Zpět
Poradce pro oblast Sklad

Pokyny ohledně EUR výměnné palety

EUR výměnná paleta je čtyřcestná plochá dřevěná paleta k opakovanému použití, která je vyráběna, testována a značena podle níže uvedených předpisů.

Značky

EUR výměnné palety musí být na nosných částech obou podélných stran označeny těmito značkami:

 • Na pravé rohové výztuze chráněná značka EUR
 • Na středové výztuze označení podle předpisu IPPC ISPM15 a označení schvalovací dráhy a výrobní kód
 • Na levé rohové výztuze vypálená značka European Pallet Association EPAL
EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$
EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$
EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$
EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$

Výrobní kód 000-0-00 označuje v první skupině (číslice/písmena) schválených výrobců, ve druhé skupině poslední číslici roku výroby a měsíc výroby.

 • Normované rozmístění hřebíků
 • Zkosená spodní prkna
 • Žádná tvorba plísní
 • Všechny EUR výměnné palety testované EPAL nesou sponu kontroly jakosti se značkou kvality EPAL
 • Po provedené opravě jsou EUR výměnné palety testované EPAL opatřeny speciálním označovacím hřebíkem opravy EPAL
 • Značky musí být kompletně vypálené.

Povolené druhy dřeva

Jehličnaté dřevo (1)


jedle

smrk

borovice

Listnaté dřevo

měkké dřevo

olše

bříza

topol (1) + (2)

Listnaté dřevo

tvrdé dřevo

dub

jasan

buk

jilm

akát

javor

platan

kaštanovník

(1) U jehličnatých dřev a topolu nesmí být šířka ročních letokruhů, měřeno na 10 letokruzích, v průměru větší než 7 mm.

(2) Není povoleno pro příčná prkna

Jiné druhy dřeva jsou povoleny, pouze pokud mají minimálně stejné mechanické vlastnosti jako druhy uvedené v tabulce. Dřevěné materiály (minimální hustota 600 kg/m³) jsou povoleny pouze pro různé konstrukční prvky.

Jakost dřeva

Dřevo nesmí obsahovat žádné stopy ochranných prostředků.
Nepřípustné jsou:

 • hniloba (plíseň, houby, suchá hniloba)
 • zárosty kůry
 • aktivní napadení hmyzem

Všechna prkna musí být z jednoho kusu. Na ložené a spodní ploše palety musí být prkna nehoblovaná.

Obsah vlhkosti

Vlhkost dřeva nesmí překročit 22 % hmotnosti suchého dřeva (suchá váha).

ISPM 15

Od 01.01.2010 jsou všechny nově vyrobené EUR výměnné palety ošetřeny podle ISPM 15. EUR výměnné palety ošetřené podle ISPM 15 lze poznat podle výpalů na obou středních výztuhách na podélné straně. Výpal podle ISPM 15 je rovněž možný na obou středních výztuhách úzké strany.

Nosnost

Obliny

Při použití dubového dřeva nejsou obliny přípustné. U jiných dřev jsou obliny povoleny na 2 hranách každé části pod podmínkou, že budou bez kůry, ležet nahoře a měřeno šikmo nepřekročí 15 mm. Nepřípustné jsou u příčných prken, spodních středových prken a na vnějších hranách okrajových prken ložné a spodní plochy.

EUR výměnná paleta je při uložení v regálu nebo na vidlicích prostředku pro pozemní dopravu dimenzována pro následující zátěž:

 • 1000 kg, (jmenovité zatížení) pokud je zátěž rozmístěná libovolně po povrchu palety
 • 1500 kg, pokud je zátěž na povrchu palety rozmístěná rovnoměrně
 • 2000 kg, pokud zátěž kompaktního tvaru celoplošně a rovnoměrně leží na celém povrchu palety

Ve stohu činí dodatečné zatížení spodní palety max. 4000 kg, pokud se nachází na rovné, vodorovné a pevné ploše a pokud zátěž leží vodorovně a celoplošně.

Kritéria pro výměnu

Pokud EUR výměnné palety vykazují jedno nebo více z následujících poškození, nelze je vyměnit a musí být opraveny podle předpisů v návodu UIC 435-4.


Špatný obecný stav:

 • Již není zaručena nosnost (zetlelost, hniloba, silné odloupávání).
 • Znečištění je tak silné, že se nečistota přenáší na náklad.
 • Na více výztuhách došlo k silnému odloupnutí.
 • Očividně byly použity nepovolené konstrukční součásti (např. příliš tenká prkna, příliš úzké výztuhy).

Předpisy pro opravy

Okrajové prkno ložné nebo spodní plochy se odlouplo tak, že je vidět víc než jeden dřík hřebíku nebo šroubu.

EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$

Chybí značka EUR vpravo a značka dráhy vlevo.

EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$

Chybí jedno nebo více prken.

EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$

Chybí výztuha nebo je tak rozštěpená, že je vidět více než jeden hřebík.

EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$

Některé prkno je příčně nebo šikmo zlomené.

EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$

Více než dvě okrajová prkna ložné nebo spodní plochy jsou odloupnutá tak, že je vidět víc než jeden dřík hřebíku nebo šroubu.

EUR výměnné palety se značkou jakosti EPAL wt$

EUR výměnné palety, které neodpovídají stavu uvedeném v kritériích pro výměnu, musí být opraveny podle UIC 435-4. Oprava EUR výměnných palet je možná pouze s licencí EPAL. Smí být používány pouze díly s neměnnými rozměry podle UIC 435-2 a UIC 435-4. Opravená EUR výměnná palety musí mít po opravě opět stejné technické vlastnosti jako nová.

Naše top kategorie z tohoto poradce