Ergonomické stání

2020/06/03

Správné stání na pracovišti

Co vlastně znamená ergonomické stání? Každý zaměstnanec by měl dbát na své držení těla. Při dlouhém stání bychom měli uvolnit hlavu a držet ji rovně, hrudní kost vypnout dopředu, vyvarovat se nadměrného prohnutí bederní oblasti, napřímit pánev, mírně se prohnout v kolenou a stále udržovat mírně napětí hýždí a oblasti břicha. Taková je teorie. V praxi to ale často vypadána na pracovišti  úplně jinak.

Ergonomické stání na pracovišti vůbec není snadné. Kvůli tvrdým betonovým podlahám a nepoddajnému povrchu je zdravé držení těla při práci téměř nemožné.Pro zajištění ergonomie na pracovišti dnes mnoho firem vybavuje prostory ergonomickými rohožemi.

Dobře vybavené pracoviště pro práci vestoje podporuje produktivitu, soustředění a ergonomické stání. Ergonomické a protiúnavové rohože usnadňují zaměstnancům bezbolestné držení těla na pracovišti u stroje, za prodejními pulty nebo na montážní lince. Investice do ergonomických rohoží se vždy vyplatí, jelikož se takto výrazně snižuje vznik bolestivých obtíží a případná pracovní neschopnost zaměstnanců.

Ergonomie na pracovišti pro práci vestoje wt$

Jak zvolit správnou rohož?

Kvalitní ergonomické rohože umožňují velmi měkké stání. Obecně lze říci, že čím silnější rohož, tím ergonomičtější. Rohož však nestačí jen vyplnit silnou pryží a umístit do provozu. Vždy je nutné přesně zvážit, v jakém prostředí a podmínách má být rohož využívána. Na mnoha pracovištích je nutné rohože přejíždět dopravními zařízeními. Pro tento účel jsou vhodné speciálně vyráběné rohože s  plochou hranu z robustního materiálu, která je pevná a snadno se na ní najíždí. Jiné protiúnavové rohože mají tyto ploché hrany pouze proto, aby o ně zaměstnanci nezakopávali.

Zde vidíte spodní stranu ergonomické průmyslové rohože, která je obzvláště vhodná pro strojní pracoviště. Ze stran je plochá a uvnitř vyplněná, což umožňuje měkké a příjemné stání na povrchu.

Ergonomie na pracovišti pro práci vestoje wt$

Rovněž by mělo být vždy zohledněno, s čím přijde povrch rohože na pracovišti do styku. Při zpracovávání kovů, svařování a frézování nevydrží obyčejná rohož dlouho a navíc představuje další nebezpečí, pokud není ohnivzdorná a vhodná pro svářečská pracoviště. Při nákupu ergonomických rohoží pro pracoviště byste proto měli zohlednit vlastnosti a funkce podlahové rohože.

Ergonomie na pracovišti pro práci vestoje ler

Pokud se na pracovišti manipuluje s oleji a chemikáliemi, měly by být rovněž zvoleny takové ergonomické průmyslové rohože, které těmto látkám v běžných koncentracích odolávají. I tyto vlastnosti je třeba brát v některých firmách v úvahu. Jelikož jsou výrobcům známy různé požadavky na ergonomické rohože pro pracoviště, existují nejrůznější modely s různými funkcemi.

Ergonomie na pracovišti pro práci vestoje ler

Jak funguje ergonomické stání na pracovišti?

Silné a měkké rohože pro pracoviště podporují stálý pohyb těla. Při dlouhém stání na tvrdé betonové podlaze tělo i záda většinou zůstávají stále ve stejné poloze, čímž postupně dochází k jejich deformaci. Ergonomické rohože však přimějí tělo k opakovanému vyvažování. Svaly a klouby zůstávají v pohybu. A to je základním předpokladem pro zdravé držení zad. Na obrázku jsou znázorněny oblasti těla, které zůstávají při ergonomickém stání v pohybu a které obtíže tím mohou být zmírněny a částečně dokonce eliminovány.

Bolesti kloubů a svalů:

Častými symptomy jsou bolestivá zatuhnutí v oblasti šíje a ramen a související bolesti hlavy. Tyto příznaky mohou být provázeny poruchami vidění a citlivostí vůči zvukům. Při napjatém držení těla se mohou vyskytnout také bolesti břicha. Bolesti nohou jsou téměř nevyhnutelné a vzácností bohužel není ani váznoucí zpětný tok krve z nohou k srdci. V souvislosti s fyzickými obtížemi se kromě toho většinou vyskytuje také psychický stres, který často znemožní odpočinek na konci pracovního dne.

Ergonomická podlahová rohož může být prevencí všech těchto obtíží.

Ergonomie na pracovišti pro práci vestoje ler

Ergonomické rohože v našem e-shopu

Ergonomické rohože pro pracoviště naleznete mezi průmyslovými rohožemi. Kromě ergonomických vlastností mají zde nabízené podlahové rohože ještě mnoho dalších funkcí, jako je protiskluzové provedení nebo odolnost vůči chemikáliím. V našem e-shopu naleznete praktické informační obrázky pro podlahové rohože, které popisují různé vlastnosti a obsahují příslušné obrázky. Tyto obrázky opět naleznete u výrobků v našem e-shopu, takže můžete na první pohled zjistit, zda daná podlahová rohož splňuje požadované nároky.