3 praktické tipy

Návod na snížení odpadu v provozu

2020/07/02

Kde se kácí les, tam, jak známo, létají třísky. Ze zkušenosti však víme: Čím méně „třísek“, tím lépe, neboť zamezení vzniku odpadu šetří zdrojechrání lidstvo a životní prostředí.

Ale jaké praktické přístupy existují k implementaci? V tomto příspěvku se budeme věnovat třem praktickým tipům k zabránění vzniku odpadů a vysvětlíme, jak může při jejich realizaci pomoci zmocněnec pro nakládání s odpady.

3 praktické tipy ke snížení tvorby odpadu ve Vašem provozu

Kde je ve Vašem provozu možné redukovat odpad? Stručně řečeno, všude. Zde se dozvíte nejen to, jaké existují možnosti k zabránění vzniku odpadu, ale také jak můžete zvolit správná opatření a jak změřit jejich úspěšnost.

Jak můžete zabránit vzniku odpadů v každé oblasti podnikání?

Sklad

 • Místo jednorázových palet používejte palety pro opakované použití.
 • Dohodněte se se svými dodavateli na vracení obalů, v ideálním případě je můžete znovu používat.
 • U svých dodavatelů a výrobců žádejte produkty bez vnějšího obalu.
 • Nabízejte zbylé materiály jiným firmám.

Jídelna a kancelářská kuchyňka

 • Nahraďte malá jednorázová balení jednotlivých porcí (např. cukru, marmelád nebo kečupu) velkým balením a používejte například samoobslužné dávkovače.
 • Upřednostňujte nápoje ve vratných lahvích.
 • Zbytky potravin raději darujte, než abyste je vyhodili.

Design produktu a výroba

Vyvíjejte produkty, které:

 • Při své výrobě a během celého životního cyklu spotřebují co nejméně energie.
 • Lze vyrobit z recyklovaných materiálů a z obnovitelných surovin.
 • Při své výrobě nevyžadují látky nebezpečné pro životní prostředí ani je neprodukují jako vedlejší produkt.
 • Vystačí si s malým množstvím balicího materiálu, který je šetrný ke zdrojům.
 • Mohou se používat co nejdéle a lze je snadno opravit.
 • se dají po skončení jejich životního cyklu recyklovat nebo jejichž díly lze snadno opět použít.

Kancelář

 • Vadná zařízení nechte opravit, než je vyměníte.
 • Zařízení a materiály, které již nepotřebujete, prodejte nebo darujte.
 • Nábytek, který dosloužil, můžete darovat sociálním zařízením.
 • Na schůzkách a prezentacích nepoužívejte tištěné podklady. Místo toho využívejte digitální řešení, jako je PowerPoint, a omyvatelné prezentační stěny, jako jsou bílé tabule.
 • Digitalizujte své postupy a zásadně se vyhněte tištění dokumentů. Méně papíru zároveň také znamená méně pořadačů a kancelářských spon.
 • Pokud papír nelze postrádat, použijte recyklovaný papír ze 100% odpadového papíru.
 • Používejte tiskárny a kopírky s doplňovacími tonery a kazetami s barvou.

Nákup

 • Plánujte dopředu a nakupujte správná množství.
 • Poptávejte u dodavatelů opakovaně použitelné systémyvelké zásobníky.
 • Nakupujte čisticí prostředky a jiné kapaliny v doplňovacích, opakovaně použitelných kanystrech.
 • Používejte pokud možno pracovní materiály, které neobsahují látky nebezpečné pro životní prostředí, jako jsou těžké kovy (chrom, kadmium, olovo), rozpouštědla nebo chlorované uhlovodíky.
 • Dávejte přednost produktům s ekologickou značkou.
 • Investujte do kvalitních pracovních prostředků, které lze používat opakovaně.
 • Vyhněte se jednorázovým produktům, jako jsou čisticí utěrky na monitory nebo jednorázové prachovky.

Jaká opatření jsou relevantní?

Zajisté máte nyní celou řadu nápadů, jak snížit ve své firmě množství odpadu. Než však začnete s jejich realizací, měli byste každé opatření kriticky zvážit. Zahrňte do svého rozhodování tato tři kritéria:

 • Praktičnost: Jak realizovatelné je toto opatření? Kdo by se měl podílet na implementaci? Jak to lze integrovat do každodenního provozu?
 • Náklady: Jaké finanční náklady jsou s realizací spojeny? Je firma připravena provést tuto investici?
 • Efekt: Opravdu se tím pomůže životnímu prostředí? Neexistují případně nežádoucí vedlejší efekty?

Jak lze změřit úspěšnost opatření?

Pokud máte Vy a Vaši zaměstnanci jasný cíl, co se týče snížení tvorby odpadů, pak to zvyšuje motivaci pro dlouhodobou realizaci. Redukce množství produkovaného odpadu je nejsměrodatnějším ukazatelem při zjišťování úspěšnosti Vašich opatření k zabránění vzniku odpadu.

Ale jak lze změřit, jakému množství vznikajícího odpadu bylo zabráněno? Můžete například pravidelně sledovat a zaznamenávat množství naplnění svých nádob na odpad. Možným ukazatelem úspěšnosti Vámi provedených opatření je také zvyšování podílu recyklovatelných materiálů.
Udržitelnost ve firmě přináší mnoho výhod. Při jejich implementaci však musíte překonat některá úskalí.

Návod ke snížení odpadu mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.