazně tak sníží náklady na údržbu bezpečnostních zařízení.Mimochodem: Pomocí červenobílých zahrazení nebo označení signalizujete dočasná místa nebezpečí, pomocí žlutočerného produktu zajistíte místa nebezpečí trvale.Jaké předpisy se vztahují na zahrazení a označení?Provozní bezpečnost zajišťovaná zahrazením a označením

je i pro zákonodárce vysoko na seznamu důležitých předpisů. Patří k nim především pravidla silničního provozu a nařízení o pracovištích, které se zaměřuje také na důležité bezpečnostní informační značení. Před nákupem se zde ještě jednou přesně informujte, co vám ještě chybí.Jak vám můžeme pomoci?Od jednoduchých stojanů na stůl až po promyšlený systém protinárazové ochrany – jsme pro vás tím správným partnerem pro všechny potřeby v oblasti zahrazení a označení. Vedle pevně instalovaných prvků máme samozřejmě také velký výběr pouze dočasně použitelných výstražných a zahrazovacích pásů.


Kontaktujte nás a v budoucnosti bez zbytečných slov ukažte, kudy ve vašem provozu vede nejbezpečnější cesta.