Skladování plynových lahví

Vysoce kvalitní výrobky pro bezpečné skladování plynových lahví v provozu: Zkrátka kdekoli a jak se vám to hodí? Tak jednoduché to bohužel není. Na druhou stranu výběr bezpečných řešení pro skladování jednoduchý je. Zde najdete skříně na plynové lahve, kontejnery na plynové lahve a příslušenství pro skladování nebezpečných látek a další informace k tomuto tématu.

V kategorii Skladování plynových lahví Vám nabízíme výrobky následujících značek: eurokraft pro, eurokraft basic, asecos.

Vaše filtry
Značka
Typ produktu
Trvale udržitelný rozvoj
Relevance
Počet výrobků: 33

Skladování plynových lahví: Ve skříni na plynové lahve, mimo nebezpečnou zónuNeviditelné, beztížné a poměrně reaktivní: Plynové lahve jsou dobrým, ale ne zrovna optimálním řešením pro skladování plynu. Proto zákonodárci a zdravý rozum vyžadují další opatření pro bezpečné skladování plynových lahví.Jak skladovat plynové lahve?Zatímco v domácnostech většinou postačí skladovat plynové lahve ve vzpřímené poloze, dobře uzavřené a na vhodném skladovacím místě, pro skladování nebezpečných látek v provozu platí přísnější pravidla – už jen kvůli množství skladovaných nádob. Rozhodující je zde nařízení TRGS 510, které na začátku stanoví tři základní podmínky: • Jako tlakové nádoby na plyn podléhají lahve na plyn přísnému hodnocení rizik.

 • Jakmile jsou plynové lahve drženy v zásobě, je to považováno za skladování a platí velmi přísné bezpečnostní předpisy.

 • Plynové lahve musí být chráněny před teplem, ohněm, mechanickým poškozením, korozí a krádeží.


Praktická pravidla pro instalaci a používání skříní na plynové lahve nebo kontejnerů na plynové lahve jsou velmi podrobná. Obecně platí pro skladování plynových lahví následující pravidla: • Ochrana proti přístupu pomocí zámků

 • Označení skladovacího prostoru zákazovými značkami

 • Označení ochranného pásma kolem skladu

 • Bezpečnostní vzdálenost od jiných zdrojů nebezpečí minimálně 5 m

 • V případě hořlavých plynů musí být v bezprostřední blízkosti k dispozici hasicí přístroj

 • V případě skladování ve vnitřních prostorách musí vést alespoň jedny dveře přímo ven


V zásadě se rozlišuje mezi instalací skladování plynových lahví venku a instalací ve vnitřních prostorách.Skladování ve vnitřních prostorách je považováno za výjimku, protože klade mnoho požadavků na výběr místa. Venku jsou plynové lahve lépe uskladněny ve skříni na plynové lahve, v kontejneru na plynové lahve nebo v mřížkové skříni. Je to proto, že je zde k dispozici přirozené nepřetržité větrání.Pokud váš sklad nebezpečných materiálů není pod střechou, vyberte si provedení s vlastním zastřešením. Při výběru navíc věnujte pozornost nejen počtu plynových lahví, které lze skladovat, ale také detailům, jako jsou přídržná zařízení, která zabraňují převržení.Kde se nesmí skladovat plynové lahve? • Na schodištích

 • V průjezdech nebo průchodech

 • V garážích nebo pracovních prostorách (výjimka: skladování pro brzké použití)

 • Na dopravních nebo únikových cestách

 • V prostorách pod úrovní terénu (s výjimkami při dodržení nejpřísnějších bezpečnostních pravidel)


Proč se plynové lahve nesmí skladovat ve vodorovné poloze?Stěny plynových lahví jsou tenčí než jejich dno. Proto by se při skladování ve vodorovné poloze zvýšilo riziko mechanického poškození. Ještě důležitější však je, aby plynové lahve nebyly ve vodorovné poloze při vyjímání. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Ještě více informací o bezpečném skladování najdete v našich informacích o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy. Vše ostatní vám můžeme sdělit také osobně – kontaktujte nás.