3 rizikové faktory pro zdraví na pracovišti: vzduch, světlo, hluk

2020/09/15

Zatuchlý vzduch v zasedací místnosti, sklad bez oken a přetrvávající hluk ve výrobní hale. Stejně jako většina zaměstnanců budete pravděpodobně i Vy trávit velkou část pracovní doby v uzavřených prostorách.

Protože klima v místnosti, osvětlení a akustika mají značný vliv na produktivitu a mohou být dokonce zdraví škodlivé, jsou okolní podmínky jako dílčí oblast ergonomie na pracovišti zásadní otázkou pro fungování ochrany zdraví ve Vaší firmě.

V tomto článku jsme shrnuli nejdůležitější požadavky na pracoviště, které se týkají zejména faktorů ovzduší, světla a hluku. Kromě toho zde samozřejmě najdete také vhodné produkty, kterými můžete dokonale vybavit své kancelářské prostory z hlediska klimatu, osvětlení a akustiky.

1. Klima v místnosti

Na první pohled se „špatný vzduch“ sotva zdá jako něco, co by mohlo ovlivnit bezpečnost práce ve Vaší firmě. To, zda je vzduch dýchaný na pracovišti oficiálně považován za „zdraví prospěšný“, však závisí na řadě důležitých faktorů se stanovenými limitními hodnotami:

Produkty pro dokonalé klima v místnosti

Věděli jste?

Pokud nápadně velký počet zaměstnanců v jedné budově trpí stejnými příznaky, jako jsou dýchací potíže nebo škrábání v krku, ale příčinu nelze zjistit, jedná se o tzv. syndrom nemocné budovy. V takovém případě byste měli provést objektivní posouzení kvality vzduchu nebo měření znečišťujících látek.

Vzduch, světlo, hluk na pracovišti 594

2. Osvětlení

Vliv světla na náš biorytmus nelze popřít: Trvale tmavé světlo může vést k únavě, nižší výkonnosti a poklesu motivace, zatímco více světla nás činí aktivnějšími. Tento jev pravděpodobně znáte ze zimního období.

Podobné negativní nebo pozitivní důsledky pro Vaši produktivitu může mít i osvětlení na Vašem pracovišti. Proto je třeba zvážit několik věcí, které se týkají správných světelných podmínek na pracovišti:

Kancelářské prostory s dopadem světla

Produkty pro optimální osvětlení v kanceláři

Vzduch, světlo, hluk na pracovišti 594

Pozor

Velmi jasné, přímé světlo, odrazy nebo trvalé blikání mohou zhoršit soustředění, a dokonce vést k nehodám. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byste proto měli při hodnocení rizik zohlednit dopad světla.

V našem kaiserkraft Poradci pro osvětlení pracoviště najdete také užitečné informace o správném osvětlení pro různé pracovní prostory, jako jsou sklady, výroba, psací stoly nebo dílny.

Vzduch, světlo, hluk na pracovišti 475

3. Akustika

Rušivé zvuky nebo trvalá hladina hluku na pracovišti mohou snížit schopnost soustředění a reakce, zvýšit ochotu riskovat a chybovost, a tím snížit bezpečnost při manuálních úkonech. V neposlední řadě vede trvalý hluk ke stresu a může mít dlouhodobě škodlivé následky na zdraví (např. zhoršení sluchu).

Předepsané maximální hodnoty hluku v decibelech

V případě činností, které vyžadují vysokou úroveň koncentrace, může panovat maximální hodnota 55 dB(A). U výkonů zahrnujících převážně rutinní práce nesmí být překročena hodnota 70 dB(A).


V oblastech, kde se nelze vyhnout vysokým hladinám hluku (např. ve výrobě nebo ve skladech), musíte v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci čelit expozici pomocí vhodné ochrany proti hluku.

Vzduch, světlo, hluk na pracovišti 582

Hrubý odhad

Šepot má hlasitost asi 30 dB(A), déšť nebo hluk ledničky 50 dB(A), křik nebo sekačka na trávu 70 dB(A) a motorová pila nebo hudba na diskotéce 110 dB(A).

Posouzení hluku a hladiny hluku

Dokonce i vysokou nebo nízkou hladinu hluku vnímají různí lidé různě. Z tohoto důvodu pomáhá kontrola hluku na pracovišti posoudit hladinu hluku na pracovišti a určit příčiny hlukové zátěže. Hluk na pozadí a rušivý hluk při běžném provozu by měly nezávisle na sobě posoudit nejméně dvě osoby.

Produkty pro ideální akustiku ve Vašich kancelářích

Vzduch, světlo, hluk na pracovišti mg$

Jsme Vaším partnerem pro zdravé uspořádání pracoviště

Ergonomie na pracovišti je nám obzvláště blízká. Proto se na nás můžete spolehnout, když potřebujete podporu při výběru správného opatření pro bezpečnost práce ve Vaší firmě nebo ergonomických kancelářských řešení.