Měřicí přístroje

U nás najdete měřicí přístroje všeho druhu: teploměry, zkoušečky napětí, vlhkoměry, detektory plísní a plynu a mnohé další. Objevte nyní naše výrobky.

V kategorii Měřicí přístroje Vám nabízíme výrobky následujících značek: KS Tools, ABUS.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Výška [mm]
25
25
148
148
-
Relevance
Počet výrobků: 40

Měřicí a kontrolní přístroje pro přesné informaceV mnoha oblastech stačí pouhý odhad. V profesionálním provozu s mnoha zdroji nebezpečí a požadavky na bezpečnost to není možné. Na otázky zde potřebujete přesné odpovědi. Tyto odpovědi Vám poskytnou měřicí přístroje od společnosti kaiserkraft.
Použití jednotlivých měřicích přístrojů z nabídky společnosti kaiserkraftJakmile se nechcete spolehnout na svůj odhad a musíte přesně určit „neviditelné'' faktory, je jediným řešením použití měřicích přístrojů. To platí zejména u potenciálně nebezpečných měřených předmětů jako elektrický proud, únik plynu a vývoj teploty.Jaké měřicí přístroje z naší nabídky pro Vás přicházejí v úvahu, to závisí na Vašem oboru a Vašem každodenním provozu:  • Teploměry jsou relevantní pro dodržování chladicích řetězců, tak i pro kontrolu kvality, bezpečnosti a výrobků v mnoha oborech.

  • Přístroje pro měření proudu hrají důležitou roli ve stavebnictví, při montáži, v řemesle, při opravách a při údržbě domovní techniky. Zkoušečka napětí patří i do bedny s nářadím v kanceláři.

  • Speciální výrobky jako vlhkoměry, detektory plísní nebo detektory plynu se doporučují pro posouzení rizik a v citlivých výrobních prostředích.

  • Univerzální použití umožňují termokamery a dálkoměry.Funkce techniky měřicích přístrojůKaždý měřicí přístroj pracuje na stejném principu: analogové měřicí čidlo zachycuje měřený předmět na základě jeho fyzikálních vlastností. Luxmetr pro zjištění jasu světelného zdroje využívá diodu citlivou na světlo. Moderní teploměr se skládá z vodivého čidla, jehož elektrická vodivost se změní, když dojde ke změně teploty.Naměřené informace jsou digitálně převáděny a poskytovány v různých formátech zobrazení.
Zobrazování naměřené hodnoty měřicími přístrojiMěřicí přístroje obvykle zobrazují výsledek jako číselnou hodnotu na LCD nebo LED displeji. Výhodou je, že skutečný stav můžete hned přečíst, zdokumentovat a porovnat. V některých případech a u speciálních měřicích přístrojů není samotná absolutní hodnota dostačující. Především přístroje, které mají upozornit na stav ohrožení, mají jako optimální doplněk, resp. alternativu akustické signály.To platí například pro zkoušečky napětí, které dají jasně najevo, jestli je proud skutečně vypnutý, ale také u detektorů plynu, které rychle nahlásí událost, abyste rychle mohli zavést protiopatření.Pokud chcete sledovat průběh měření nebo hledáte optimální polohu pro montáž na stěnu, jsou smysluplné stupnice, indikace v podobě semaforu nebo indikace min. a max. hodnot, které se používají například na mnoha multimetrech.
Rizika používání kontrolních přístrojůMěřicí přístroj slouží k minimalizaci rizik. Například použijete zkoušečku zásuvek, abyste vyzkoušeli své zásuvkové lišty, namísto toho, abyste doufali, že fungují správně. U mnoha měřicích přístrojů navíc profitujete z bezdotykových čidel, abyste nebyli vystaveni určitému riziku.Každopádně záleží především na tom, jaké závěry vyvodíte z výsledku měření. Riziko nespočívá v použití.
Důvody a četnost kalibrace měřicích a kontrolních přístrojůModerní měřicí přístroje mají malou kvótu odchylek – ovšem pouze tehdy, dokud jsou v bezvadném stavu a jsou řádně kalibrované. Nepřesné výsledky jsou většinou důsledkem nárazů, posunů komponent nebo překročení maximální hodnoty.Rádi Vám osobně poradíme ve všech otázkách na téma měřicích přístrojů od společnosti kaiserkraft.