Zpět

Impressum

Ipressum pro soukromé zákazníky najdete zde.

Adresa:

KAISER+KRAFT, s.r.o.
U Garáží 1611/1
170 00 Praha 7

Telefon 800 950 950

Fax 800 100 046

E-Mail: kaiserkraft@kaiserkraft.cz

Jednatel:

Hans Peter Helminger, Péter József Baranyai

Sídlo:

Praha

Obchodní registrační číslo podle práva EU:

IČO: 48593591

DIČO: CZ48593591

Právní poznámky / autorské právo:

Informace, uvedené na internetové stránce, podléhají stálé kontrole a aktualizaci firmou kaiserkraft. I přes veškerou pečlivost se mohou data mezitím změnit. Za správnost, úplnost a aktuálnost nelze převzít žádnou záruku. Totéž platí také pro všechny další webové stránky, na které je odkazováno prostřednictvím hyperlinku. Firma KAISER+KRAFT, s.r.o. není za obsah webových stránek, kterých se dosahuje takovým spojením, zodpovědna. Dále si vyhrazuje firma KAISER+KRAFT, s.r.o. právo na provádění změn nebo doplňků na poskytnutých informacích. Obsah a struktura internetové stránky firmy KAISER+KRAFT, s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování, rozšiřování, zveřejňování, změny, předání k dispozici třetím osobám nebo zpracování veškerých strukturních prvků, zvláště textů, částí textů, obrazových materiálů, grafů, programů a designových prvků vyžaduje předchozí výslovný a písemný souhlas firmy KAISER+KRAFT, s.r.o.

Evropská komise zřídila internetovou platformu pro online řešení sporů mezi firmami a spotřebiteli. Tato platforma je k dispozici pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nemáme povinnost účastnit se řízení za účelem urovnání sporu a této možnosti ani nevyužíváme.