Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Správné plánování zařízení laboratoře

Postup plánování pro zařízení laboratoře

Při plánování laboratoří by mělo být postupováno pokud možno zevnitř ven! To znamená, že se nejprve plánuje laboratorní zařízení, poté prostor a domovní instalace a nakonec budova. Pouze tak je zaručeno, že bude zařízení orientováno na pracovní procesy a potřeby uživatelů.

Při projektování je potřeba zjisit následující údaje a rozebrat tyto otázky:

 • Druh a četnost pracovních procesů
 • Plochy pro zkušební procesy
 • Počet osob zaměstnaných v laboratoři
 • Počet vyhodnocovacích/míst pro psaní
 • Potřeba přístrojů
 • Které chemikálie, spotřební materiály, pomocné látky jsou zapotřebí?
 • Potřebná sanitární a elektrická média s údajem o kvalitě
 • Potřeba úložného místa
 • Jak probíhá logistika v budově laboratoře?
 • Likvidace chemikálií
 • Počet potřebných místností, vedlejších místností a sociálních místností

Poté se schválený projekt zapracuje do knihy místnosti, ve které se nachází a přijme se kvantitativní a kvalitativní rozhodnutí ohledně laboratoře a jejího zařízení.

Správné plánování zařízení laboratoře wt$

Sanita, elektro

Nutná je správná definice rozhraní:

 • Jak budou v budově vedeny kabely a potrubí?
 • Jak se dostanou média do laboratoře?
 • Budou média jako např. vakuum nebo stlačený vzduch vyráběna centrálně nebo decentrálně?
 • Kde jsou předávací body?
 • Kdo připojí vedení k uzavíracímu ventilu?
 • Kdo zajistí elektrické obvody a připojí vodiče ke svorkám?

Větrání

 • Jaká množství vzduchu budou zapotřebí?
 • Jak velká je výměna vzduchu v místnosti?
 • Jsou odtahy vybaveny variabilními objemovými proudy?
 • Jsou prostory klimatizovány?
 • Kdo bude odpovědný za regulaci vzduchu v laboratoři?
 • Jak vypadá vývin tepla přístroji, osobami atd.?
 • Kdo připojí odtahy a odsávané skříně k ventilačnímu zařízení?

Detailní plánování zařízení laboratoře

Laboratorní stoly

 • Jaký materiál desky stolů je zapotřebí, resp. dostačující?
 • Která média v jaké kvalitě (sanitární, elektrická) jsou zapotřebí na stole?
 • Mají být integrovány odkládací plochy nebo závěsné skříně?
 • Jaké podstavné skříně budou zapotřebí?
 • Mají být integrovány dřezy nebo jsou plánovány samostatné výlevky?

Úložné prostory

 • Které přístroje, spotřební materiály, pomůcky je třeba skladovat?
 • Je zapotřebí úložný prostor pro uložení dokumentace atd.?
 • Jsou zapotřebí odsávané skříně jako např. skříně na kyseliny a louhy, skříně pro lahve se stlačeným plynem, skříně na rozpouštědla nebo chemikálie?

Laboratorní odtahy

 • Definice typu odtahu na základě výšky prostoru a vykonávaných prací
 • Jaká média budou zapotřebí?
 • Konstantní nebo variabilní odpadní vzduch?
 • Je z důvodu agresivních chemikálií zapotřebí speciální obložení, např. keramické, polypropylenové nebo z ušlechtilé oceli?
 • Jsou zapotřebí vahadlové uzávěry v boční stěně odtahu pro zavedení kabelů?

Bezpečnost

Směrnice pro laboratoře byly vytvořeny hlavním svazem oborových profesních sdružení, odborná komise pro chemii, a projednávají bezpečnostní opatření pro obecně známé práce v laboratořích s příslušnými riziky. Zabývají se rovněž konstrukcí a vybavením laboratoří. Nacházejí se zde informace na téma:

Manipulační a dopravní cesty
Manipulační plocha před laboratorním stolem nebo odtahem: 450 mm
Dopravní plocha mezi 2 manipulačními plochami: 550 mm

 • Dveře: Musí mít vnější doraz a být vybaveny pohledovým okénkem.
 • Větrání: Laboratoře musí být vybaveny dostatečnými, vždy účinnými technickými větracími zařízeními.
 • Úložné prostory pro nebezpečné látky: Musí být připojeny k dostatečně dimenzovanému a vždy účinnému zařízení pro odvod odpadního vzduchu.
 • Sprchy: V laboratořích musí být na výstupu nainstalována sprcha zásobovaná vodou (pokud možno pitnou).
 • Sprchy pro výplach očí: V laboratořích musí být nainstalována sprcha pro výplach očí zásobovaná pitnou vodou.
Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 37