Zpět
Poradce pro oblast Provoz

Základní informace o osvětlení pracoviště

Rekonstrukce mozaiky, opravy šperků nebo vytváření nástěnek pro příští výstavu – různé činnosti vyžadují různé intenzity osvětlení, aby byla činnost zraku podpořena v souladu s normami: Intenzita osvětlení se může pohybovat mezi 500 až 1 500 luxy, podle toho, jak jemné jsou práce. Norma DIN EN 12464-1 informuje o předepsaných hodnotách. Jedná se o evropskou normu, která v podobné podobě existuje celosvětově jako ISO standard pod označením ISO 8995 / CIE S 008.

Osvětlení pracoviště pro provoz wt$

Koeficient produktivity světlo

Investice do dobrého osvětlení se vyplatí. Lepší výkon, menší únava, méně zmetků a mnohem méně pracovních úrazů díky vyšším intenzitám osvětlení dokládají dvě studie TU Ilmenau (1997 a 2000). Z výzkumné zprávy a dlouhodobého průzkumu je zřejmé: intenzita osvětlení 600 luxů je orientační hodnotou pro typické průmyslové pracoviště.

Lepším světlem lze zvýšit produktivitu při zrakově náročných činnostech o více než 50 procent. Současně klesá chybovost. Pokusné osoby se navíc subjektivně cítí déle svěží. Souvislost pracovních úrazů a intenzity osvětlení dokládá také statistika profesních sdružení: Ke dvěma třetinám všech zaznamenaných pracovních úrazů dochází na pracovištích s intenzitou osvětlení menší než 500 luxů.

Osvětlení pracoviště pro provoz wt$

Činnost zraku

Činnost zraku je určována kontrasty světla/tmy a barevnými kontrasty, velikostí detailů, rychlostí a dobou, po kterou jsou kontrasty vnímány. Čím obtížnější činnost pro zrak je, tím vyšší musí být úroveň osvětlení.

Jak zvýšit produktivitu pomocí správného osvětlení, to se dozvíte zde!

Osvětlení pracoviště pro provoz wt$

Co je třeba zohlednit při plánování osvětlení pracoviště

Rozdílné požadavky na intenzitu osvětlení pro různá pracoviště v truhlářské dílně splňuje obecné osvětlení orientované podle pracoviště s pevným přiřazením svítidel a pracovišť. Samotné obecné osvětlení s rovnoměrně vysokou úrovní osvětlení v celém prostoru pro flexibilní rozmístění pracovišť a osvětlení nabízejí moderní, variabilně rozšiřitelné systémy svítidel flexibilní řešení při přestavbě strojů a pracovních stolů. V našem obchodě Waldmann naleznete několik dobrých příkladů pro takové systémy osvětlení.

Osvětlení pracoviště pro provoz wt$

Svítidla by měla být montována paralelně k oknům v souladu s dopadem denního světla. To předpokládá instalaci strojů a pracovních stolů paralelně k oknům. Správný je boční dopad světla. Proto musí být svítidla umístěna s posunem do strany vůči pracovním plochám. Nástroje a obrobky jsou dobře rozpoznatelné, pokud osvětlení způsobuje pouze málo stínu. Ve směru pohledu pracujících by neměly činnost zraku rušit žádné odrazy na holých strojích nebo stupnicích.

Na pracovištích s činnostmi náročnými pro zrak většinou obecné osvětlení nestačí, takže je nutné použít dodatečná svítidla pro jednotlivá pracoviště. Aby nebyl zrak negativně ovlivněn, nesmí na nástroji ani obrobku vznikat žádné rušivé odrazy. Jemné detailní a kontrolní práce vyžadují vysoké intenzity osvětlení. Lze jich dosáhnout pomocí svítidel, závěsných svítidel, svítidel pro jednotlivá pracoviště nebo svítidel pro stroje. Tato svítidla doplňují obecné osvětlení a měla by se zapínat vždy pouze jako doplnění. Světelné zdroje LED šetří náklady na náklady na energii, prozrcadlené rastry zajišťují přesné a neoslňující řízení světla. Svítidla pro jednotlivá pracoviště nesmějí vytvářet žádné rušivé odrazy na nástroji ani obrobku.

Osvětlení pracoviště pro provoz wt$

Závěr: Doplňková svítidla jsou důležitá pro kontrolu povrchů. Jejich světlo by mělo dopadat v pruzích a vytvářet silné stíny. Díky tomu je možné rozpoznat škrábance i na matných površích.

Faktor bezpečnosti

Tam, kde se hobluje, odpadávají třísky nebo piliny. Někdy při práci vznikají i jiné prachové částice nebo stříkající voda. Na takových pracovištích se musí používat svítidla s odpovídající třídou ochrany – např. IP65. Když je omezeno vlastní zahřívání svítidel, nemohou se usazeniny vznítit. Taková svítidla poznáte podle symbolu ochrany proti požáru „D“ v trojúhelníku obráceném na špičku. V pracovních prostorách ohrožených prachem – tedy v každé dílně – jsou taková svítidla pro pracoviště předepsána.

V místnostech nebo oblastech, ve kterých jsou používány laky, leštidla a lepidla s těkavými rozpouštědly, hrozí nebezpečí výbuchu. Zde jsou předepsána svítidla chráněná proti výbuchu.

V zásadě má smysl používat svítidla s vyšším stupněm krytí. Nebo zcela upustit od svítidel, která se sama silně zahřívají, a nahradit je LED svítidly.

Osvětlení pracoviště pro provoz wt$

Osvětlení haly

Dosud platilo: Pro haly vysoké od čtyř do šesti metrů jsou nejekonomičtějším řešením obecného osvětlení systémy světelných pásů vybavené zářivkami nebo jiná svítidla. Výšky hal nad šest metrů vyžadují obzvláště svítivé a přesto ekonomické zářivky: halogenové nebo sodíkové vysokotlaké výbojky ve stupních výkonu od 250 wattů do 1 000 wattů vytvářejí ve velké výšce tolik světla, že do využitelné úrovně dopadá dostatek jasu. V současné době se vyplatí přejít na LED osvětlení.

To, že požadavky na osvětlení haly jsou vysoké, dobře víme: V naší vlastní výrobě v Haanu jsme na strop haly namontovali nové plošné zářiče. Celkem bylo nainstalováno 636 m elektrických lišt, téměř 500 m kabelu, 133 plošných LED zářičů a 30 LED vaničkových svítidel s akumulátorem.

V naší serverovně byl současně nainstalován tak zvaný Light Manager. Je to malý počítač, na kterém běží řídicí software a který přes samostatné brány v hale komunikuje prostřednictvím Wi-Fi se zářiči. Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a umožňuje snadnou realizaci změn v programech osvětlení.

Díky tomuto projektu energetické efektivity jsme ušetřili až 70 procent dosavadních nákladů na elektřinu. Za realizaci konceptu osvětlení se zaměřením na budoucnost jsme navíc dostali cenu za energetické inovace pro Severní Porýní-Vestfálsko EnnergieInnovationsPreis.NRW 2020. Pokud máte dotazy, obraťte se na nás.

Osvětlení pracoviště pro provoz ler

Lexikon světla

Co znamená LED? A co je kandela? Odpovědi k odborným pojmům z oblasti světelné techniky najdete v malém lexikonu světla.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 46
Naše top kategorie z tohoto poradce