Jednorázové ochranné oděvy

Opakované použití je obvykle lepší než jednorázové. S výjimkou případů, kdy jde o ochranu osob a materiálů. Pak je čas na jednorázové ochranné oděvy – protože bezpečnost a hygiena jsou zde vždy na prvním místě. Objevte nyní všechny informace o jednorázových rukavicích a jednorázových ochranných oděvech pro čisté prostory a hygienu!

V kategorii Jednorázové ochranné oděvy Vám nabízíme výrobky následujících značek: 3M.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Velikost
Relevance
Počet výrobků: 22

Jednorázový ochranný oděv: Udržujte zárodky na uzdě!Zárodky mají jednu nepříjemnou schopnost: Jsou jako doma na jakémkoli povrchu. Zejména na všem, co máte na těle. Jednorázové rukavice, jednorázové kombinézy a další jednorázové ochranné oděvy s tím sice nic nenadělají, ale i tak zajistí, že nebude nutné řešit kontaminaci.K čemu slouží jednorázové ochranné oděvy?Pracovní oděvy přispívají k bezpečnosti zaměstnanců a lepším pracovním výsledkům. Jednorázové kombinézy, jednorázové návleky a jednorázové rukavice jdou ještě o několik kroků dál. Návleky, kombinézy, zástěry nebo čepice se nosí přes vlastní oděv a poté se ihned likvidují. Ochranné oděvy pro omezené vícenásobné použití nebo pro jednorázové použití tak zabraňují těmto efektům: • křížová kontaminace v hygienicky citlivých oblastech

 • přímý kontakt problematických látek s lidmi

 • kontaminace vlastního oděvu

 • kontaminace výrobků nebo povrchů


V závislosti na materiálu a třídě chrání jednorázové oděvy nejen před zárodky, ale také před nebezpečnými plyny a kapalinami nebo před každodenními nečistotami, jako jsou stříkance barvy, prach a skvrny.Jaké typy jednorázových ochranných oděvů koupit?Jednorázové oděvy se dělí na různé typy podle třídy ochrany materiálu. Rozhodující je přitom norma EHS 89/686 a různé normy pro jednotlivé třídy. Výběr typu vychází z posouzení rizik pro příslušnou pracovní oblast a z toho vyplývajících právních předpisů. Výrobek jednorázového ochranného oděvu může kombinovat několik typů: • typ 1 – plynotěsný – pro ochranné protichemické obleky se třemi podtřídami pro přívod vzduchu na dýchání

 • typ 2 – neplynotěsný – ochrana proti kapalinám, postřiku a prachu

 • typ 3 – kapalinotěsný – ochranný oděv proti kapalným chemikáliím

 • typ 4 – odolný proti postřiku – proti kontaktu postřiku s kapalinami

 • typ 5 – nepropustný pro částice – spolehlivě chrání před zdraví nebezpečným prachem, například při bouracích pracích

 • typ 6 – omezená odolnost proti stříkající vodě – lze použít například jako pracovní kombinézu pro malířské práce


Na ESD pracovištích musí být jednorázový ochranný oděv navíc antistatický podle normy EN 1149. Některá pracovní prostředí vyžadují ochranu proti radioaktivním, kontaminovaným částicím podle EN 1073-2:2002 nebo ochranu proti biologickým činitelům podle EN 14126.Kde se musí nosit jednorázový oděv?Zákonodárce zná mnoho oblastí použití jednorázových ochranných oděvů, kde nestačí pouhé pracovní kalhoty nebo pracovní trička. Patří mezi ně mimo jiné: • likvidace azbestu

 • výroba cementu

 • práce v čistých prostorách

 • farmaceutická pracoviště

 • výroba a zpracování potravin

 • lékařská péče

 • forenzní práce


I když je situace méně přísná, jednorázové výrobky jsou žádané při průmyslovém čištění nebo řemeslných činnostech.Rádi vám poskytneme další informace o našich výrobcích pro ochranu a bezpečnost provozu. Jednoduše nás kontaktujte.