Požadavky na pracoviště

Zdravotní faktor vzduch

2021/01/22

Patříte v kanceláři k těm, kteří trpí omrzlinami a v zimě tajně zvyšují teplotu? Nebo jste ten typ, který sedí na schůzce s krátkým rukávem, i když je pod nulou? Různí lidé vnímají chlad nebo teplo v místnosti velmi odlišně.

Vytvoření zdravého pracovního prostředí, ve kterém mohou všichni zaměstnanci produktivně pracovat, je dobře prozkoumaným tématem. Vnitřní klima je důležitou oblastí ergonomie na pracovišti. Spolu s osvětlením, hlukem, vibracemi, zářením a elektromagnetickými poli je jedním z fyzikálních faktorů pracovního prostředí.

V tomto článku jsme shrnuli nejdůležitější fakta o vzduchu na pracovišti:

 • Složky vnitřního klimatu
 • Nařízení o pracovištích: vzduch
 • Zdraví a špatný vzduch
 • Syndrom nemocných budov
 • Hodnocení vnitřního klimatu
 • Zlepšení vnitřního klimatu

Konstrukce pracoviště: Jaké faktory určují podmínky ovzduší?

Vnitřní klima určují následující proměnné:

Nařízení o pracovištích: optimální klima v kanceláři.

Parametry vnitřního klimatu vnímají různí lidé jako více či méně stresující. Následující hodnoty slouží jako přehled:

Teplota v místnosti

Optimální teplota v místnosti závisí na náročnosti činnosti a pohybuje se od +20 °C pro lehkou činnost vsedě (např. práce na počítači) do +12 °C pro těžkou činnost vestoje nebo při chůzi (např. nošení břemen).

Pokud venkovní teploty překročí +26 °C, je třeba přijmout další opatření. Patří mezi ně například poskytování vhodných nápojů nebo používání ochranných a ventilačních zařízení.

Další informace naleznete v našem Nákupním poradci pro ventilátory.

Kvalita vzduchu na pracovišti wt$
Kvalita vzduchu na pracovišti wt$

Vlhkost vzduchu

V závislosti na teplotě v místnosti by se relativní vlhkost vzduchu měla pohybovat mezi 55 % při +26 °C a 80 % při +20 °C.

Vše pro správnou teplotu v kanceláři a výrobě

Rychlost vzduchu

V pobytové zóně nesmí být škodlivý průvan. Vznik průvanu závisí na teplotě vzduchu, rychlosti proudění vzduchu, míře turbulence a druhu činnosti.

Za následujících podmínek se hovoří o příjemném přívodu vzduchu: teplota vzduchu +20 °C, stupeň turbulence 40 % a průměrná rychlost vzduchu nižší než 0,15 m/s při lehkém pracovním zatížení.

Kvalita vzduchu na pracovišti wt$
Kvalita vzduchu na pracovišti wt$

Kvalita vzduchu

 • Zatížení látkami v důsledku emisí CO2 nesmí překročit 1000 ppm.
 • Podle zákona o ochraně nekuřáků nesmí být zaměstnanci nekuřáci ohroženi na zdraví tabákovým kouřem.
 • Pro zajištění dobré kvality vzduchu je třeba se postarat o dostatečný přívod vzduchu. Toho lze dosáhnout pomocí vzduchotechnických systémů v místnosti (vzduchové filtry, klimatizace) nebo volným větráním (venkovní vzduch).
 • V kanceláři se doporučuje nárazové větrání každých 60 min, v zasedací místnosti každých 20 min. Doba větrání by se měla pohybovat od 3 min v zimě a do 10 min v létě.

Tepelné záření

Tepelnou zátěž je třeba snížit větráním a protislunečními zařízeními na oknech. Referenční hodnotou je pokojová teplota.
Upozornění: Na čisté prostory v průmyslu a výrobě se mohou vztahovat zvláštní předpisy.

Kvalita vzduchu na pracovišti wt$

Zdravotní následky špatného vzduchu.

Hodnoty, při kterých se většina lidí cítí v uzavřeném prostoru příjemně, se nazývají „komfortní rozmezí“. Za níže uvedených špatných podmínek se mohou objevit různé příznaky.

Co je to syndrom nemocných budov?

Syndrom nemocných budov (SBS) je řada příznaků onemocnění, které se objevují u lidí pracujících ve stejné budově. Zaměstnanci často trpí velmi odlišnými příznaky, jako jsou bolesti hlavy a svědění očí nebo kůže. Poté, co osoby opustí pracoviště, komplikace obvykle ustoupí. 

Příčinu příznaků SBS nelze přesně určit. Svou roli mohou hrát také psychologické a sociální stresové faktory.

SBS je třeba odlišit od „onemocnění souvisejícího s budovou“ (BRI), kdy je klinický obraz postižené osoby jednoznačně způsoben alergickou, mikrobiální nebo chemickou kontaminací v budově.

Obáváte se, že Vaši zaměstnanci trpí SBS? Pak je dobré provést analýzu klimatu v místnosti.

Jak se provádí hodnocení klimatu v místnosti?

Doporučujeme provést test klimatu v místnosti ve dvou krocích.

Monitorování klimatu v místnosti

Jedná se o parametry, které jsou základní a snadno zaznamenatelné.


Klikněte zde pro všechny měřicí přístroje od společnosti KAISER+KRAFT.

Analýza klimatu v místnosti

Pro hloubkovou analýzu vzájemného působení různých ovlivňujících faktorů je zapotřebí speciálních odborných znalostí. Podrobné posouzení odborníkem je užitečné například na pracovištích s mnoha různými zdroji tepla, vysokou vlhkostí vzduchu nebo velmi vysokou rychlostí proudění vzduchu.

Upozornění: Existují složky klimatu v místnosti, které se při takovém hodnocení neberou v úvahu. Patří mezi ně např. kvalita vzduchu při používání nebezpečných látek nebo biologických činidel. Tyto faktory je třeba prověřit v rámci hodnocení rizik.

Jak vytvoříte optimální podmínky ovzduší?

Pomocí následujících tipů můžete regulovat vnitřní klima na pracovišti:

 • Tepelnou zátěž lze snížit pomocí ventilátorů a zařízení na ochranu před sluncem.
 • V chladném počasí byste měli použít ohřívače nebo vyhřívané rohože, které chladu zabrání.
 • Pokojové rostliny a zvlhčovače vzduchu zvyšují vlhkost vzduchu.
 • Odvlhčovače snižují zatížení vlhkostí.
 • Ujistěte se, že všichni zaměstnanci správně větrají.
 • Pračky vzduchu nebo vzduchové filtry zajišťují čistý vzduch bez zápachu.
Kvalita vzduchu na pracovišti mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit!