800 950 950 

Na bezpečné půdě – s inteligentními výrobky pro provozní bezpečnost od firmy KAISER+KRAFT.

Jedna celosvětově známá fotografie z roku 1932 by dnes více než znervóznila všechny firemní bezpečnostní techniky: víte, který obrázek máme na mysli?

Jedná se o fotografii „Oběd na vrcholu mrakodrapu“ od Charlese C. Ebbetse, která ukazuje jedenáct mužů odpočívajících na ocelovém nosníku General Electric Building v závratné výšce nad Manhattanem. Jejich nohy se komíhají 200 metrů nad 41. ulicí, zatímco pojídají sendviče a čtou noviny, jako kdyby se jednalo o nejnormálnější oběd na světě. Po bezpečnostních opatřeních ani stopa.

Pracoviště přitom může být nebezpečným místem: zachycení, zakopnutí a pády jsou podle DGUV nejčastějšími příčinami úrazů. 

Zcela vyvarovat se jich s jistotou nelze, protože tam, kde lidé pracují, se jednoduše stávají chyby. Avšak rizika lze přesto snížit na akceptovatelné minimum – opatrností a předvídavostí. Preventivní jednání je o to důležitější, neboť nikdo bezpochyby netouží po drahých prostojích, snížení produktivity nebo nejistých pracovních procesech. Zdraví zaměstnanců se tak stává nejdůležitějším kapitálem firmy. Firma KAISER+KRAFT proto ráda přispěje k ochraně Vašich zaměstnanců inteligentními výrobky.

Chraňte s naší podporou aktivně zdraví svých zaměstnanců a přispějte tak k ekonomickému úspěchu své firmy! Sestavili jsme pro Vás všestranné portfolio výrobků.

Mnoho radosti při jeho procházení!

 Zahrazení

Ani o krok dál: určete hranice pomocí zahrazení.

Vše má své meze. Je však záhodno, aby byly pro každého jasně rozpoznatelné. Díky našim zahrazením v signálních barvách můžete nepřehlédnutelně označit nebezpečné zóny a upozornit tak na možná nebezpečí.
 

Kromě toho můžete zajistit bezpečné pracovní oblasti v provozu pomocí řetězových stojanů a systémů pásových zahrazení. Těmi lze rovněž viditelně, rychle a efektivně označit různé oblasti.

Pomocí bezpečnostních zábradlí ohraničíte dlouhodobě vnitropodnikové uličky, ochráníte zaměstnance a předměty na firemním pozemku a vytvoříte prostor pro pohyb s jasnými rozměry.

Také zahrazovací sloupky a zahrazovací ploty slouží k ohraničení pracovních oblastí, skladových ploch a nebezpečných zón – ve vnitřních i venkovních prostorách. Mobilní zábrany navíc umožňují rychlé zajištění a označení pracovních oblastí.

>>K zahrazením.

Další výrobky jako mobilní ploty, parkovací oblouky nebo dopravní kužely naleznete rovněž v kategorii zahrazení.


A pokud chcete zajistit také přístup na Váš firemní pozemek, použijte závory a zahrazení cest ve vjezdech a průchodech. Nepovolané osoby se tak nedostanou na Váš pozemek a průjezdní doprava bude kontrolovaně řízena.

 

Hledáte závory, zahrazení cest a omezení výšky? To vše naleznete zde.


Protinárazová ochrana

Trvale v bezpečí: protinárazová ochrana pro zaměstnance, zařízení a stroje.

Naše protinárazová ochrana a ochrana hran je velmi odolná, pevná a trvanlivá. Jejím použitím prokážete odpovědné zacházení se zaměstnanci, pozemními dopravními prostředky a pracovními a skladovými oblastmi. Pomocí ochranných oblouků, protinárazového zábradlí nebo sloupků se snadnou montáží můžete například zajistit vnitropodnikové cesty, kde Vaši zaměstnanci chodí pěšky; regály a stroje lze naproti tomu zajistit prvky na ochranu proti najetí a nárazu tak, aby je při srážce nepoškodily prostředky pro pozemní dopravu.

Díky žluté signální, resp. žlutočerné barvě mají všechny protinárazové výrobky vysoký výstražný účinek a jsou dobře viditelné. Protože když něco vidíme, logicky proti tomu nepojedeme. Na ochranu proti nárazům na hranách a rozích nabízíme široký sortiment flexibilních ochranných profilů v signálních barvách žlutočerné nebo červenobílé. V nabídce máme také fluorescenční, fotoluminiscenční a retroreflexní ochranné profily. A pokud i navzdory všem preventivním opatřením někdy dojde k nárazu, se správnou protinárazovou ochranou nebudou následky tak zlé: kruhové příčníky a sloupky ze speciálního plastu na bázi polymerů jsou tak flexibilní, že se po kolizi zformují zpět do původního stavu. Díky tomuto efektu jsou chráněny nejen dopravní prostředky a inventář, ale i protinárazové výrobky samotné, což vede ke snížení nákladů na opravy.


Značení

Upozorňujte s předstihem – použijte správné značení a označování.

