Značky pro ochranu proti požáru

Potřebujete značky na ochranu proti požáru podle ASR A1.3 / ISO 7010? Pak jste tu naprosto správně. Poznejte naše druhy tabulek a zjistěte vše o potřebných rozpoznávacích vzdálenostech.

Typ produktu
Vlastnost
Materiál
Relevance
Počet výrobků: 12

Co dělat, když hoří?Spustit požární alarm, opustit budovu a/nebo se pokud uhasit oheň. Taková je odpověď. Avšak kudy jít: kde je tlačítko pro spuštění alarmu, kde je hasicí přístroj a jak se bezpečně dostat ven? S tím nám pomohou bezpečnostní značky, například značky na ochranu proti požáru, nouzový východ apod.


V této kategorii naleznete všechny druhy bezpečnostních značek, takže si rovnou můžete vybrat váš požadovaný produkt.


Možná toho však už tolik nevíte o předepsaných velikostech a vzdálenostech pro bezpečnostní značky, nebo byste chtěli získat více informací k tématu protipožární ochrany? Pak jste zde naprosto správně.Co jsou požární značky?Požární značky jsou bezpečnostní značky, které označují zařízení pro hašení požáru potřebná pro protipožární ochranu. Umístění značek u těchto prvků vybavení je na pracovištích povinné. Má tím být zajištěno rychlé nalezení požárních hlásičů a prostředků na ochranu proti požáru. Požární značky jsou standardizovány již mnoho let. Aktuální bezpečnostní značení bylo v únoru 2013 převzato do směrnice ASR A1.3. Podle normy ČSN EN ISO 7010 požární značka sestává vždy z bílého piktogramu na červeném podkladu. Jelikož značky neobsahují text, umožňují mezinárodní použití. V našem e-shopu je k dispozici všech dvanáct požárních značek. 1. Požární hadice

 2. Požární výtah

 3. Žebřík

 4. Hasicí přístroj

 5. Prostředky a přístroje pro hašení požáru

 6. Požární hlásič

 7. Ohlašovna požáru

 8. Směrovka rovná

 9. Směrovka šikmá

 10. Hasicí deka

 11. Pojízdný hasicí přístroj

 12. Protipožární dveře


Jak požární značky správně umístit?Montážní výška požárních značek činí zpravidla cca 200 – 220 cm (výška dveřního rámu). Důležité je, aby prostředky na ochranu proti požáru bylo možné najít i v případě, že bude výhled na ně zakryt předmětem. Podle druhu tabulky mohou být požární značky připevněny různými způsoby.Jaké druhy tabulek existují?Požární značky si u nás můžete zakoupit jako dvourozměrné nebo ploché výstrčky. Pokud si chcete objednat požární značku jako fólii k nalepení, zvolte druh tabulky „standardní''.


Volitelná je také velikost tabulek, protože závisí na rozpoznávací vzdálenosti – tedy na vzdálenosti, ze které je značka viditelná. Více informací se dozvíte v našem nákupním poradci pro rozpoznávací vzdálenosti.


Pozor: Při výpadku osvětlení ve vaší firmě musí být bezpečnostní značky stále viditelné. Proto u nás naleznete fotoluminiscenční značky, které ukazují cestu i ve tmě.


V případě dotazů nás kontaktujte. Rádi vám pomůžeme při výběru požárních značek podle směrnice pro pracoviště, ačkoli doufáme, že je nikdy nebudete potřebovat.