Hadicová technika

Jak se kapaliny dostanou z nádoby do kanystru? A jak je to se stlačeným vzduchem? Hadicová technika umožňuje bezpečný a čistý transport chemikálií, kapalin a plynných látek v průmyslu.

V kategorii Hadicová technika Vám nabízíme výrobky následujících značek: Jessberger, COBA.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Relevance
Počet výrobků: 15

Jak vybrat správnou hadiciPokud je některý produkt definován slovem „technika'', měli byste se na něj zaměřit podrobněji. Protože při použití techniky je většinou nutné dodržovat předpisy nebo zákony na ochranu životního prostředí. Stejně tak je tomu i u hadicové techniky. Chcete-li zalévat zahradu, stačí zajet do hobbymarketu a koupit jednoduchou vodní hadici. V potravinářském průmyslu, při manipulaci s nebezpečnými látkami a v lékařské technice však musíte přesně vědět, která hadice je pro daný účel použití zapotřebí. Pevné, kapalné a plynné látky se zpravidla dopravují z bodu A do B technickými hadicemi. Jako spolehlivá dopravní spojka jsou hadice doplňkem potrubí v průmyslu a živnosti, která vyžadují mnohem náročnější instalaci.Na co si dát při výběru hadice pozorPokud se rozhodnete pro nákup hadice, měli byste znát přesné podmínky, ve kterých bude hadice používána: • Tlak: Pod jakým tlakem bude látka hadicí vedena?

 • Chemická odolnost: Budou hadicí protékat chemikálie, dráždivé a nebezpečné kapaliny?

 • Mechanická odolnost: Jak často bude hadice používána a jakou má odolnost proti opotřebení?

 • Teplota: Jak studené nebo horké budou látky v hadici?

 • Vhodnost pro potravinářské využití: Je materiál hadice bez škodlivin, pachově a chuťově neutrální?

 • Délka: Jak dlouhá musí hadice být?

 • Flexibilita: Jak malý musí být poloměr ohybu?


A co je poloměr ohybu?Poloměr ohybu závisí na různých kritériích: • Průměr hadice

 • Druh a počet vnitřních vrstev

 • Materiál

 • Konstrukce hadicové techniky


K překročení minimálního možného poloměru ohybu hadice dojde při jejím ohnutí do té míry, že se zalomí. Čím menší je potřebný poloměr ohybu, tím větší je riziko výpadku hadice. Poloměr ohybu můžete vypočítat následující rovnicí: vnitřní průměr hadice x 10 = maximální poloměr ohybu v beztlakém stavu.Jakou hadicovou techniku nabízí kaiserkraft?V této kategorii produktů naleznete hadicovou techniku pro stlačený vzduch, vodu, pitnou vodu i chemikálie.


Většina technických hadic je vyrobena z PVC nebo PU a dodává se v transparentní nebo žluté barvě, aby byly hadice dobře viditelné a snížilo se nebezpečí zakopnutí. Hadice na stlačený vzduch jsou rovněž vyrobeny z PVC a jsou mimořádně ohebné a flexibilní.


Naše multifunkční hadice z PVC mohou být použity v různých oblastech. Jsou k dostání v signální žluté barvě s vysokou odolností proti chemikáliím a v transparentním provedení bez zápachu a s nízkou úrovní škodlivin.Polyvinylchlorid (PVC) nebo polyuretan (PU)?Hadicová technika z PVC je vhodná pro přepravu stlačeného vzduchu, vody a chemikálií a jako ochranné vedení pro elektrickou kabeláž. PVC je tvrdý termoplast. Pro mnoho prací v průmyslu je tento materiál nezbytný, protože je odolný proti olejům, tukům a mnoha chemikáliím. Jelikož lze do tvrdého plastu přidat změkčovadla, hadicová technika z PVC je k dispozici v různých stupních tvrdosti.Hadicová technika z PU dokáže vše, co PVC. Proto tento materiál často nahrazuje. Ve srovnání s PVC je PU chemicky i mechanicky odolnější a ohebnější. Změkčovadla, která PVC často obsahuje, se do PU nepřidávají, takže v případě požáru nevznikají žádné škodliviny. Polyuretan je navíc nesnadno hořlavý a má vysokou teplotní odolnost. V průmyslu i řemesle již byly výhody PU dávno odhaleny a tento trvanlivý materiál je využíván stále častěji.Dobré zacházení je důležitéHadicová technika má dlouhou životnost. Při zacházení s hadicemi byste však přesto měli dodržovat několik pravidel:Skladování


 • Technické hadice skladujte ideálně navinuté na speciálních bubnech nebo ve velkých návinech a dbejte na to, aby na roli nepůsobilo žádné pnutí

 • Technické hadice skladujte v temnu, suchu a chladnu (pokojová teplota)


Manipulace


 • Hadice nelámejte, nepřekrucujte a netahejte přes ostré hrany

 • Za hadice netahejte příliš silně

 • Pokud hadicovou techniku spojujete, nesmí v místě spojení vzniknout zalomení

 • Konce hadic nevěšte do kapaliny, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních vrstev


Kontrola


 • Pravidelné vizuální kontroly hadicové techniky a jejích spojů jsou důležité

 • Kromě toho pravidelně kontrolujte těsnost hadic


Budete-li tato pravidla dodržovat, získáte hadicovou techniku, na kterou se budete moci stoprocentně spolehnout. V případě dotazů ohledně výběru nás můžete kdykoli kontaktovat.