<B>Výrobek je klasifikován jako Enkelfähig</B><br/><br/>Enkelfähig znamená chování vhodné pro generace a označuje míru, v jaké výrobek nebo služba přispívá k rozvoji udržitelné, sociální a spravedlivé budoucnosti, v níž budou moci žít i naše vnoučata. U každého výrobku si klademe stejnou otázku: Přispěje tento výrobek k vytvoření lepší budoucnosti pro budoucí generace?<br/>Níže jsou uvedeny 2 kategorie, ve kterých tento produkt získal obzvláště dobré hodnocení.<br/><br/>Další informace o hodnocení výrobků a iniciativě Enkelfähig naleznete na naší <a href="/w/company_enkelfaehigscore/">informační stránce Enkelfähig</a>.
Akce
Čís.: 680196 49

Olej na ochranu proti korozi – Bio-Circle kanystr 20 l

Olej na ochranu proti korozi – Bio-Circle

s dlouhodobou ochranou

7.610,- Kč
Cena / ks (bez DPH)
380,50 Kč
/ l

Dodací lhůta: 6-10 pracovních dnů
Akce
Mini stolní fotbálek k nákupu nad 15.000 Kč bez DPH zdarma s kódem:
i
Popis výrobku
  • Ochrana kovových a strojních součástí proti korozi před zpracováním, během něj a po něm, jakož i během skladování
  • Mimořádně vysoká neutralizační kapacita
  • Silná odvodňovací vlastnost
Vysoce účinný olej na ochranu proti korozi chrání kovové povrchy a součásti strojů před obráběním, během něj a po něm i během skladování uvnitř a vně budov.
Hnědý olej má silnou odvodňovací schopnost, protože se rozlévá pod vodou a vytlačuje ji. Díky vysoké neutralizační schopnosti je zajištěna dlouhodobá ochrana proti korozi i v prostředí agresivních médií, jako jsou kyseliny a louhy. Polotovary a hotové díly jsou tak chráněny až do dalšího zpracování, montáže nebo během přepravy.
Olej je vhodný zejména pro sezonně provozovaná zařízení a stroje, například ve stavebnictví, lesnictví a zemědělství, a také pro komunální nářadí, protože je dočasně uskladněno.

Oblast použití
– Použití při údržbě a servisu
– Použití v průmyslu, výrobě a dílnách

Použití
Olej na ochranu proti korozi BIO-CIRCLE® je připraven k použití a nastříká se na povrch, který má být chráněn. Obrobky by měly krátce oschnout a poté je lze dále zpracovávat. Olej je rovněž vhodný pro použití v ponorných procesech při teplotě 20 – 25 °C pro ošetření dutých těles.
Technická data
Obsah20 l
Provedeníkoncentrát
Typ produktuochrana proti korozi
Hmotnost17.4 kg
Bezpečnostní list
Trvale udržitelný rozvoj
Enkelfähig
<B>Výrobek je klasifikován jako Enkelfähig</B><br/><br/>Enkelfähig znamená chování vhodné pro generace a označuje míru, v jaké výrobek nebo služba přispívá k rozvoji udržitelné, sociální a spravedlivé budoucnosti, v níž budou moci žít i naše vnoučata. U každého výrobku si klademe stejnou otázku: Přispěje tento výrobek k vytvoření lepší budoucnosti pro budoucí generace?<br/>Níže jsou uvedeny 2 kategorie, ve kterých tento produkt získal obzvláště dobré hodnocení.<br/><br/>Další informace o hodnocení výrobků a iniciativě Enkelfähig naleznete na naší <a href="/w/company_enkelfaehigscore/">informační stránce Enkelfähig</a>.
Výrobek je klasifikován jako Enkelfähig

Enkelfähig znamená chování vhodné pro generace a označuje míru, v jaké výrobek nebo služba přispívá k rozvoji udržitelné, sociální a spravedlivé budoucnosti, v níž budou moci žít i naše vnoučata. U každého výrobku si klademe stejnou otázku: Přispěje tento výrobek k vytvoření lepší budoucnosti pro budoucí generace?
Níže jsou uvedeny 2 kategorie, ve kterých tento produkt získal obzvláště dobré hodnocení.

Další informace o hodnocení výrobků a iniciativě Enkelfähig naleznete na naší informační stránce Enkelfähig.

Změna klimatu
Kategorie změny klimatu se týká změn klimatu v celosvětovém měřítku v důsledku zvýšených emisí skleníkových plynů způsobených lidskou činností, jako je spalování fosilních paliv a odlesňování.
Tento výrobek má nižší negativní dopad na změnu klimatu než srovnatelné výrobky.Snížení negativních dopadů na klima je dosaženo kombinací několika faktorů: Místní energeticky účinná výroba v Německu nebo v Evropě, pokud je to možné, a například dodatečný výpočet, snížení a kompenzace emisí CO₂ vznikajících v rámci výrobního a přepravního procesu prostřednictvím mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu.

Inovace a technologický pokrok
Tento výrobek ve své skupině vyniká díky použití inovativního designu nebo inovativních materiálů, které podporují udržitelnost výrobku. V porovnání s ostatními výrobky se tento produkt opírá například o udržitelnější materiálová řešení, využití zvýšeného podílu recyklace nebo optimalizovaný design, který pozitivně ovlivňuje recyklovatelnost, životnost, odolnost, a tím i celkovou udržitelnost řešení výrobku.