Skladování nebezpečných látek

Nebezpečné látky se používají v mnoha průmyslových provozech napříč odvětvími. To je dobrý důvod pro to, abychom Vám zde nabídli vynikající výrobky pro skladování nebezpečných látek, které splňují všechny právní požadavky a spojují bezpečnost s praktickým použitím a praktičností.

Vnitřní a venkovní skladování nebezpečných látek



Opatrnost je velice důležitá a nelze ji podceňovat. Jsou látky, které způsobí vážné škody, když se při skladování něco nepovede. S našimi výrobky pro skladování nebezpečných látek budete v každém případě správně připraveni. Ať skladujete plynové láhve nebo chemikálie, malé nádoby, sudy nebo cisternové kontejnery – máme pro Vás správné výrobky pro uchovávání nebezpečných látek.



Kdy je při skladování nutná zvláštní opatrnost



Legislativa mluví o nebezpečných látkách, když mají jednu nebo několik z následujících vlastností: lehce zápalné, podporující šíření požáru, toxické, dráždivé nebo žíravé, výbušné a/nebo nebezpečné pro životní prostředí. Takové látky nebo směsi představují v případě úniku vážné nebezpečí pro Vaše zaměstnance a životní prostředí. Proto platí: Pro skladování nebezpečných látek potřebujete nádoby a ochranná zařízení, které jsou dimenzovány přesně pro příslušnou nebezpečnou látku. Správné speciální výrobky pro skladování nebezpečných látek, resp. záchytné systémy, skříně na nebezpečné látky a kontejnery na nebezpečné látky najdete rychle v e-shopu společnosti kaiserkraft.



Podle čeho se pozná, jaký výrobek je vhodný pro jakou nebezpečnou látku



Nejlepší je orientovat se podle symbolů nebezpečí. Najdete je nejen na obalech nebezpečných látek, ale také u našich výrobků pro skladování nebezpečných látek. Díky tomu budete okamžitě vědět, co se k čemu hodí. A také schválení našich výrobků hned poznáte podle zobrazeného zkušebního certifikátu. Máte ještě dotazy? Mnoho odpovědí je obsaženo v našem nákupním poradci „Informace o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy''.



Nejdůležitější výrobky pro skladování nebezpečných látek



Žádné skladování nebezpečných látek se neobejde bez záchytných van. Tyto vany jsou předepsané vždy tehdy, když jsou skladovány nádoby s kapalinami ohrožujícími vodu nebo zápalnými kapalinami. Zabraňují tomu, aby omylem uniklý obsah neskončil na podlaze nebo v podzemní vodě. Důležitý je výběr materiálu:


  • Ocel: hodí se pro kapaliny ohrožující vodu a zápalné kapaliny

  • Plast: hodí se pro agresivní kapaliny a kapaliny ohrožující vodu


Naše velkoobjemové skříně, regály na nebezpečné látky a kontejnery jsou již vybaveny správnou záchytnou vanou. Jinak jsou u nás záchytné vany k dostání i samostatně – samozřejmě v různých variantách a velikostech.



Pak je ještě otázka, kde chcete nebezpečné látky skladovat. Mnoho firem se rozhodne pro venkovní skladování nebezpečných látek v bezpečné vzdálenosti. Pro tento případ najdete u společnosti kaiserkraft velkoobjemové skříně pro nebezpečné látky a kontejnery v různých velikostech: stanice pro sudy a malé nádoby pro malá až střední množství, regálové kontejnery pro nebezpečné látky s několika skladovacími úrovněmi pro velká množství a skříně a kontejnery na plynové láhve v různých velikostech. Kontejnery s izolací proti chladu jsou ideální pro celoroční skladování nebezpečných látek citlivých na teplotu. Čerpadla a příslušenství pro manipulaci se sudy usnadňují nakládání s nebezpečnými látkami.



Pro vnitřní použití jsou vhodné bezpečnostní nádoby a regály na nebezpečné látky z pozinkované oceli s možností individuálního rozšíření. Nebo se můžete rozhodnout pro některou z našich skříní pro nebezpečné látky.



Koho se zeptat v případě nejistoty



Nejlepší bude, když se zeptáte přímo nás. Naši odborníci na skladování nebezpečných látek Vám poradí s výběrem správných možností skladování. A když nebudeme mít nic, co by zcela splňovalo Vaše požadavky, pak pro Vás rádi budeme realizovat individuální řešení pro Vaše individuální potřeby.