Manipulace s nebezpečnými látkami

Skladové zařízení, přeprava a správné zacházení s nebezpečnými látkami − téma, se kterým se musíte denně potýkat? My se jím zabýváme také, protože neustále rozšiřujeme náš rozsáhlý sortiment pro manipulaci s nebezpečnými látkami. Do nabídky zařazujeme pouze ty nejlepší výrobky.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost začínají u manipulace s nebezpečnými látkamiJiž při pohledu na velký počet předpisů, zákonů a norem je zřejmé: bezpečnost v provozu a ochrana životního prostředí začínají adekvátní manipulací s nebezpečnými látkami ve firmě. To platí nejen pro výrobní podniky. I jiná odvětví musejí přemýšlet o tom, jak mají přistoupit k manipulaci, skladování a likvidaci látek a kapalin ohrožujících vodu a odpadů tak, aby tím nepoškozovala člověka ani přírodu. kaiserkraft Vám nabízí přehled nejdůležitějších aspektů.Jaké úkoly kladou normy a nařízení na ochranu životního prostředí v provozu?Ať nyní neustále manipulujete s médii ohrožujícími vodu, nebo hořlavými médii, nebo chcete být připraveni na případ nouze: texty zákonů týkající se manipulace s nebezpečnými látkami jsou s ohledem na požadavky na vybavení provozu velmi jasné.Důležitá je pro Vás například vyhláška o nebezpečných látkách platná v Německu. Přehled Vám poskytne také náš poradce pro skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy.I když velikost Vašeho podniku nebo Vaše produkce nebezpečných látek nevyžaduje profesionální management nebezpečných látek, jste jako zaměstnavatel přesto povinni přijmout opatření pro ochranu provozu a životního prostředí. Patří k tomu například:  • Povinnost posouzení rizik

  • Povinnost označování pro nebezpečné látky a výstražné označení

  • Informační povinnost a zaškolení zaměstnanců

  • Povinnost protokolování pro adekvátní likvidaci atd.


Při hledání vhodných výrobků Vám samozřejmě rádi pomůžeme.Jak se chovat v případě nouze?Pokud navzdory pečlivé manipulaci přesto někdy dojde k úniku, je zásadní rychlé a rozvážné jednání, aby se zabránilo vniknutí nebezpečných látek do podzemních vod, resp. do koloběhu přírody, a byla zaručena provozní bezpečnost. Nejdůležitější pokyn přece zní: buďte neustále připraveni.Pro likvidaci uniklých látek je v našem sortimentu k dispozici mnoho výrobků, které slouží k prevenci a rychle zabrání nebezpečí. Informujte se například podrobně o našich sorpčních prostředcích a produktech pro likvidaci uniklých látek, u kterých patří k nejuniverzálnějším a nejpraktičtějším pomocníkům pro případ nouze sorpční textilie. Pro tuto důležitou kategorii jsme pro Vás proto navíc vytvořili poradce Sorpční textilie a Sorpční textilie – otázky a odpovědi.Co může kaiserkraft ještě udělat pro ochranu životního prostředí a manipulaci s nebezpečnými látkami?Důležité téma ochrany životního prostředí a bezpečnosti patří k základním kompetencím společnosti kaiserkraft. Zatímco si pomocí našich nákupních poradců a FAQ uděláte přehled o požadavcích, v případě detailních otázek Vám poradíme osobně.Protože jednak jsou v každém provozu důležité jiné látky a jiná ochranná opatření a jednak je relativně obtížné mít kompletní přehled o všech předpisech.Kontaktujte nás a nechte si poradit s nabídkou výrobků. Rádi Vám pomůžeme.