Zpět
Poradce pro oblast Kancelář

ABC správného výběru trezoru

A: Jaké ceniny chcete zabezpečit? B: Jakou velikost by měl trezor mít? C: Kam chcete svůj trezor umístit?

Jaké ceniny chcete zabezpečit?

  • Soukromé použití (např. šperky, hotovost, pojistky)
  • Průmyslové použití (např. hotovost, bilance, doklady k vozidlům, důležité klíče a datové nosiče)

Sepište si v klidu seznam všech věcí, resp. podkladů, které chcete ve svém trezoru uschovat. Do plánování zahrňte také věci, které sem případně budete chtít přidat v budoucnu. Pravděpodobně Vás překvapí, že je Vaše potřeba místa mnohem větší, než jste se původně domnívali. Při výběru správného trezoru je rovněž důležitým hlediskem třída bezpečnosti, resp. ochrana proti vloupání a požáru. Škody při požáru mohou být obrovské! Ztráta určitých podkladů při požáru může dokonce ohrozit existenci podniku! Tuto úvahu byste proto měli bezpodmínečně zohlednit při Vašem rozhodování o nákupu.

Ochrana před požárem

Vedle ochrany proti vloupání by měl být - v průmyslové i soukromé oblasti - kladen důraz na testovanou ochranu proti ohni. Zde je třeba zjistit, zda stačí standardní ochrana proti požáru LFS30P podle evropské normy prEN 15659, nebo zda je nutná zvýšená ochrana proti požáru S60P, S120P, resp. S60DIS nebo S120DIS podle evropské normy EN 1047-1. Všechny ohnivzdorné skříně jsou vybaveny odpovídajícími výplněmi a speciálními těsněními.

Při zkoušce podle LFS30P jsou skříně vystaveny plamenům po dobu 30 minut do teploty 840 °C. Během této testovací fáze nesmí maximální navýšení teploty uvnitř skříně ¨překročit 150 °C (nevhodné pro druhy papíru, u kterých dochází ke ztrátě dat pod 170 °C). Skříně jsou po působení plamene vyjmuty z pece a test je tím ukončen.

Při zkoušce podle S60P, S120P, resp. S60DIS, S120DIS podle EN 1047-1 jsou skříně vystaveny plamenům 1, resp. 2 hodiny do teploty 1090 °C a podrobeny testu pádem z výšky 9,15 m (pro simulaci zřícení stropu). Při tomto testu zůstávají skříně v peci tak dlouho, dokud není dokončena fáze ochlazování. To může někdy trvat i 24 hodin! U skříní S60P a S120P nesmí vnitřní teplota během doby vystavení plamenům a následné fáze ochlazování oproti počáteční teplotě 20 °C na žádném místě měření překročit 170 °C! U skříní s S60DIS, resp. S120DIS činí vnitřní teplota na začátku zkoušky 20 °C a nesmí po fázi vystavení plamenům trvající 1, resp. 2 hodiny a následné fázi ochlazení překročit mezní hodnotu 50 °C (jedná se o fyzikální mez pro magnetické a optické datové nosiče). Během celé doby zkoušky nesmí relativní vlhkost vzduchu překročit hranici 85 %!

Kam chcete svůj trezor umístit?

Vestavba do stěny

Stěnové trezory nabízejí velmi dobrou ochranu proti vloupání, přičemž je třeba si uvědomit, že příslušné pojistné zařazení je zaručeno pouze tehdy, když je trezor obklopen 10 cm betonu. U trezorů o hloubce pořadače může být proto volba problematická. Zde by měla být zvolena dostatečná výška a šířka trezoru.

Nábytkové trezory

Tyto trezory lze zadní stěnou, resp. dnem ukotvit do skříně, pokud nemají při soukromém použití více než 200 kg, resp. při průmyslovém použití více než 300 kg vlastní hmotnosti.

Volně stojící trezory

Tyto skříně mají zpravidla v porovnání se stěnovými nebo nábytkovými trezory podstatně větší úložný objem. Do této kategorie spadají mimo jiné také skříně na zbraně, obchodní trezory, skříně na dokumenty a ohnivzdorné skříně.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 36
Naše top kategorie z tohoto poradce