Čerpací systémy

Hledáte čerpací stanici pro každou kapku paliva? Může to být jednodušší, mobilnější a především cenově výhodnější – s čerpacími systémy pro firmy a staveniště. Ať už se jedná o nádrže na naftu, skladovací nádrže, nebo mobilní čerpací systémy, s objemem nádrží až 2 500 litrů pro zásobování vaší firmy pohonnými hmotami vám už nikdy nedojde palivo. Přečtěte si, jak přesně to funguje a na co musíte pamatovat.

V kategorii Čerpací systémy Vám nabízíme výrobky následujících značek: CEMO, PRESSOL.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Výška [mm]
270
270
1910
1910
-
Relevance
Počet výrobků: 32

Čerpací systémy: Plnou, prosím!Nejpozději tehdy, když jsou vaše vozidla a stroje v provozu na míle daleko od čerpací stanice, se vaší firmě vyplatí nádrže na naftu, skladovací nádrže a mobilní čerpací systémy. Ale vyplatí se vám i předtím. Vaši zaměstnanci mohou konečně kdykoli říci: Plnou, prosím!Čím se vyznačují čerpací systémy?Čerpací systémy na naftu, benzin a topný olej pro firemní použití jsou mobilní a kompaktní alternativou čerpací stanice. Podobně jako typický čerpací stojan nabízejí skladovací nádrž na pohonné hmoty a topný olej, čerpadlo a čerpací pistoli pro výdej. Na rozdíl od typického čerpacího stojanu se nádrže na naftu apod. přistavují k vozidlu – a ne naopak. Díky tomu můžete tankovat na poli, na staveništi nebo v provozu, aniž byste museli někam jet.V čem se liší čerpací systémy a skladovací nádrže?V souladu s kategorizací paliv a topných látek jako nebezpečných nebo minimálně bezpečnostně významných látek je nabídka skladovacích nádrží rozdělena podle následujících kritérií:  • Schválená média (benzin vs. nafta vs. AUS 32)

  • Schválení pro vnitropodnikovou a/nebo mimopodnikovou přepravu

  • Vhodnost pro vnitřní a/nebo venkovní použití

  • Velikost a formát nádrže

  • Typ čerpadla (ruční čerpadlo, elektrické čerpadlo, membránové čerpadlo atd.)

  • Schopnost přepravy (vozík na sudy s čerpadlem, zajížděcí kapsy, držadla pro přenášení, vedení pásů atd.)


Na co je třeba dát pozor při manipulaci s mobilními čerpacími systémy?Skladovací nádrže, resp. čerpací systémy na pohonné hmoty a provozní materiály, nepatří do oblasti manipulace s nebezpečnými látkami pro nic za nic. Při jejich provozu je třeba dodržovat četné předpisy a pokyny:


1. Na mimopodnikovou přepravu se mimo jiné vztahují ustanovení mezinárodní Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Pro některé čerpací systémy AUS-32 není schválení ADR vyžadováno.


2. Vaši zaměstnanci nepotřebují řidičský průkaz pro přepravu nebezpečných věcí, pokud má čerpací systém maximální objem 1 000 litrů u nádrží na naftu nebo 333 litrů u nádrží na benzin. ADR však mimo jiné stanoví, že je nutné mít s sebou hasicí přístroj a že nádrž musí mít plné a čitelné označení.


Kromě mezinárodně platných předpisů ADR mohou existovat i další předpisy specifické pro danou zemi použití.Měli byste mít na paměti i tuto skutečnost: Funkčnost a celkový stav čerpacích systémů musí odborníci kontrolovat a zaznamenávat každých 2,5 roku a každých 5 let musí být provedena inspekce. Při plnění a vyprazdňování čerpacích systémů je nezbytné používat vhodné prostředky pro likvidaci uniklých látek – vždy je třeba mít u sebe sorpční prostředky, jako je sorpční netkaná textilie nebo sada sorpčních prostředků pro případ netěsnosti.Přečtěte si také naše informace o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy. Otázky vám zodpovíme nejraději osobně. Jednoduše nás kontaktujte.