Závory, zahrazení cest

Závory poskytují jistotu ve vnitropodnikové i veřejné dopravě. Tyto jednoznačné optické signály pro trasy a místa chrání před nehodami a neoprávněným vstupem, resp. varují zaměstnance před nebezpečími, která nejsou zřejmá, a označují rizikové oblasti. Využijte systémy závor i vy ve vašem provozu!

V kategorii Závory, zahrazení cest Vám nabízíme výrobky následujících značek: Mannus.

Nejprodávanější
Počet výrobků: 33

Závory – jednoznačnější než všechny dopravní předpisyPřestože každý chodec, cyklista a řidič teoreticky zná pravidla bezpečnosti a silničního provozu, neznamená to, že je vždy dodržuje. Pokud se nabídne příležitost, rychle zaparkuje někde, kde nemá. Nebo vjede do oblastí, kam je vjezd zakázán. Závory z nabídky KAISER+KRAFT okamžitě ujasní, kam se smí a kam ne. Jednoznačněji než všechny dopravní předpisy.
Jak systémy závor smysluplně využít na firemních pozemcích?Největší výhoda závor a jejich systémů spočívá v tom, že zajišťují pozornost a současně regulují dopravu a pohyb na vašich firemních pozemcích – bez semaforů, dohlížejícího personálu nebo neustálých kontrolních pochůzek.To je důležité zejména v případech, kdy například chcete zabránit nerozvážným cyklistům využívat cestu pro pěší a ohrožovat tak chodce. Zahrazovací závora je donutí sesednout.Rovněž volná místa k parkování budí žádostivost – většinou u nepovolaných, kteří hledají pohodlné parkoviště. Pomocí (uzamykatelné) závory zajistíte, že svá auta budou na pozemku parkovat pouze zaměstnanci firmy. Není to jen otázka pohodlí, v popředí zde jasně stojí pojistně technické aspekty.Často opomíjeny jsou rovněž důležité závory pro omezení výšky, které dají jasně najevo, že nákladní automobily, autobusy a jiná vozidla s velkými nástavbami by se zde nedobrovolně staly kabriolety a zároveň tak ohrozily sebe, náklad a další.Dalším nezbytným prvkem pro bezpečnost v provozu jsou konečně systémy závor – stejně jako každé jiné zahrazení a označení. Takto byste měli prozíravě vybavit příslušné nebezpečné oblasti a předem počítat se všemi možnými potenciálními nebezpečími.
Existují speciální předpisy pro závory a zahrazení?Systémy závor jako součást firemních pozemků v zásadě podléhají nařízení o pracovištích a vyhlášce o provozní bezpečnosti. Podle motorizace, resp. způsobu funkce pro ně platí stejná pravidla jako pro dveře a brány.Nejdůležitější zásadou je, že každá závora musí být nainstalována tak, aby vhodně usměrňovala osoby a vozidla, zřetelně vzájemně oddělovala jízdní dráhy a uličky pro pěší a zároveň zabraňovala nebezpečí nárazu.Tím se opět vracíme k tomu, že závory a zahrazení jsou pouze jedním prvkem ve vaší bezpečnostní koncepci, která pomocí příslušného značení, závor atd. dělá vše pro to, aby upozornila na nebezpečná místa a zabránila nehodám.Potřebujete-li při realizaci této koncepce naši pomoc, jednoduše nás kontaktujte!