Co by měl zaměstnavatel vědět

Důležité hygienické předpisy pro provozovny

2020/08/31

Zamezení šíření nemocí ve firmě máme z větší části v rukou sami. Předpokladem k tomu jsou dobré hygienické předpisy a jejich důsledné prosazování.

V tomto příspěvku se dozvíte, která hygienická pravidla lze zavést a jak zaměstnance motivovat k jejich dodržování. Nejprve Vám však chceme připomenout výhody dobré hygieny ve firmě.

Jaké jsou výhody dobré hygieny?

  • zdraví a produktivní zaměstnanci,
  • méně absencí,
  • vyšší produktivita,
  • větší obrat a nižší náklady.

Pro optimální ochranu

Jaký je rozdíl mezi provozní a osobní hygienou?

Provozní hygiena

Pod pojmem provozní hygiena rozumíme čistotu provozních zařízení, pracovišť a pracovních prostředků. Zodpovídá za ni vedení firmy. Všude tam, kde se zdržuje mnoho lidí, například ve výrobních halách nebo kancelářích, hrozí nebezpečí šíření choroboplodných zárodků a virů a následného onemocnění přítomných osob. Aby se tomu předešlo, doporučujeme nastavit a přísně dodržovat následující hygienické předpisy. Tato tři důležitá opatření pro dobrou provozní hygienu by měla být iniciována vedením firmy a následně i prosazována.

Osobní hygiena

Do oblasti osobní hygieny spadají všechna opatření, která mají sloužit k osobní očistě zaměstnanců a jejich pracovních oděvů. Čisté pracovní prostředí lze zaručit jen tehdy, když bude hygiena brána vážně na obou úrovních. Následující pravidla musí dodržovat všichni zaměstnanci. Vedení firmy jim může být nápomocno, například vizuálními pokyny nebo školeními.

Pro vyšší výkonnost v kanceláři a zdravé zaměstnance.

Kvůli čerstvému a zdravému vzduchu nemusíte otevírat okna dokořán. Stačí k tomu mít ty správné produkty. V našem sortimentu naleznete vše pro větší hygienu a produkty pro sezónu infekčních onemocnění.

Základní hygienické předpisy pro provozovny wt$

Jak můžete motivovat zaměstnance k dodržování hygienických standardů?

Vysvětlete jim „proč“

Zaměstnanci budou hygienické předpisy dodržovat s větší ochotou, když budou rozumět tomu, proč to mají dělat. Důvod totiž nemusí být zřejmý. Vysvětlete jim, jaké konkrétní dopady bude mít zanedbaná hygiena pro firmu a každého zaměstnance osobně a jak každý jednotlivec může přispět k zamezení šíření nemocí.

2. Stanovte co nejjednodušší pravidla

Nové způsoby chování, jako je pravidelné mytí rukou, se stanou zvykem pouze tehdy, když je bude možné vykonat snadno. Proto by na toaletách měl vždy být dostatek mýdlapapírových ubrousků, aby si každý mohl umýt a usušit ruce správným způsobem. Umývárny bývají někdy příliš daleko, a v takovém případě můžete rozmístit dezinfekční stanice, aby zaměstnanci mohli dbát na dobrou hygienu svých rukou.

3. Pravidelně připomínejte

Hygienické předpisy musí zůstat zaměstnancům v povědomí. Vizuální pomůcky, jako jsou strategicky umístěné letáky a štítky, se postarají o to, aby zaměstnanci měli nejdůležitější pokyny neustále na očích. Kromě toho můžete pravidelně rozesílat e-maily na toto téma a pořádat speciální školení.

Základní hygienické předpisy pro provozovny mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.