Vneseme barvu do Vašeho pracovního života! Přesněji řečeno: barevné značení. S jeho pomocí můžete jasně vymezit vnitropodnikové oblasti. A pokud se Vaši zaměstnanci budou držet těchto určených tras, může firemní doprava probíhat kontrolovaněji a bezpečněji. Pro vozidla, která se pohybují v rámci vyznačené oblasti, se snižuje riziko kolize se sousedními předměty. S našimi laky pro značení hal a úpravami povrchu v halách můžete jednoznačně označit skladové oblasti a rozmístění, stejně jako speciální nakládací zóny, a lze jimi vyrovnat také drobné nerovnosti.

Do kategorie označování a značení patří kromě přístrojů pro barevné značení nebo označovacích pásek pro podlahy také obaly na dokumenty, rámečky na dokumenty, etikety, rámečky na etikety, nálepky, informační tabulky a sady písmen a číslic. Informační tabulky nebo nálepky s číslicemi například umožňují lepší orientaci v labyrintu regálových řad při přípravě zboží. Značení umožňuje rychlejší nalezení skladovacích míst a díky podlahovému značení z PVC pro ukládací místa pro palety nebo příkazovým a zákazovým piktogramům z PVC můžete efektivněji uspořádat pracovní procesy.

>>Ke značení.


Zrcadla a prahy pro vozovky

Vše v zorném poli, bez nebezpečí a ve správném tempu. S panoramatickými a dopravními zrcadly, kabelovými můstky a prahy pro vozovky.

Pro panoramatická zrcadla a dopravní zrcadla není důležitý Váš vzhled. Mnohem více tato zrcadla poslouží k zajištění výhledu: i v nejstísněnějších prostorových podmínkách získáte téměř neomezený přehled o dění okolo Vás. I v nepřehledných oblastech s rušnou firemní dopravou budete mít vše ve výhledu a můžete lépe kontrolovat výrobní procesy. Problémy s úzkými průjezdy, kolizemi nebo překážejícími předměty se stanou minulostí. Co funguje uvnitř, funguje i venku! Mnoho firemních pozemků má těžko přehledná ústí a křižovatky – volný průjezd zde zajistí dopravní zrcadla. Pro použití v náročných klimatických podmínkách doporučujeme naše zrcadlo z akrylového skla odolné proti zamrznutí a zamlžení a při extrémním počasí provedení z ušlechtilé oceli.

Ještě lepší bezpečnosti na svém firemním pozemku dosáhnete také pomocí našich prahů pro vozovky a kabelových můstků. Žlutá, resp. žlutá a černá barva jsou jednoznačným symbolem pro: pozor a opatrně! Díky kabelovým můstkům tak zmizí volně položené kabely nebo hadice. Doprava ve firmě a skladu může opět nerušeně probíhat. Kromě toho ochráníte vedení a odklidíte z cesty potenciální zdroje zakopnutí. Prahy pro vozovky označují nebezpečné zóny, ale také přispívají ke zklidnění dopravy na firemním pozemku. Proč? Pokud někdo takový práh přejede příliš rychle, bude řádně protřepán a příště dobrovolně sundá nohu z plynu.

Další kabelové můstky z PVC nebo hliníku na ochranu proti zakopnutí pro použití ve Vaší kanceláři naleznete zde.

>>K panoramatickým a dopravním zrcadlům.
>>K prahům pro vozovky.


Zimní údržba

Každoroční úděl: zimní údržba.

A co každoročně potřebuje zimní údržba? Dobrou organizaci – ve formě posypového materiálu, posypových vozíků, nádob na posypový materiál. Posledně jmenované jsou k dispozici v klasickém provedení z kvalitního PE nebo ze sklolaminátu pro venkovní skladování.

A pak už můžeme začít s odklízením důležitých tras a příjezdových cest. Chopme se lopat! A pokud silně udeří náledí, mráz a sníh, žádný problém, v nabídce máme také velkoobjemové posypové vozíky. Nejlepší je zařídit si ve firmě sklad materiálu, abyste byli v zimě kdykoli připraveni na to, co Vám příroda nachystá.

>>K zimní údržbě.

 


Informační tabule

Co mají informační skříňky a organizační tabule společného s provozní bezpečností?

Hodně! Protože bez podrobného popisu směrnic a pravidel nebudou zaměstnanci dostatečně informováni. Každý zaměstnanec by měl znát bezpečnostní předpisy své firmy a vědět, jak se chovat v nouzové situaci: jak musím reagovat v případě požáru? Na koho se mám obrátit v případě nouze? Co mám udělat při výpadku stroje

Je ten, kdo byl poučen o svých právech a povinnostech, může pomoci sobě i druhým ve vážné situaci. Zaměstnavatelé jsou navíc povinni na vhodném místě ve firmě viditelně a čitelně zveřejnit znění některých zákonů a nařízení o bezpečnosti práce. A k tomu se dobře hodí naše informační skříňky a organizační tabule.

 

Informační skříňky v signálních barvách červené, žluté a zelené Vám pomohou barevně zdůraznit témata relevantní pro bezpečnost.

 

 


>>Další informace ohledně informačních skříněk v oblasti podnikové bezpečnosti.