Zpět
Poradce pro oblast Provoz

Váhy způsobilé cejchování

Informace ohledně cejchování vah

Cejchování

Cejchování váhy je zákonodárcem předepsaná kontrola měřicího přístroje, za dodržení všech právních předpisů pro cejchování, zejména dob platnosti cejchování a meze chyb cejchování. Zákon o cejchování slouží k obecné ochraně spotřebitelů a nabývá platnosti hlavně v „obchodním styku“ a v medicíně.

Prvotní cejchování

Váhy s povinným cejchováním musí být před prvním uvedením do provozu podrobeny prvotnímu cejchování (postup pro ověření shody). Pro cejchování je nutné umístit váhu na přesné místo používání. Dodatečné cejchování již není možné.

Následné cejchování

U cejchovaných vah musí být po uplynutí doby platnosti cejchování provedeno následné cejchování. Doba platnosti cejchování u vah < 3000 kg činí zpravidla 2 roky (třída přesnosti I, II, III).

Podle směrnice EU 2009/23 EC musí být váhy úředně ověřeny, pokud jsou používány takto:

  • v obchodním styku (pokud je cena zboží zjišťována podle hmotnosti)
  • při výrobce léčiv (například v lékárnách) a při analýzách v lékařských a farmaceutických laboratořích
  • při výrobě hotově balených výrobků
  • pro úřední účely (zjišťování poplatků, cla, pokut u odborných znalců, při znaleckých posudcích pro soudy)


Po každém úspěšně provedeném cejchování je váha opatřena štítkem s úředním ověřením. Tím je potvrzena přesnost v rámci povolených tolerancí cejchování.

Naše top kategorie z tohoto poradce