Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly

Bezpečné stáčení pomocí ručních čerpadel – jak správně vybrat a používat ruční čerpadlo!

Bezpečnost především

Nebezpečné kapaliny nesmějí být nikdy stáčeny přímým vyléváním. Ani použití nálevky nevede při stáčení nebezpečných kapalin k potřebné bezpečnosti.

 • Zvýšené nebezpečí úrazu při sklouznutí na znečištěných plochách
 • Onemocnění kůže nebo otravy z rozlitých nebo rozsypaných chemikálií
 • Ohrožení zdraví škodlivými výpary

Bezpečnost při stáčení by měla mít nejvyšší prioritu - pro Vaši osobní ochranu! Pořízení vhodného čerpadla pro stáčení nebezpečných kapalin je tedy investicí do bezpečnosti a zdraví Vašich zaměstnanců, která se vyplatí již po krátkém čase.

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly wt$

Výběr správného čerpadla

Pro výběr vhodného stáčecího čerpadla je vedle velikosti a druhu nádob důležitý požadovaný čerpací výkon a vhodnost čerpadla pro stáčené médium. Čerpadlo přitom nesmí být odolné pouze vůči stáčenému médiu, v mnoha oblastech musí být navíc respektovány speciální předpisy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Čerpací výkon

Elektrická čerpadla jsou první volbou při stáčení velkých množství. Vyšší čerpací výkon šetří čas a pracovní sílu. Koupě nákladného elektrického sudového čerpadla se nevyplatí vždy; v místě použití často také chybí přívod proudu, např. venku, při montáži nebo ve skladě provozních prostředků. V případě malých stáčených množství jsou zajímavou alternativou elektrických čerpadel ruční čerpadla z důvodu jejich nezávislosti na přívodu proudu a dobrého poměru ceny a výkonu. Nabízíme široký sortiment stáčecích zařízení pro ruční čerpání z nádob, kanystrů, sudů a nádrží.

Velikost a druh nádob

Pro stáčení potřebných množství z kanystrů a malých sudů do obsahu cca 60 litrů jsou vhodná čerpadla, která pracují na principu přetlaku vzduchu. Pomocí čerpacího balónku nebo pístu je do nádoby napumpován vzduch. V nádobě tím vzniká přetlak a kapalina je čerpána výtlačnou trubkou směrem ven. Pro větší sudy a otevřené nádoby jsou vhodná sudová čerpadla, u kterých je kapalina nasávána a vytlačována. Tato skupina čerpadel se vyznačuje robustní konstrukcí s dobrým čerpacím výkonem a snadnou manipulací. Díky různým délkám ponorných trubek jsou čerpadla vhodná pro všechny běžné nádoby. Hluboko uložené sací ventily přitom zaručují téměř úplné vyprázdnění beze zbytku.

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly pha

Materiály

Nejvhodnější jsou robustní průmyslová čerpadla z kvalitních materiálů jako polypropylen (PP) pro kyseliny a louhy, resp. ušlechtilá ocel V2A (1.4301) pro hořlavé kapaliny. V každém případě lze doporučit těsnění z PTFE. Vždy zkontrolujte odolnost materiálu vůči čerpanému médiu. V mnoha případech pomůže nahlédnutí do seznamu chemické odolnosti.

Kyseliny a louhy

S kyselinami, louhy a čisticími prostředky lze bezpečně manipulovat pomocí plastových čerpadel z PP nebo-, při vyšších koncentracích, z PTFE nebo PVDF. Nabízíme mnoho plastových čerpadel jak s pevným výpustným obloukem, tak i se stáčecí hadicí a uzavíracím kohoutem pro plnění vzdálených nebo výše umístěných nádob. Při zacházení s žíravými a agresivními kapalinami dbejte na přiměřenou ochranu uživatele. Ochrana pomocí rukavic, ochranných brýlí, zástěry a obličejové masky je nezbytná.

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly wt$

Hořlavé kapaliny

Naše sudová čerpadla z ušlechtilé oceli a čerpadla pro rozpouštědla mají znalecký posudek Dekra, že splňují tyto požadavky v kombinaci s antistatickou sadou a jsou dokonce vhodná pro použití v zóně ochrany proti výbuchu 0. Příslušné certifikáty jsou v případě potřeby k dispozici.

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly pha

Plynotěsné stáčení

U těkavých médií, jako je například amoniak, se ve stáčecí nádobě tvoří nebezpečné výpary. Vypařování do pracovního prostředí a ohrožení uživatele může být sníženo plynotěsným sudovým šroubením. U obzvláště jedovatých, silně zapáchajících a snadno těkavých médií je nezbytný uzavřený stáčecí systém se střídavým vedením plynu. Při tomto postupu jsou vznikající odvětrávané plyny vedeny přímo zpět do originální nádoby. Plyny ohrožující zdraví zůstávají v systému; při stáčení je zaručena nejvyšší možná bezpečnost. Čerpadla se střídavým vedením plynu můžeme dodat na vyžádání.

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly wt$

Připojení k nádobám

Oproti kovovým sudům, které jsou zpravidla vybaveny jemným závitem R2", plastové nádoby nemají žádné normované připojovací závity. Pro bezpečné upevnění čerpadla v sudu, resp. nádobě existují dvě řešení.

Čerpadlo může být k nádobě připevněno pomocí šroubení, které je speciálně přizpůsobeno danému závitu, případně v kombinaci s adaptérem. Pomoci také mohou univerzální řešení, jako jsou kónické sudové zátky. Pokud se Váš závit liší od běžné velikosti 2", v níže uvedené tabulce naleznete pomůcku pro určení závitu.

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly pha

Pomůcka pro zjištění vhodného závitu

Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly wt$
Informace ohledně správného a bezpečného stáčení ručními čerpadly wt$

Tabulka závitů

Stará a alternativní označení závitů jsou vytištěná polotučně

 • Závit 51 mm, DIN 51: A = 53 mm, B = 5 mm, C = 50,5 mm, pilový zub
 • Závit 61 mm, DIN 60: A = 59 - 60 mm, B = 6 mm, C = 55,8 mm, pilový zub
 • Závit 61 mm, DIN 60: A = 61 mm, B = 6 mm, C = 55,8 mm, pilový zub
 • Závit 71 mm, DIN 71: A = 71 mm, B = 6 mm, C = 66,5 mm, pilový zub
 • 2" závit BSP, 2" jemný závit ocelový sud: A = 59 mm, B = 2,2 mm, C = 57,5 mm, standardní
 • Závit 63 mm, 64 mm BSI: A = 64,5 mm, B = 5 mm, C = 60 mm, pilový zub
 • Závit 35 mm: A = 33,5 mm, B = 5 mm, C = 32,7 mm, kruhový/standardní
 • 2" hrubý závit Mauser L-kruh: A = 69,5 mm, B = 5,5 mm, C = 65 mm, pilový zub
 • Závit Tri-Sure, 2" hrubý z. V. Leer/Tri-sure: A = 56 mm, B = 3,5 mm, C = 52,5 mm, pilový zub
 • Amer. sudový závit: A = 63,2 mm, B = 4,25 mm, C = 57,5 mm, pilový zub
Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 43
Naše top kategorie z tohoto poradce