O nás

Zbytek našeho života je budoucnost

Princip zodpovědnosti

Pro přírodu, člověka a životní prostředí.

Dlouhodobý, hluboko sahající, silný, efektní, důrazný, trvalý, přenosný do budoucnosti. Mnoho synonym, která se pokouší blíže vystihnout jeden určitý výraz: trvale udržitelný rozvoj. A přesto zůstává tento výraz jaksi statický, těžkopádný, bez života, opotřebený.

Hovoříme raději o principu odpovědnosti. Odpovědnosti, kterou přebíráme a prožíváme dobrovolně − za přírodu, za člověka a za životní prostředí. Děláme to v malém i ve velkém. Tak například důsledně dbáme na výrobu stále ekologičtějších výrobků, ustavičně dbáme na to, abychom snížili negativní dopady interních a externích procesů a vytvářeli tak lepší a tím ekologičtější standardy pro naši branži. Každý den zajišťujeme lepší životní podmínky a další rozvoj našich zaměstnanců. A zasazujeme se o to, aby naši obchodní partneři a dodavatelé také odváděli to nejlepší; aby stejně jako my byli vzorem v oblasti chování k zaměstnancům a společnosti, ochrany životního prostředí a klimatu, spravedlnosti a důslednosti. Dále se hlásíme k deseti univerzálně uznávaným principům nejvýznamnější mezinárodní obchodní sítě pro trvale udržitelnou globalizaci, „Global Compact Organizace spojených národů“. Jako jedna z mnoha firem, které se na tomto projektu na celém světě podílí, jsme se zavázali k integraci lidských práv, ochrany životního prostředí, pracovních norem a antikorupčních opatření do naší obchodní činnosti.

Proto se při všem, co děláme a realizujeme, přesněji díváme, pozorněji posloucháme, jednáme pečlivěji a domýšlíme vždy také konec toho, co děláme. Říkáme tomu také SCORE − Sustainable Corporate Responsibility. S tímto programem jsme od roku 2011 podnikli již mnoho důležitých kroků pro vytváření přidaných hodnot a zlepšení trvale udržitelného výkonu společnosti kaiserkraft v šesti oblastech činnosti*:

Nákup

Logistika

Marketing

Zdroje | Klima

Zaměstnanci

Společnost

V rámci programu SCORE se každý rok znovu postavíme této odpovědnosti a stanovíme si další ambiciózní cíle, pravidelně kontrolujeme své pokroky a vyvíjíme nové předpisy. Pouze tak dokážeme v budoucnosti učinit naši Zemi trochu lepší a zelenější.

Abychom to řekli slovy Marka Twaina: Budoucnost nás samozřejmě zajímá. Koneckonců bychom v ní chtěli strávit konec našeho života.

*Oblasti činnosti jsou odvozeny z deseti obecně uznávaných principů iniciativy Global Compact.

Jaká matka, taková dcera

Více o našich aktivitách, o číslech, datech a faktech se dozvíte ze zprávy společnosti TAKKT* o trvale udržitelném rozvoji 2019.
Trvalá udržitelnost pha
*{cms.var.company_name} EUROPA je 100% dceřinou společností společnosti TAKKT AG.