Zpět
Poradce pro oblast Provoz

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky

Podle normy EN 131-3 musí být účel používání různých druhů žebříků vysvětlen pomocí piktogramů. Piktogramy naleznete na svých žebřících, schůdkách apod. a rovněž v příslušných návodech. Pro rychlý přehled jsme zde pro Vás shrnuli všechny piktogramy včetně jejich vysvětlivek.

Návod

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Dodržujte návod

Varování

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Varování před pádem ze žebříku

Kontrola

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Po dodání žebřík zkontrolujte. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu žebříku, zda není poškozen a umožňuje bezpečné použití. Nepoužívejte poškozený žebřík.

Zajištění

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Žebříky pro přístup do větší výšky by měly být vysunuty alespoň 1 metr nad bod opření a v případě potřeby by měly být zajištěny.

Pozor

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Vyvarujte se vyklánění do strany.

Vyvarujte se

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Nepoužívejte žebřík na nerovném nebo uvolněném podkladu.

Omezení počtu uživatelů

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Maximální počet uživatelů

Omezení užitečného zatížení

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Maximální užitečné zatížení

Profesní použití

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Žebřík pro profesionální použití

Není určeno pro profesionální použití

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Žebřík není určen pro profesionální použití.

Opěrný úhel

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Opěrné žebříky s příčlemi se musejí používat ve správném úhlu 65° – 75°.

Poloha stupňů

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Opěrné žebříky se stupni se musejí používat tak, aby se stupně nacházely v horizontální poloze.

Stabilizace

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Před prvním použitím se na žebřík musí namontovat stabilizační příčníky.

Směr postavení

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Žebřík se musí používat pouze v uvedeném směru postavení.

Správné opření

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Neopírejte žebřík o nevhodné povrchy.

Plocha pro stání

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Horní tři stupně/příčle opěrného žebříku nepoužívejte jako plochu pro stání.

Nepovoleno

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Sestupování z dvojitých žebříků do strany na jiný povrch je nepřípustné.

Správné otevření

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Žebřík před použitím zcela otevřete.

Nejvyšší příčle

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Horní dva stupně/příčle dvojitého žebříku bez plošiny a přídržné zařízení pro ruce/kolena nepoužívejte jako plochu pro stání.

Nestoupat

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Na takto označené plochy se nesmí stoupat.

Zvláštní předpoklady 1

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Při použití žebříku v poloze dvojitého žebříku s nasazeným posuvným žebříkem nebo v poloze pro použití na schodech nestoupejte na horní čtyři stupně/příčle.

Zvláštní předpoklady 2

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Při použití žebříku v poloze dvojitého žebříku s nasazeným posuvným žebříkem nebo v poloze pro použití na schodech nestoupejte na horní čtyři stupně/příčle.

Plošina

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Při použití žebříku jako plošiny se smí používat pouze prvky plošiny doporučené výrobcem. Prvek plošiny se před použitím musí zajistit.

Stabilizátor

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Používejte pouze se stabilizátorem (je-li součástí žebříku).

Závaží pro zatížení

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Používejte pouze se závažím pro zatížení (je-li součástí žebříku).

Blokovací zařízení

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Blokovací zařízení se před použitím musí zkontrolovat a kompletně zajistit, pokud to není prováděno automaticky.

Maximální zatížení podesty

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Maximální výrobcem uváděné zatížení podesty v poloze lešení (120 kg až 150 kg) (viz EN 131-4:2007, oddíl 7).

Brzdy

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Používejte pouze s aktivovanými brzdami (jsou-li součástí žebříku).

Klouby

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Ujistěte se, že jsou klouby zablokované.

Venkovní použití

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Nepoužívejte žebříky ve venkovních prostorách, pokud pro takové použití nejsou dimenzovány.

Opěry

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Před použitím úplně otevřete opěry.

Nepovoleno

Vysvětlivky k piktogramům pro žebříky wt$

Nepoužívejte žebřík jako můstek.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 131
Naše top kategorie z tohoto poradce