Výstražné značky

Upozorněte vaše zaměstnance pomocí výstražných značek na možná nebezpečí v určitých oblastech. Důležité: provedení s černým textem na žlutém pozadí, které je mezinárodně platné. Takto optimálně zajistíte váš provoz a předejdete nehodám.

Vaše filtry
Typ produktu
Vlastnost
Materiál
Relevance
Počet výrobků: 40

Výstražné značky: rozpoznejte nebezpečí a postupujte bezpečněAni ti nejzkušenější zaměstnanci nemohou znát všechny zdroje nebezpečí ve firmě. I neznalí návštěvníci by měli vědět, s čím musejí na své cestě provozem počítat. Tyto informace poskytují výstražné značky, které jednoznačně upozorňují na nebezpečí a nabádají k bezpečnému jednání.Jaké předpisy pro výstražné značky existují?Výstražné značky jako podkategorie bezpečnostních značek byly nedávno přepracovány a sjednoceny. Aktualizována byla právě všeobecně a mezinárodně srozumitelná symbolika a barevné provedení. Výstražné značky musí být podle normy ČSN EN ISO 7010 trojúhelníkové a opatřené černým textem na signálně žlutém pozadí (RAL 1003).Při instalaci a rozmisťování značek v provozu pamatujte mimo jiné na následující pravidla:


  • Technická pravidla pro pracoviště ASR A1.3 „Bezpečnostní značení a značení na ochranu zdraví''

  • Informace DGUV 211-041 „Bezpečnostní značení a značení na ochranu zdraví''


Při umisťování je například důležité, abyste dodrželi příslušné rozpoznávací vzdálenosti pro různé značky a jejich velikosti.Na jaká nebezpečí výstražné značky upozorňují?Žluté trojúhelníky mají varovat osoby před možnými nebezpečími pro zdraví a bezpečnost v určité oblasti. Značky samotné zároveň nesdělují žádné explicitní zákazy nebo pokyny k jednání, nýbrž nabádají k určitému chování.To platí například pro sezónní nebezpečí v souvislosti se sněhem padajícím ze střech nebo nevypočitatelnými býky na pastvině. Častěji se setkáváme s výstražnými značkami upozorňujícími na nebezpečí přiskřípnutí u strojů nebo na přítomnost silného proudu nebo optického záření.S čím by měly být výstražné značky kombinovány?Bezpečnostní značení v provozu sleduje jednoznačné zadání: nesmí vzniknout žádná pochybnost, co je třeba v určité oblasti udělat nebo čeho se vyvarovat. Proto jsou výstražné značky často kombinovány s vhodnými příkazovými nebo zákazovými značkami.K výstražným značkám pro padající nebo zavěšená břemena má smysl umístit příkazovou značku pro použití ochrany hlavy. Ve velmi nebezpečných oblastech jsou zapotřebí vhodné zákazy vstupu na určitou plochu. Musíte ovšem dbát na to, aby každá značka bezpodmínečně konkretizovala požadované jednání a byla proto nezbytná. Přebytečné nebo dokonce rozporuplné značky oslabují vypovídací schopnost a způsobují snížení účinnosti původně zřejmého varování nebo jeho špatné pochopení.