Likvidace uniklých látek

Tady kapka, tam louže – koho to zajímá?! Když jde o nebezpečné kapaliny, tak prostě každého! Bezproblémový systém řízení likvidace uniklých látek zajistí nápravu. Objednejte si vše, co potřebujete pro bezpečnou likvidaci uniklých látek v podnikání a průmyslu, online zde, snadno a rychle.
Rady pro nákup zboží v kategorii Likvidace uniklých látek

Řízení likvidace uniklých látek: Když jde o víc než o pouhé skvrnyVšude, kde se pracuje, může něco uniknout. Všude, kde se provádí průmyslová práce, může uniknout něco nebezpečného. Při úniku nebezpečných kapalin zákonodárce nepřipouští kompromisy v oblasti řízení likvidace uniklých látek. Nedělejte to ani Vy. Se správným vybavením proti úniku oleje, kapalin ohrožujících vodu nebo hořlavých látek snížíte nebezpečí pro životní prostředí, zaměstnance i provoz.
Co je to únik?Netěsnost je odborný termín pro úniky – tj. netěsné místo, kterým mohou kapaliny, plyny nebo pevné látky unikat z vlastní nádoby nebo systému. V průmyslovém prostředí se nejedná o vodu nebo jiné neškodné látky. Netěsnosti se týkají médií, která představují nebezpečí. Musí být okamžitě zadržena a absorbována vhodnými prostředky pro likvidaci uniklých látek, aby nemohla například proniknout do země, vznítit se nebo být vdechnuta.
Co je součástí řízení likvidace uniklých látek?Řízení likvidace uniklých látek je v podstatě podoblastí nakládání s nebezpečnými látkami a zabývá se všemi činnostmi a produkty, které mají zabránit úniku nebezpečných látek nebo omezit jeho následky.Nejčastěji unikají kapalné nebezpečné látky, jako je benzín, oleje, rozpouštědla nebo jiné chemické roztoky. K únikům může docházet například při přelévání nebo plnění do sudů či nádrží nebo v důsledku únavy materiálu. Takové práce a pracovní prostředky proto musí být vždy ošetřeny výrobky pro likvidaci uniklých látek. K nim patří:


Jaké předpisy platí pro likvidaci uniklých látek?Správné zacházení s nebezpečnými látkami a chování v případě nouze je upraveno mnoha způsoby. Všechny tyto předpisy mají podobný charakter:  • Školení všech zaměstnanců v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a likvidace uniklých látek

  • Pravidelné hodnocení rizik včetně revize a aktualizace všech ochranných opatření, havarijních plánů a provozních pokynů

  • Prevence úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami, i když se přemísťují jen malá množství

  • Správné skladování všech látek v zařízeních pro skladování nebezpečných látek


Nuance těchto předpisů by se neměly podceňovat. Proto jsme pro vás připravili další informace. Podívejte se například na naše nejčastější dotazy ohledně sorpčních textilií, informujte se, jak skladovat kapaliny ohrožující vodu nebo získejte tipy na správné a bezpečné stáčení pomocí ručních čerpadel. Vše ostatní o našem sortimentu pro likvidaci uniklých látek Vám rádi vysvětlíme osobně. Jednoduše nás kontaktujte.