Zpět
Poradce pro oblast Provoz

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům

„Máte už žebřík s koly, nebo ten Váš stále ještě nosíte?“ „a ... jak moc těžkou váhu chcete nosit?“

Přeprava žebříků – skutečně ergonomicky a šetrně k zádům!

Žebříky s ergonomickou výhodou

Proč je „ergonomie“ na pracovišti v dnešní době stále důležitější?

Důvody spočívají v udržování zdraví každého jednotlivce a také ve statistikách pojišťoven z hlediska nemocnosti, které naznačují, že onemocnění svalstva a kostry zaujímají mezi příčinami pracovní neschopnosti první místo. Souvisí s nimi přibližně každé čtvrté hlášení onemocnění.

A: Doba nemoci je u obtíží se zády v porovnání s jinými potížemi relativně dlouhá. Za těmito čísly stojí společenské náklady ve výši přibližně 26 miliard eur.
Vzniku nemoci by mělo být zabráněno, doba trvání nemoci a související náklady by měly být minimalizovány. Ve smyslu dobrého zdraví každého jednotlivce a kvůli společnosti.

Velký potenciál se zde skrývá ve zlepšování pracovních procesů a podmínek z hlediska ergonomie a šetření zad. Často jsou to detaily, které rozhodující měrou přispívají ke zlepšení. Také detaily pracovních prostředků – jako jsou např. žebříky – které se díky svým funkcím lépe přizpůsobí lidským schopnostem. Pouze ten, kdo se stále dobře cítí, může zcela využít svůj potenciál a zůstat zdráv.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&
Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům wt$

Náročné a těžké přenášení žebříků s příčlemi versus tažení, které šetří síly i záda.

Detaily žebříků, jako například pojízdný příčník 'roll-bar' u žebříků s příčlemi, pomáhají lépe zvládat práci a usnadňují transport žebříků. S příčníkem 'roll-bar' uživatel odveze pracovní přístroj „žebřík“ na další místo použití. Oproti přenášení žebříků je síla vynaložená při převážení právě polovina z původní přenášené hmotnosti. To znamená úlevu pro záda a podporu zdraví. A co je obzvláště pozitivní: uživatelé mohou žebříky převážet i v rozloženém stavu, pomůcka pro výstup tedy nemusí být pro přepravu nejprve sklopena. Díky otáčecí funkci lze kola na příčníku snadno a bez použití nástrojů přemístit do požadované polohy.

S příčníkem 'roll-bar' jsou splněny požadavky německého zákonného úrazového pojištění Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): DGUV v návodu pro manipulaci se žebříky a schůdky (BGI 694) explicitně radí, aby byla pro těžké a rozměrné žebříky používána dopravní kola.

Ergonomická výhoda a snížení vynaložené síly jsou enormní, jak znázorňuje následující příklad: U velkého trojdílného víceúčelového žebříku z hliníku s 3x14 příčlemi by uživatel musel přenášet hmotnost 37 kilogramů. S pomocí příčníku 'roll-bar' musí uživatel vynaložit již jen sílu cca 0,18 kN. To odpovídá přenášené hmotnosti cca 19 kilogramů, tedy zhruba polovině hmotnosti žebříku.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům pha
Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům wt$

Příčník 'roll-bar' neusnadňuje pouze přepravu, zajišťuje také samozřejmě stabilní stání žebříku při práci. Příčník je podle typu žebříku široký 0,85 m nebo 1,10 m a zaručuje boční stabilitu až do maximální dosažitelné délky žebříku. Absolutně bezpečné stání přitom zajišťuje flexibilní žebříková patka nivello®, která díky svému kloubu vyrovnává nerovnosti podlahy a zvyšuje tak bezpečnost práce.

Úchopná zóna ergo-pad® je dalším detailem s ergonomickou přidanou hodnotou. Díky ní je přenášení žebříků se stupni komfortní a šetrné vůči zádům jako nikdy předtím, protože ergonomická úchopná zóna je u všech žebříků se stupni vždy umístěna tak, aby uživatel žebřík automaticky držel v místě těžiště, tedy v optimálním bodě pro přenášení.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Nevýhodné přenášení žebříků se stupni versus držení a přenášení šetrné k zádům u žebříků se stupni ergo-pad®.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům wt$

To optimalizuje nejen stabilitu, ale i komfort při přenášení. Díky ergonomickému tvaru ergo-pad® dokonale přilne k ruce uživatele – praváka i leváka. Z důvodu vysoké teplotní odolnosti plastu je úchopná zóna příjemná na dotyk jak v horkém létě, tak i při zimních teplotách pod nulou.

Dalším kladným bodem vývoje je integrovaný zajišťovací mechanizmus, který drží stojiny žebříku při přepravě bezpečně a pevně u sebe.

KAISER+KRAFT nabízí žebříky s ergonomickými výhodami a chce zcela cíleně podnítit ke zdravé a ergonomické práci šetřící záda, nabídnout odpovídající plus pro usnadnění a zlepšení práce a aktivně přispět k ochraně zdraví.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&
Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům wt$

Příčník 'roll-bar'

Rychlé přemístění žebříků s příčlemi a příčníkem 'roll-bar' šetřící záda.

Úchopná zóna ergo-pad®

Úchopná zóna pro ergonomický komfort při přenášení. Se zajištěním stojin. Pro lehkou a komfortní manipulaci se žebříky se stupni.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Ergonomické zásady pro práci

Co je špatně, co je správně?
Ergonomické zásady pro práci - stručně, jednoduše, jasně!

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Vyvarujte se škodlivých pohybů nebo držení těla.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Žebřík přenášejte šetrně vůči zádům ve správném bodě pro přenášení.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Převážet namísto přenášet. Pro těžké rozměrné žebříky používejte dopravní kola.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům wt$

Zmenšete zatížení, která by mohla působit škodlivě.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům wt$

Pracujte ve vzpřímeném držení těla.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům wt$

Pracujte v blízkosti těla.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Pracujte čelně.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Pracujte s uvolněnými klouby.

Pokyny pro ergonomické zacházení se žebříky šetrné k zádům ha&

Střídejte zatížení.

Přetisk, i ve výňatcích, pouze se schválením společnosti GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Zdroj a grafický podklad: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 131
Naše top kategorie z tohoto poradce