800 950 950 
Soukromí zákazníci Firemní zákazníci

Vymezit výběr
(možnost několikanásobného výběru)

Druh štítků
Materiál
Vlastnost
 

Výstražné značky

Upozorněte vaše zaměstnance pomocí výstražných značek na možná nebezpečí v určitých oblastech. Důležité: provedení s černým textem na žlutém pozadí, které je mezinárodně platné. Takto optimálně zajistíte váš provoz a předejdete nehodám.
Bylo nalezeno 39 výrobek/-ků/-ky
| | |
Výstražná značka
výstraha před nebezpečím uklouznutí, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před zavěšeným břemenem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před toxickými látkami, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před dopravními přístroji, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před žíravými látkami, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před poraněním rukou, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před magnetickým polem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před horkým povrchem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před hořlavými látkami, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před chladem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před neionizujícím, elektromagnetickým zářením, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečím zakopnutí, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečím pádu, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před radioaktivními látkami nebo ionizujícím zářením, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečím zhmoždění rukou, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 690,-
Výstražná značka
výstraha před výbušnou atmosférou, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před plynovými láhvemi, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před protiběžnými válečky, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před biologickým rizikem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečným místem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před laserovým zářením, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečným elektrickým napětím, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před výbušnými látkami, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před automatickým uvedením do chodu, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečími v souvislosti s bateriemi, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před látkami podporujícími hoření, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před optickým zářením, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před poraněním hlavy, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před špičatým předmětem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečím zhmoždění, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před vymrštěním obrobku z lisu, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 690,-
Výstražná značka
výstraha před ostnatým drátem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 690,-
Výstražná značka
výstraha před býkem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 690,-
Výstražná značka
výstraha před padajícími předměty, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 690,-
Výstražná značka
výstraha před propadnutím při vstupu na střechu, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 690,-
Výstražná značka
výstraha před náhlým hlasitým zvukem, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 690,-
Výstražná značka
výstraha před padajícími rampouchy, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před pádem sněhu ze střechy, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Výstražná značka
výstraha před nebezpečím udušení, bal.j. 10 ks
bez DPH
od 490,-
Rady pro nákup zboží v kategorii Výstražné značky
Bylo nalezeno 39 výrobek/-ků/-ky

Výstražné značky: rozpoznejte nebezpečí a postupujte bezpečněAni ti nejzkušenější zaměstnanci nemohou znát všechny zdroje nebezpečí ve firmě. I neznalí návštěvníci by měli vědět, s čím musejí na své cestě provozem počítat. Tyto informace poskytují výstražné značky, které jednoznačně upozorňují na nebezpečí a nabádají k bezpečnému jednání.Jaké předpisy pro výstražné značky existují?Výstražné značky jako podkategorie bezpečnostních značek byly nedávno přepracovány a sjednoceny. Aktualizována byla právě všeobecně a mezinárodně srozumitelná symbolika a barevné provedení. Výstražné značky musí být podle normy ČSN EN ISO 7010 trojúhelníkové a opatřené černým textem na signálně žlutém pozadí (RAL 1003).Při instalaci a rozmisťování značek v provozu pamatujte mimo jiné na následující pravidla:


  • Technická pravidla pro pracoviště ASR A1.3 „Bezpečnostní značení a značení na ochranu zdraví''

  • Informace DGUV 211-041 „Bezpečnostní značení a značení na ochranu zdraví''


Při umisťování je například důležité, abyste dodrželi příslušné rozpoznávací vzdálenosti pro různé značky a jejich velikosti.Na jaká nebezpečí výstražné značky upozorňují?Žluté trojúhelníky mají varovat osoby před možnými nebezpečími pro zdraví a bezpečnost v určité oblasti. Značky samotné zároveň nesdělují žádné explicitní zákazy nebo pokyny k jednání, nýbrž nabádají k určitému chování.To platí například pro sezónní nebezpečí v souvislosti se sněhem padajícím ze střech nebo nevypočitatelnými býky na pastvině. Častěji se setkáváme s výstražnými značkami upozorňujícími na nebezpečí přiskřípnutí u strojů nebo na přítomnost silného proudu nebo optického záření.S čím by měly být výstražné značky kombinovány?Bezpečnostní značení v provozu sleduje jednoznačné zadání: nesmí vzniknout žádná pochybnost, co je třeba v určité oblasti udělat nebo čeho se vyvarovat. Proto jsou výstražné značky často kombinovány s vhodnými příkazovými nebo zákazovými značkami.K výstražným značkám pro padající nebo zavěšená břemena má smysl umístit příkazovou značku pro použití ochrany hlavy. Ve velmi nebezpečných oblastech jsou zapotřebí vhodné zákazy vstupu na určitou plochu. Musíte ovšem dbát na to, aby každá značka bezpodmínečně konkretizovala požadované jednání a byla proto nezbytná. Přebytečné nebo dokonce rozporuplné značky oslabují vypovídací schopnost a způsobují snížení účinnosti původně zřejmého varování nebo jeho špatné pochopení.

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop KAISER+KRAFT je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků