Regály na nebezpečné látky, stanice pro stáčení

Máte co do činění s barvami, rozpouštědly a podobně? Používejte pro ně ve vaší dílně a provozu plastové nebo ocelové regály na nebezpečné látky, které odpovídají předpisům a jsou určeny pro horizontální nebo vertikální skladování a stáčení sudů a záchytných van. Se sudovými podstavci, regály na nebezpečné látky, regály na sudy a stanicemi pro stáčení od renomovaných výrobců docílíte během chvilky moderního skladování nebezpečných látek, které je bezpečné, efektivní a hospodárné! Chcete se dozvědět více? Vše je přehledně vysvětleno v našem textu.

V kategorii Regály na nebezpečné látky, stanice pro stáčení Vám nabízíme výrobky následujících značek: eurokraft pro, LaCont, CEMO, eurokraft basic, PRESSOL.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Relevance
Počet výrobků: 33

Regály na nebezpečné látky, regály na sudy a stanice pro stáčení: To se líbí i zákonodárci!Nebezpečné látky v provozu jsou neustále diskutovaným tématem. Na jedné straně jsou potřebné v průmyslu a řemesle, na druhé straně je třeba před nimi každého chránit. Jednoduše si ušetřete diskuse a rozhodněte se rovnou pro regály na nebezpečné látky, regály na sudy a stanice pro stáčení.K čemu slouží regály na nebezpečné látky a stanice pro stáčení?Pro odebírání nebezpečných látek ze sudů, kontejnerů IBC nebo malých nádob a jejich skladování v blízkosti pracoviště jsou předepsány regály na nebezpečné látky. Stanice pro stáčení jako speciální konstrukce přijímají další bezpečnostní opatření při odebírání médií: Se záchytnými vanami přebírají preventivní likvidaci uniklých látek a díky stáčecím podstavcům nabízejí optimální umístění velkých nádob pro stáčení pomocí kohoutů nebo ventilů.Regály na nebezpečné látky nebo velkoobjemová skříň pro nebezpečné látky – kdy co použít?Přes všechny složité předpisy je hierarchie skladování nebezpečných látek jednoznačná:  1. Sklad nebezpečných látek slouží ke skladování všech zásob nebezpečných médií ve firmě.

  2. Velkoobjemová skříň pro nebezpečné látky slouží ke skladování velkých nádob v menších množstvích.

  3. Regál na nebezpečné látky slouží ke skladování aktuálně potřebného množství v provozu.


Na všechny tři varianty jsou kladeny vysoké nároky z hlediska bezpečnosti skladovacího zařízení, označení a chování zaměstnanců. Hlavní roli přitom hraje zákaz společného skladování určitých látek a související požadavek na příslušný materiál regálů na nebezpečné látky. Navíc jsou povoleny pouze pro použití v interiéru.Co je třeba dodržovat při manipulaci s regály na nebezpečné látky?Nejdůležitějším bezpečnostním aspektem je minimalizace nebezpečí způsobených odebíráním nebo stáčením médií na stáčecí stanici. Všichni zaměstnanci musí být proškoleni v manipulaci s nádobami a látkami, musí přijmout opatření pro bezpečnost práce a používat výrobky pro likvidaci uniklých látek. Informace o tom poskytuje mimo jiné norma TRGS 510. Obecně platí:  • Regály na nebezpečné látky pro kapalná média musí být vybaveny záchytnými zařízeními, resp. záchytnými vanami.

  • Pod regály na nebezpečné látky pro hořlavá a vodu ohrožující média jsou předepsány ocelové záchytné vany.

  • Pro skladování agresivních médií se používají záchytné vany z polyetylenu.

  • Objem záchytné vany musí odpovídat objemu největší uložené nádoby.

  • Regály na nebezpečné látky musí být nainstalovány tak, aby bylo vyloučeno jakékoli další nebezpečí pro zaměstnance. To znamená nejen umístění, ale také ukotvení regálů zajištěné proti převrácení.

  • Pro skladování nebezpečných médií v regálech nebezpečné látky a v regálech na malé nádoby, na sudových paletách a sudových podstavcích platí maximální množstevní limity.


Četné předpisy týkající se nebezpečných látek a nakládání s nimi v provozu mohou být nepřehledné. V našich informacích o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy vám nabízíme jejich ucelený přehled. Rádi vám pomůžeme s výběrem regálů a výrobků pro skladování nebezpečných látek. Kontaktujte nás.