Zajištění zboží

Objemné zboží, citlivé zboží nebo zboží podléhající zkáze, velké nádoby: Neexistuje nic, co by nebylo možné přepravit. Se správnými produkty pro zabezpečení zboží a širokou nabídkou příslušenství pro zabezpečení nákladu v nákladních a osobních automobilech můžete své zboží bez nehod přepravovat po pozemních komunikacích – a především k vašim zákazníkům.

Zajištění zboží a zajištění nákladu: Jaké jsou rozdíly?Zajištění zboží se také označuje jako zajištění přepravy nebo přepravní balení. Jedná se o spojení jednotlivých výrobků do přepravní jednotky. Tímto spojením zajistíte, že zboží bude možné naložit, snadno přepravit a dovézt k zákazníkovi, aniž by došlo ke ztrátě místa. Kromě toho chrání obalové, resp. nakládací jednotky vaše zboží před poškozením.

Prostředky k zajištění nákladu naopak slouží k upevnění palet a nádob během přepravy nákladním automobilem, osobním automobilem apod. Zde jsou nepostradatelné napínací přístroje a upínací popruhy, přidává se zajištění podlahy a další upevňovací prvky.Aby byla zaručena úspěšná přeprava, jsou nepostradatelné prvky tepelné ochrany a chlazení pro potraviny, farmaceutické výrobky a mnoho dalšího citlivého zboží. Pomocí vah také zajistíte, aby nebylo překročeno maximální zatížení, ať už na jednotlivých paletách, nebo v nákladovém prostoru.Kdo je zodpovědný za zajištění zboží a nákladu?Osoba provádějící nakládku i řidič nesou stejnou odpovědnost za zajištění zboží a nákladu i za příslušenství pro zajištění nákladu. Pokud dojde k nehodě nebo mimořádné události, nesou odpovědnost oba.Odesílatel musí …  • … v případě pochybností prokázat potřebnou kvalifikaci pro zajištění zboží, nakládku a zajištění nákladu,

  • připravit zboží k přepravě s optimálním zajištěním zboží,

  • pečlivě zajistit náklad podle pokynů.


Řidič musí …  • … během nakládky zkontrolovat, zda je zboží bezpečně zabaleno pro přepravu,

  • před jízdou zkontrolovat a upravit zajištění nákladu,

  • cestou kontrolovat upínací popruhy atd., aby byly stále bezpečné.


V případě pochybností objasňuje vyhláška o provozu na pozemních komunikacích, kdy je náklad považován za (ne)bezpečný. Německá vyhláška o provozu na pozemních komunikacích například uvádí, že upevnění nákladu musí zajistit, aby při plném brzdění nebo úhybném manévru nemohlo nic sklouznout, spadnout, převrátit se, posunout se nebo způsobit hluk (StVO, § 22, odst. 1). Ještě přesnější jsou obchodní zákoník a technický předpis VDI 2700 – zejména pro komerční dopravu.Rádi vám vysvětlíme, jak tato pravidla splnit za použití optimálních produktů. Jednoduše nás kontaktujte.