Zpět
Poradce pro oblast Sklad

Značky kvality RAL

Značky kvality RAL jsou vyjádřením vysokých požadavků na kvalitu sledovaných neutrální stranou. Značka kvality RAL-RG-614 je udělována testovaným výrobkům ve skladové technice a provozním zařízení. Zde jsou na příslušné výrobky kladeny vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. Vy, jako zákazník, se poté můžete spolehnout na to, že Vám bude skutečně dodáno zboží s přislíbenými vlastnostmi.

Výrobky, které nesou značku kvality RAL, musí splňovat minimálně 9 následujících bodů kvality:

  • Stabilita a nosnost jsou testovány uznávaným kontrolním statikem. Ověřený statický výpočet je archivován.
  • Stabilita a nosnost včetně dostatečné tuhosti v horizontálním a vertikálním směru jsou zjištěny a doloženy při plném provozním zatížení.
  • Výrobce pro tyto produkty používá výhradně normované materiály.
  • Výrobce disponuje kvalifikovaným odborným personálem pro konstrukci, výrobu a montáž výrobků.
  • Zkoušky prováděné výrobcem jsou úředně potvrzeny státním ústavem pro zkoušení materiálů ve spolkové zemi Německo.
  • Konstantní kvalita výrobků je prokázána vlastními protokolovanými kontrolami výrobce.
  • Výrobci se minimálně dvakrát ročně podrobují neohlášeným kontrolám konstantní kvality a bezpečnosti prováděných státním ústavem pro zkoušení materiálů.
  • Výrobce poskytne provozovateli návody k použití pro montáž a provoz.
  • Produkty výrobce jsou obecně vybaveny typovými štítky, které udávají maximální zatížení polí a jednotlivých polic.
Naše top kategorie z tohoto poradce