Protiskluzové rohože pro zajištění nákladu

S nimi bude během přepravy vše bezpečně na svém místě: Protiskluzové rohože po zajištění nákladu zabrání sklouznutí přepravovaného zboží a vše bezpečně přemístí z bodu A do bodu B.

Protiskluzová rohož pro nákladní vozidla jako vhodná podložka zabraňující vzniku škodS nižšími náklady předpisy pro zajištění nákladu nesplníte: Protiskluzová rohož pro nákladní a dodávková vozidla je důležitým detailem pro bezpečné přemístění palet a jiného zboží z bodu A do bodu B. Důležité je pouze to, abyste dodrželi některé pokyny.Jaké předpisy platí pro použití protiskluzové rohože?Ve směrnici VDI 2700 jsou uvedeny všechny informace o tom, jaké výhody má vhodná protiskluzová rohož pro zajištění nákladu a jak se používá:  1. Protiskluzové rohože splňují nejvyšší požadavky na pevnost v tahu (min. 0,6 N/mm²), tažnost (min. 60%) a adhezní tření. Tím jako alternativa odpadají běžné stavební a pryžové rohože.

  2. Nikdy nesmí být k zajištění nákladu použity samostatně, slouží jako doplňující detail. Je bezpodmínečně nutné použít stahovací popruhy a jiné výrobky.

  3. Protiskluzová rohož v rolích nebo v hotovém provedení se nepoužívá pouze na podlaze dopravního prostředku, ale také pod popruhy k zajištění nákladu nebo jako mezivrstva při stohování.


Správnou velikost rohože pro náklad můžete rychle ověřit: Bezpečnostní vrstva musí být vždy viditelná a musí vyčnívat zpod europalety nebo mezi betonovými dílci. Tuto vizuální kontrolu provádějí i úřady – pokud dopadne negativně, hrozí pokuta.Jaká protiskluzová rohož je vhodná?Hlavním bodem při rozhodování je kvalita materiálu, kterou je nutné zvolit podle nákladu a hmotnosti nákladu. Rohože z PU jsou univerzální, zatímco komplexnější polymery umožňují vyšší zatížení. Kromě toho je kvalitní protiskluzová rohož v roli odolná proti mnoha látkám, jako jsou kyseliny nebo oleje. Díky tomu se protiskluzová rohož stává také ochrannou vrstvou při menších netěsnostech nebo únicích během přepravy.Tloušťka protiskluzové rohože navíc určuje, jak těžké smí být zboží, které rohož zajišťuje. Kromě toho by měla být rohož tím silnější a kvalitnější, čím nerovnější je podlaha, na které je zboží přepravováno.Potřebujete ještě něco navíc? Další výrobky pro rozsáhlé zajištění nákladu dostanete v našem e-shopu.